Kaфедра прикладної математики (2015-2019)

 

Кафедра прикладної математики була створена в 1947 році. За останні 25 років число співробітників кафедри зменшилася більш ніж в три рази і сьогодні кількість співробітників кафедри складає 11 штатних одиниць. Серед них 2 професори доктора наук і два професори кандидати наук з вченими званнями доцентів. Інші співробітники — всі кандидати наук і тільки двоє з них не мають вченого звання доцента.

Наукові напрямки співробітників кафедри, в основному, пов’язані з дослідженнями нелінійних коливань дискретних і континуальних систем. Розроблено спеціальні методи для проведення таких досліджень, про що регулярно доповідається на міжнародних конференціях. За останні п’ять років співробітниками кафедри підготовлено та опубліковано 4 монографії, загальним обсягом більш ніж 2000 с., 4 посібники загальним обсягом 700 с., в тому числі 1 посібник (324 с.) на англійській мові. Опубліковано 64 статті, в тому числі 33 статті в журналах, які включені до наукометричних баз даних. Серед міжнародних журналів, в яких опубліковані статті співробітників кафедри, такі як: Nonlinear Dynamics, Nonlinear Mechanics, Composite Structure, Sound and Vibration, Математичні методи та фізико-механічні поля та багато інших. Зроблено 60 доповідей на міжнародних конференціях.

4 співробітника кафедри в рамках 9 договорів про науково-технічне співробітництво із зарубіжними університетами пройшли стажування (проф. В.М. Бурлаенко, доц. М.В. Перепьолкін, доц. О.С. Мазур, доц. Л.П. Дзюбак).

Під керівництвом проф. Курпа Л.В. і проф. Міхліна Ю.В. за останні 5 років захищено 3 кандидатські дисертації (Осетров А.О., Плаксій К.Ю., Ткаченко В.В.). На даний момент співробітники кафедри під керівництвом зав. каф. проф. Курпа Л.В та проф. Міхліна Ю.В. продовжують займатися розвитком та застосуванням теорії R‑функцій до дослідження статичного і динамічного аналізу пластин і пологих оболонок складної форми, а також явищами нелінійної динаміки.

Протягом останніх 15 років кафедра виступає в ролі основного організатора для проведення міжнародних конференцій Nonlinear Dynamics, які проводяться один раз на три роки. У роботі цих конференцій, що проводяться англійською мовою, приймають участь провідні вчені в області нелінійної динаміки з багатьох країн світу: США, Росії, Великобританії, Німеччини, Італії, Канади, Японії, Кореї, Китаю, Індії, Ізраїлю, Польщі, Сербії та ін.

Comments are closed.