Професорсько-викладацький склад

Подустов

Подустов Михайло Олексійович

Завідувач кафедри АТС та ЕМ,  доктор технічних наук, професор

Напрям наукової діяльності:
Автоматизовані та комп’ютерно-інтегровані системи управління у енерго- та ресурсозаощадних екологічно орієнтованих технологіях виробництва поверхнево-активних піноутворюючих засобів.

Дисципліни, що викладаються:
– Основи проектування систем автоматизації
– Проектування, монтаж та експлуатація систем автоматизації
– Проектування комп’ютерно-інтегрованих систем
– Екологічна безпека

 

Бабиченко

Бабіченко Анатолій Костянтинович

Заступник завідуючого кафедри з наукових питань, професор кафедри АТС та ЕМ, кандидат технічних наук, доцент

Напрям наукової діяльності:
Розробка автоматизованих та комп’ютерно-інтегрованих систем керування енерго- та ресурсозаощадними процесами та обладнанням у технології синтетичного аміаку.

Дисципліни, що викладаються:
– Основи вимірювань
– Технічні засоби автоматизації

Красников

Красніков Ігор Леонідович

Професор кафедри АТС та ЕМ, кандидат технічних наук, доцент, заступник декана ІТ факультета

Напрям наукової діяльності:
Розробка автоматизованих та комп’ютерно-інтегрованих систем керування енерго- та ресурсозаощадними процесами та обладнанням у технології синтетичного аміаку.

Дисципліни, що викладаються:
– Ідентифікація і моделювання технологічних об’єктів
– Інформаційні системи і комплекси
– Алгоритмізація і програмування розрахунків АСР
– Організація баз даних і знань

Джевочко Ал

Дзевочко Олександр Михайлович

Заступник завідуючого кафедри з навчального процесу, доцент кафедри АТС та ЕМ, кандидат технічних наук, доцент

Напрям наукової діяльності:
Автоматизовані та комп’ютерно-інтегровані системи управління у енерго- та ресурсозаощадних екологічно орієнтованих технологіях виробництва поверхнево-активних піноутворюючих засобів.

Дисципліни, що викладаються:
– Комп’ютерно-інтегровані технології
– Основи систем автоматизованого проектування
– Інформаційні технології в управлінні
– Сучасні технології програмування
– Автоматизоване регулювання та управління технологічними процесами у виробництві
– АСУТП у хімічних виробництвах

 

Герман

Герман Едуард Євгенович

Вчений секретар кафедри, доцент кафедри АТС та ЕМ, кандидат технічних наук, доцент

Напрям наукової діяльності:
Розробка автоматизованих та комп’ютерно-інтегрованих систем керування з використанням нечіткої логіки.

Дисципліни, що викладаються:
– Комп’ютерно-інтегровані технології
– Моделювання і оптимізація систем управління
– Адаптивні і оптимальні системи управління
– Основи автоматизації гірничого виробництва (англійською мовою)

 

Лисаченко

Лисаченко Ігор Григорович

Доцент кафедри АТС та ЕМ, кандидат технічних наук, доцент

Напрям наукової діяльності:
Розробка автоматизованих та комп’ютерно-інтегрованих систем керування енерго- та ресурсозаощадними процесами та обладнанням у технології синтетичного аміаку.

Дисципліни, що викладаються:
– Програмне забезпечення мікропроцесорних систем.
– Технологічні системи галузі як об’єкти управління.
– Програмне забезпечення АСУ
– Програмне забезпечення КІС
– Програмне забезпечення МПС

Лобойко Вячеслав Олексійович

Доцент кафедри АТС та ЕМ, кандидат технічних наук, доцент, відповідальний за нормоконтроль на кафедрі, відповідальний на кафедрі за заочне навчання студентів

Напрям наукової діяльності:
Розробка автоматизованих та комп’ютерно-інтегрованих систем керування енерго- та ресурсозаощадними процесами та обладнанням у технології синтетичного аміаку.

Дисципліни, що викладаються:
– Контроль та керування хіміко-технологічним процесами
– Автоматизація виробничих процесів
– Основи автоматизації гірничого виробництва
– Технологічні системи та комплекси
– Автоматизація та управління біотехнологічним виробництвом

Шутинский

Шутинський Олексій Григорович

Доцент кафедри АТС та ЕМ, кандидат технічних наук, доцент, відповідальний на кафедрі за набір на денне навчання, профорг КІТ факультету

Напрям наукової діяльності:
Розробка автоматизованих та комп’ютерно-інтегрованих систем керування енерго- та ресурсозаощадними процесами та обладнанням у технології азотної кислоти.

Дисципліни, що викладаються:
– Вступ до спеціальності
– Теорія автоматичного керування
– Надійність і діагностування систем автоматизації
– АСУТП хімічних виробництв

 

Пугановский

Пугановський Олег Валентинович

Старший викладач кафедри АТС та ЕМ

Напрям наукової діяльності:
Розробка автоматизованих та комп’ютерно-інтегрованих систем керування енерго- та ресурсозаощадними процесами та обладнанням у технології азотної кислоти.

Дисципліни, що викладаються:
– Комп’ютерні технології
– Засоби мультимедіа
– Автоматизація виробничих процесів, мікропроцесорні системи управління в галузі
– Технологічні вимірювання та прилади
– Спеціальні прилади галузі

 

Ворожбиян

Ворожбіян Роман Михайлович

Доцент кафедри АТС та ЕМ, кандидат технічних наук

Напрям наукової діяльності:
Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології у виробництві та дослідженні будівельних матеріалів.

Дисципліни, що викладаються:
– Контроль та керування хіміко-технологічними процесами
– Автоматизація виробничих процесів
– Основи автоматизації гірничого виробництва
– Технологічні вимірювання та прилади

 

Дзевочко Альона Ігорівна

Асистент кафедри АТС та ЕМ

Напрям наукової діяльності:
Автоматизовані та комп’ютерно-інтегровані системи управління у енерго- та ресурсозаощадних екологічно орієнтованих технологіях виробництва поверхнево-активних піноутворюючих засобів.

Дисципліни, що викладаються:
– Комп’ютерно-інтегровані технології
– Автоматизація неперервних і періодичних технологічних процесів
– Технологічні вимірювання та прилади
– Теорія автоматичного керування

 

Кравченко

Кравченко Яна Олегівна

Старший викладач кафедри АТС та ЕМ

Напрям наукової діяльності:
Дослідження, автоматизоване та комп’ютерно-інтегроване управління і математичне моделювання процесу вторинної конденсації у виробництві синтетичного аміаку.

Дисципліни, що викладаються:
– Комп’ютерно-інтегровані технології
– Основи систем автоматизованого проектування
– Технологічні вимірювання та прилади
– Комп’ютерні мережі

 

Деменкова

Деменкова Світлана Дмитрівна

Старший викладач кафедри АТС та ЕМ

Напрям наукової діяльності:
Фізико-хімічні основи і методи для створення високоефективних технологій аміаку, нітратної кислоти та фосфоровмісних мінеральних добрив.

Дисципліни, що викладаються:
– Технологічні вимірювання та прилади
– Комп’ютерно-інтегровані технології.
– Теорія автоматичного керування.
– АСУТП у хімічних виробництвах.

 

Переверзєва Алевтина Миколаївна

Асистент кафедри АТС та ЕМ

Напрям наукової діяльності:

Дослідження, автоматизоване та комп’ютерно-інтегроване управління і математичне моделювання процесу абсорбції
та дистиляції виробництва кальцинованої соди.

Дисципліни, що викладаються:
-Комп’ютерно-інтегровані технології
– Основи систем автоматизованого проектування
– Програмне забезпечення АСУ
– Програмне забезпечення КІС
– Програмне забезпечення МПС
-Мережі АСУ
– Автоматизація технологічних процесів і виробництв.