Аспірант (PhD) навчальні програми дисциплін

Проектування інформаційно-керуючих комплексів технологічних систем

Спеціальні розділи теорії автоматичного управління

Математичне моделювання процесів та виробництв як об’єктів керування

Алгоритмізація та програмування мікропроцесорних систем керування