Освіта

Особлива увага на кафедрі приділяється навчанню роботі на комп’ютері при розв’язанні завдань аналізу, синтезу та проектування систем, придбанню практичних навичок програмування на мікропроцесорній техніці. Навчання за фахом ведуть 4 доктора і 15 кандидатів технічних наук.

Викладачами кафедри підготовлено 15 підручників, навчальних посібників і більше 50 найменувань методичної літератури.

Практичні навички студенти здобувають на сучасному устаткуванні в лабораторіях кафедри, при курсовому і дипломному проектуванні, під час навчальних практик і роботи на підприємствах та в організаціях: “Важпромелектропроект”, “Важпромавтоматика”, “Елакс”, “Струм”, “Констар”, ” М-Сервіс”, завод “Электроважмаш”, Міжнародний консорціум “Енергозбереження”, а також під час навчальних практик і стажувань у Магдебурзькому університеті ім. Отто фон Герике та ін.

Від ряду закордонних компаній надходять пропозиції про проходження студентами виробничої практики за кордоном (LG, м. Вроцлав, Польща, Accer, Німеччина).

5 випускників кафедри запрошені фірмою “Siemens” для роботи в Німеччині.

Високий рівень підготовки студенти підтверджують, беручи участь на Всеукраїнських і регіональних олімпіадах.

Студенти старших курсів беруть участь у модернізації лабораторних стендів, виготовленні сучасних програмно керованих електроприводів, розроблених на кафедрі.

Відповідно до розпорядження Міністерства освіти і науки України з 2004 р. кафедра АЕМС бере участь в експерименті по впровадженню принципів Болонської декларації, що дозволяє студентам активно формувати індивідуальні плани навчання в НТУ “ХПІ” з урахуванням своїх похилостей і перспектив працевлаштування.

Навчання студенти поєднують із заняттями спортом, участю в самодіяльності.

Завершенню навчання та одержанню диплома фахівця, бакалавра, магістра передує захист дипломної роботи на засіданні Державної екзаменаційної комісії.

Випускників кафедри призначають для роботи, пов’язаної з комп’ютеризацією, автоматизацією, дослідженням, розробкою, виробництвом, монтажем, налагодженням і експлуатацією електромеханічних, електротехнічних систем і обладнань на підприємствах, у науково-дослідних, проектних, налагоджувальних, комунальних організаціях, а також у будь-які інших структурах, у всіх сферах діяльності людини.

За 85 років кафедрою підготовлено близько 5 тисяч інженерів – фахівців в області електропривода – основного споживача всієї вироблюваної електроенергії. Випускники кафедри зіграли винятково важливу роль в електрифікації й індустріалізації України, автоматизації й механізації її провідних галузей промисловості, багато хто з них стали широко відомими вченими й фахівцями в різних галузях науки й техніки, академіками, докторами й кандидатами наук, авторами важливих винаходів, лауреатами державних премій.

У числі випускників – Микола Васильович Голдин, міністр будівництва підприємств важкої промисловості СРСР, Герой соціалістичної праці, головний інженер будівництва Бхилайського металургійного комбінату в Індії, нагороджений 5-ма вищими орденами СРСР, Михайло Іванович Жучков – заступник міністра електротехнічної промисловості СРСР, директор ХЕМЗа в період його активного розвитку, Микола Васильович Копитов – видатний інженер-електрик, багато років головний інженер інституту “Важпромелектропроект”.

Широкопрофильность, властива спеціальності, сприяє формуванню системності, а технічний характер – конкретності мислення, завдяки чому багато нашіх випускників добилися успіху на будь-якому поприщі, куди їх визначило життя: А. Інін (письменник), В. Фокін і В. Харченко (кінорежисери Мосфильму), В. Ясинський і А. Журін (журналісти), Ю. Беличенко (поет), Я. Крендель (головний режисер драматичного театру), А. Кеворкян (технічний директор видавничого будинку ” Навколо кольору”), О. Земляков, А, Латышев, П. Моисеенко (керівники фінансових структур). Багато випускників кафедри стали процвітаючими бізнесменами.

Випускники кафедри користуються великим попитом на ринку праці. Фірми та організації починають запрошення наших випускників на роботу вже з 4-го 5-го курсу.

Comments are closed.