Методичне забезпечення

Викладачі кафедри приділяють значну увагу методичному забезпеченню учбового процесу. За останні роки розроблено і видано велику кількість методичних вказівок і навчальних посібників для вивчення дисциплін кафедри. З переліком можна ознайомитись у таблиці. Щорічно розробляються та оновлюються матеріали по курсам, поповнюється кафедральна база учбових матеріалів. Електронні варіанти будуть поступово викладені на цій сторінці для вільного доступу.

Підручники з грифом МОН України:  

Бабіченко А.К. Основи вимірювань і автоматизації технологічних процесів / А.К. Бабіченко, В.І. Тошинський, Ю.А. Бабіченко та ін. – Х.: Вид-во ТОВ «С.А.М.», 2009. – 616 с.

 

 

Посібники з грифом МОН України:

а) Бабіченко А.К. Промислові засоби автоматизації, Ч. 1 «Вимірювальні пристрої» / А.К. Бабіченко, В.І. Тошинський, М.О. Подустов та ін. – Х.: НТУ «ХПІ», 2001. – 470 с.

 

 

б) Бабіченко А.К. Промислові засоби автоматизації, Ч. 2 «Регулювальні і виконавчі пристрої» / А.К. Бабіченко, В.І. Тошинський, В.С. Михайлов та ін. – Х.: НТУ «ХПІ», 2003. – 658 с.

 

 

 в) Тошинський В.І. Проектування систем автоматизації технологічних процесів / В.І. Тошинський, М.О. Подустов, І.І. Литвиненко та ін. – Х.: НТУ «ХПІ», 2006. – 412 с.

 

 

Навчально-методичні посібники:

г) Бабіченко А.К. Практикум з вимірювань та технічних засобів автоматизації / А.К. Бабіченко, В.І. Тошинський, І.Л. Красніков та ін. – Х.: НТУ «ХПІ», 2009. – 114 с.

 

 

д) Лисаченко І.Г. Програмне забезпечення комп’ютерно-інтегрованих систем управління хіміко-технологічними процесами / І.Г. Лисаченко. – Х.: НТУ «ХПІ», 2012. – 112 с.

 

 

е) Тошинський В.І. Апаратно-програмні засоби комп’ютерно-інтегрованих систем управління / В.І. Тошинський, І.І. Литвиненко, О.Г. Шутинський та ін. – Х.: НТУ «ХПІ», 2009. – 102 с.

 

 

ж) Тошинський В.І. Виконання дипломного проекту освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» для студентів напряму 6.0502.02 «автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології».

 

 

Тексти лекцій:

з) Подустов М.О. Основи проектування систем автоматизації / М.О. Подустов, В.І. Тошинський, І.І. Литвиненко та ін. – Х.: НТУ «ХПІ», 2012. – 68 с.

 

 

к) Дзевочко О.М. Робота в текстовому редакторі MS Word та з електронними таблицями MS Excel / О.М. Дзевочко, В.І. Тошинський, М.О. Подустов. – Х.: НТУ «ХПІ», 2012. – 56 с.

 

 

Методичні вказівки для виконання самостійного завдання:

а) Методические указания к лабораторным работам по курсу «Основы систем автоматизированного проектирования» для студ. спец. 6.050202; «Автоматизация и компьютерно-интегрированные технологии». Сост.: В.И.Тошинский и др. – Х.: НТУ «ХПИ», 2007. – 76 с.

 

 

б) Методические указания к выполнению заданий и самостоятельной работе по курсу «Технологические измерения и приборы» для студентов спец. 6.050202. Сост. В.И.Тошинский, И.И. Литвиненко, М.А. Подустов и др. – Х.: НТУ «ХПИ», 2011. – 16 с.
в) Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу «Оптимізація технологічних процесів» для студ. спец. 7.092501 і 7.092502. Уклад.: І.Л. Красніков, В.І. Тошинський, А.К. Бабіченко та ін. – Х.: НТУ «ХПІ», 2011. – 32 с.

 

 

г) Методические указания к лабораторным работам по курсу «Программное обеспечение компьютерно-интегрированных технологий» (Часть ІІ) для студ. спец. 6.050202. Сост.: В.И. Тошинский и др. – Х.: НТУ «ХПИ», 2007. – 76 с.

 

 

д) Методичні вказівки для проведення лабораторних занять з курсу «Програмне забезпечення мікропроцесорних систем» для студ. напряму 6.050202. Уклад.: В.И. Тошинський, І.Г. Лисаченко, І.І. Литвиненко та ін. – Х.: НТУ «ХПІ», 2012. – 56 с.

 

 

е) Методические указания к лабораторным работам по курсу «Монтаж, ремонт и наладка приборов и средств автоматизации» для студ. спец. 7.092501. Сост.: В.И. Тошинский, А.И. Букатенко. – Х.: НТУ «ХПИ», 2005. – 72 с.

 

 

ж) Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу «Моделювання та оптимізації систем керування» для студ. спец. 7.092501 та 7.092502. Уклад.: В.І. Тошинський, В.М. Петров та ін. – Х.: НТУ «ХПІ», 2005. – 64 с.

 

 

з) Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу «Програмне забезпечення комп’ютерно-інтегрованих технологій» (ч. І) для студ. спец. 7.092501. Уклад.: В.І. Тошинський та ін. – Х.: НТУ «ХПІ», 2004. – 76 с.

 

 

к) Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу «Спеціальні прилади галузі» для студ. спец. 7.092501. Уклад.: О.В. Пугановський, А.К. Бабіченко. – Х.: НТУ «ХПІ», 2012. – 17 с.

 

 

Методичні вказівки для виконання індивідуального завдання:

а) Методические указания для выполнения РГЗ и дипломного проектирования раздела «Разработка функциональной схемы автоматизации». Сост.: А.И. Букатенко, В.И. Тошинский. – Х.: НТУ «ХПИ», 2004. – 35 с.

 

 

б) Методичні вказівки до виконання практичних завдань з дисципліни «Надійність і діагностування» для студ. спец. 6.050202. Уклад.: В.О. Реньов, О.Г. Шутинський. – Х.: ХДТУБА, 2010. – 31 с.

 

 

 Методичні вказівки для виконання курсової роботи або курсового проектування:

а) Методичні вказівки для курсового проектування з курсу «Технологічні вимірювання і прилади» для студ. напряму 6.050202. Уклад.: О.І. Букатенко, В.І. Тошинський, О.В. Пугановський. – Х.: НТУ «ХПІ», 2012. – 40 с.

 

 

б) Методичні вказівки до виконання курсової роботи з курсу «Теорія автоматичного керування» для студ. напряму 6.050202. Уклад.: І.І. Литвиненко, Т.І. Печенко, О.О. Литвиненко. – Х.: НТУ «ХПІ», 2012. – 40 с.

 

 

в) Методичні вказівки до виконання курсової роботи за курсом «Теорія автоматичного керування» для студ. напряму 6.050202. Уклад.: В.І. Тошинський, І.І. Литвиненко, Т.І. Печенко та ін. – Х.: НТУ «ХПІ», 2011. – 52 с.

 

 

Методичні вказівки для виконання кваліфікаційної роботи бакалавра:

а) Методичні вказівки для виконання дипломних проектів бакалавра із застосуванням ігрового проектування за напрямом 6.050202. Уклад.: В.І. Тошинський, А.К. Бабіченко, М.О. Подустов та ін. – Х.: НТУ «ХПІ», 2007. – 16 с.

 

 

б) Тошинський В.І. Виконання дипломного проекту освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» для студентів напряму 6.0502.02 «автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології».

 

 

 Методичні вказівки для виконання дипломного проекту (роботи)

а) Тошинський В.І. Проектування систем автоматизації технологічних процесів / В.І. Тошинський, М.О. Подустов, І.І. Литвиненко та ін. – Х.: НТУ «ХПІ», 2006. – 412 с.

 

 

б) Методичні вказівки для виконання розділів дипломних проектів «Розрахунок метрологічних і надійних показників АСК» для студ. спец. 7.092501. Уклад: В.І. Тошинський, А,К. Бабіченко, О.Г. Шутинський та ін. – Х.: НТУ «ХПІ», 2007. – 20 с.

 

 

 Методичні вказівки для виконання науково-дослідної роботи магістра:

а) Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу «Засоби мультимедія у сучасних технологіях» для студ. спец. 8.050202.02. Уклад.: О.В. Пугановський, А.К. Бабіченко, І.Л. Красніков. – Х.: НТУ «ХПІ», 2012. – 36 с.

 

 

б) Методичні вказівки для виконання кваліфікаційної випускної роботи магістрів. – Електронний варіант, 2012. – 32 с.