Навчально-методичне забезпечення

Навчально-методичне забезпечення дисциплін навчального плану підготовки

Магістрів

Спеціальність 151 “Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології”

Комплекс навчально-методичного забезпечення дисциплін навчального плану підготовки магістрів за спеціальністю 151 “Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології”

Перелик навчальних дисциплін

Загальна підготовка

Організація виробництв і маркетинг

Навчальний контент

Кейс поточного контролю знань №1

Кейс поточного контролю знань №2

Кейс підсумкового контролю знань

Інтелектуальна власність

Навчальний контент

Кейс поточного контролю знань №1

Кейс поточного контролю знань №2

Кейс підсумкового контролю знань

Охорона праці в галузі Навчальний контент

Кейс поточного контролю знань №1

Кейс підсумкового контролю знань

Цивільний захист

Навчальний контент

Кейс поточного контролю знань №1

Кейс поточного контролю знань №2

Кейс підсумкового контролю знань

Професійна підготовка

Професійна підготовка за спеціальністю

Розподілені системи управління

Навчальний контент

Кейс поточного контролю знань №1

Кейс поточного контролю знань №2

Кейс підсумкового контролю знань

Системи управління якістю

Навчальний контент

Кейс поточного контролю знань №1

Кейс поточного контролю знань №2

Кейс підсумкового контролю знань

Моделювання і оптимізація систем управління

Навчальний контент

Кейс поточного контролю знань №1

Кейс поточного контролю знань №2

Кейс підсумкового контролю знань

Теоретичні основи складних систем управління

Навчальний контент

Кейс поточного контролю знань №1

Кейс поточного контролю знань №2

Кейс підсумкового контролю знань

Основи наукових досліджень

Навчальний контент

Кейс поточного контролю знань №1

Кейс поточного контролю знань №2

Кейс підсумкового контролю знань

Професійна підготовка за спеціалізаціями

Спеціалізація: 151-01 “Автоматизоване управління технологічними процесами”

 Автоматизовані системи управління технологічними процесами

Навчальний контент

Кейс поточного контролю знань №1

Кейс поточного контролю знань №2

Кейс підсумкового контролю знань

 Проектування, монтаж, і експлуатація систем автоматизації

Навчальний контент

Кейс поточного контролю знань №1

Кейс поточного контролю знань №2

Кейс підсумкового контролю знань

 Екологічна безпека та екологічний аудит

Навчальний контент

Кейс поточного контролю знань №1

Кейс поточного контролю знань №2

Кейс підсумкового контролю знань

 Програмне забезпечення автоматизованих систем управління

Навчальний контент

Кейс поточного контролю знань №1

Кейс поточного контролю знань №2

Кейс підсумкового контролю знань

 Інформаційні технології в управлінні

Навчальний контент

Кейс поточного контролю знань №1

Кейс поточного контролю знань №2

Кейс підсумкового контролю знань

Автоматизоване управління технологічними процесами галузі

Навчальний контент

Кейс поточного контролю знань №1

Кейс поточного контролю знань №2

Кейс підсумкового контролю знань

 Мережі автоматизованих систем управління  Навчальний контент

Кейс поточного контролю знань №1

Кейс поточного контролю знань №2

Кейс підсумкового контролю знань

Спеціалізація: 151-02 “Комп’ютерно-інтегровані виробництва та прикладне програмування”

Людино-машинний інтерфейс

Навчальний контент

Кейс поточного контролю знань №1

Кейс поточного контролю знань №2

Кейс підсумкового контролю знань

Екологічна безпека та екологічний аудит
Навчальний контент

Кейс поточного контролю знань №1

Кейс поточного контролю знань №2

Кейс підсумкового контролю знань

Проектування комп’ютерно-інтегрованих систем

Навчальний контент

Кейс поточного контролю знань №1

Кейс поточного контролю знань №2

Кейс підсумкового контролю знань

Організація баз даних і знань
Навчальний контент

Кейс поточного контролю знань №1

Кейс поточного контролю знань №2

Кейс підсумкового контролю знань

Програмне забезпечення комп’ютерно-інтегрованих систем  Навчальний контент

Кейс поточного контролю знань №1

Кейс поточного контролю знань №2

Кейс підсумкового контролю знань

Комп’ютерні мережі Навчальний контент

Кейс поточного контролю знань №1

Кейс поточного контролю знань №2

Кейс підсумкового контролю знань

Комп’ютерно-інтегровані системи управління об’єктами галузі

Навчальний контент

Кейс поточного контролю знань №1

Кейс поточного контролю знань №2

Кейс підсумкового контролю знань

151.03 Комп’ютеризовані системи

управління і автоматика

http://web.kpi.kharkov.ua/auts/ua/umm_ua/

151.04 Комп’ютерно-інтегровані енергоефективні

системи і програмне забезпечення

http://web.kpi.kharkov.ua/itpa/uk/magystry-yt/

151.05 Автоматизація управління технологічними

системами в машинобудуванні

151.06 Автоматизація управління технологічною

підготовкою виробництва в машинобудуванні

http://web.kpi.kharkov.ua/

tmms/uk/navchalno-metodichne-zabezpechennya/

151.07 Комп’ютерно-інформаційні технології

в енергетиці

http://web.kpi.kharkov.ua/pgs/uk/

osvitno-profesijna-programa-2/

151.08 Комп’ютерно-інтегровані технологічні

процеси у ливарному виробництв

http://web.kpi.kharkov.ua/lv/uk/uchbovij-protses/