Магістр навчальні програми дисциплін

Автоматизовані системи управління технологічними процесами

Автоматизоване управління технологічними процесами галузі

Екологічна безпека та екологічний аудит

Інформаційні технології в управлінні

Комп’ютерно-інтегровані системи управління об’єктами галузі

Комп’ютерні мережі

Людино-машинний інтерфейс

Мережі автоматизованих систем управління

Моделювання і оптимізація систем управління

Організація баз даних

Основи наукових досліджень

Програмне забезпечення автоматизованих систем управління

Програмне забезпечення комп’ютерно-інтегрованих систем управління

Проектування комп’ютерно-інтегрованих систем

Проектування, монтаж і експлуатація систем автоматизації

Розподілені системи управління

Системи екологічного моніторингу та аудиту