Бакалавр навчальні програми дисциплін

Вступ до спеціальності

Комп’ютерні технології та програмування Ч. 1 та 2

Надійність і діагностування систем автоматизації

Об’єктно-орієнтоване програмування

Основи проектування систем автоматизації

Основи систем автоматизованого проектування (САПР)

Прикладне програмне забезпечення

Автоматизація технологічних процесів і виробництв

Енергозберігаючі та природоохороні системи

Комп’ютерно-інтегровані технології

Комп’ютерне моделювання процесів і систем

Математичні методи оптимізації

Монтаж, ремонт і наладка приладів і засобів автоматизації

Організація баз даних

Метрологія та основи вимірювань

Програмне забезпечення промислових контролерів

Технологічні системи і комплекси

Технічні засоби автоматизації