Освіта за кордоном

Університет НТУ «ХПІ» надає студентам унікальну освітню пропозицію –
вивчити з нуля німецьку мову або продовжити вивчення мови і отримати освіту в магістратурі Німеччині / Австрії. По мірі навчання студентам надається широкий спектр освітніх кейсів в Німеччині / Австрії. Поступивши до ХПІ і ставши слухачем німецького центру – перед студентом відкривається шлях до отримання німецького диплома магістра, а разом з тим можливість побудувати успішну кар’єру як в Україні, так і в Німеччині / Австрії!

Особливості функціонування освітнього центру «Німецький технічний факультет»:

– освітній центр «Німецький технічний факультет» є координаційним центром між НТУ «ХПІ» та німецькими / австрійськими університетами;
– в центрі функціонує власна програма вивчення німецької мови «Німецькомовний інженер» з початкового рівня (нульового) до рівня В2 + /технічний німецький. Формат навчання змішаний: платно / безкоштовно. На даний момент більше 200 слухачів, 6 викладачів;
– в центрі працюють одночасно два іноземних лектора з Австрії (OeAD) і Німеччини (DAAD);
– в залежності від рівня володіння німецькою мовою студентам надаються такі можливості: мовна практика в Німеччині (з 2 курсу), виробнича практика в Німеччині (з 3 курсу) і навчання в магістратурі за програмою подвійних дипломів (після 4 курсу), програми семестрового обміну за програмою Erasmus + з німецькими та австрійськими університетами (2-4 курс);
– всі студенти, які беруть участь у програмах обміну отримують стипендії (мінімум 861 Євро / місяць);
– починаючи з 2 курсу студенти мають можливість відвідувати лекції німецьких професорів, які освітній центр проводить два рази на рік;

Як це працює?
Для того, щоб отримати диплом магістра у Німеччині / Австрії абітурієнту потрібно зробити наступне:
1. Вступити до НТУ «ХПІ»;
2. На початку навчального року стати слухачем проекту «Німецькомовний інженер» німецького освітнього центру DAZ. Тут є такі особливості:
– для студентів першого року навчання, а також для студентів з «нульовим» рівнем німецької мови, навчання в німецькому центрі платне;
– для студентів, які вже мають певний рівень мовної підготовки, у вересні проводиться тестування з німецької мови (рівні А2, В1, В2). За результатами тестування формуються групи за відповідними рівнями навчання;
– студенти мовного рівня В2 займаються виключно з іноземними лекторами.
3. Навчання німецької мови здійснюється за принципом факультативу, поза вивченням основних дисциплін в університеті. Обсяг навчального навантаження 6 годин / тиждень.
4. Починаючи з другого курсу студентам надаються різні можливості для студентського обміну у рамках програми академічної мобільності: мовна та виробнича практика, семестрове навчання, стажування та літні школи. Відбір для участі в програмах здійснюється виключно німецькою стороною після співбесіди з претендентом з урахуванням результатів поточного оцінювання знання з німецької мови і успішності на кафедрі. Відбір студентів для участі в програмах здійснюється щорічно під час студентської конференції-відбору.
5. Всі програми німецького освітнього центру – стипендіальні! Це означає, що відібрані для участі студенти отримують стипендію від німецьких / австрійських партнерських організацій.
6. Навчання у німецькому центрі організовано таким чином, що на четвертому курсі студенти досягають рівня В2 + і здають іспит TestDaF. Наявність успішно складеного іспиту (мінімум 4,4,5,5), а також успішне проходження конференції відбору дає нашим студентам можливість вступити до магістратури в німецький університет і продовжити навчання в ньому за програмою подвійного диплому. Навчання в Німеччині зі стипендію! Мінімальний розмір стипендії 861 Євро / місяць.
7. Після захисту диплома в Німеччині студент отримує два дипломи: диплом НТУ «ХПІ» та диплом німецького університету.

Підписуйтесь на сторінки центру в соціальних
мережах:
Instagram: www.instagram.com/daz.khpi/
Сторінка Facebook: www.facebook.com/groups/DeutschesAusbildungsZentrum
Група Facebook: https://www.facebook.com/AusbildungChPI

Контакти:
Керівник центру НТФ
доц. Мешков Денис Вікторович
НТУ «ХПІ», головний (ректорський) корпус,
1 поверх, оф. 39
Телефон: +38 (057) 707-65-49
E-mail: daz@khpi.edu.ua