Навчальна діяльність

Колектив кафедри забезпечує викладання математики студентам цілого ряду факультетів: інженерно-фізичного, фізико-технічного, інтегрованих технологій і хімічної техніки, енергомашинобудівного, бізнесу і фінансів, механіко-технологічного, технології органічних речовин, інформатики і керування, німецького технічного факультету, а також курсантам факультету військової підготовки при НТУ “ХПІ”. Співробітниками кафедри читаються курси не тільки по вищій математиці, але й багато спеціальних курсів таких як: лінійна алгебра, теорія функцій комплексного змінного, варіаційне числення, функціональний аналіз, рівняння математичної фізики, теорія ймовірностей і математична статистика та ін. З навчальними програмами для перелічених факультетів ви можете ознайомитися на відповідній сторінці.

Особливу увагу кафедра приділяє питанню видання нової методичної літератури. Робота в цьому напрямку завершилася виданням таких підручників і методичних посібників як “Вища математика” у двох томах (віднедавна на трьох мовах: російській, українській й англійській), “Математичний аналіз для інженерів”, “Рівняння математичної фізики. Лабораторний практикум”, “Рівняння математичної фізики” (конспект лекцій), “Математичне програмування”, ” Посібник з елементарної математики для абітурієнтів і студентів ХДПУ”, ” Варіаційне числення”, “Математика для економістів”, “Лінійна алгебра”, “Теорія ймовірностей і математична статистика”, “Звичайні диференціальні рівняння”, і багато інші. У цих посібниках викладачі кафедри (проф. Л.В. Курпа, проф. Ю.В. Міхлін, доценти С.П. Іглін, Н.О. Кирилова, В.Ф.Васильченко, В.В. Веретельник, Л.П.Дзюбак, В.М.Бурлаенко, Т.Є.Щербініна, Г.Б.Ліннік; ст. викл. О.В. Одинцова; а також колишні співробітники кафедри: доценти Ю.Ф. Сенчук, Є.С. Архипова, Н.Н. Ясницька, ст. викл. Ж.Б. Кашуба, Т.В. Столбова, Л.В. Болотіна, Н.М. Волкова, В.Н. Вовк, В.П. Протопопова, Л.П. Лемєшева й ін.), що мають багатий досвід і велику практику викладання, у доступній для студентів формі виклали найбільш ефективні методи, підходи, оригінальні прийоми для розв’язку задач вищої математики і її спеціальних розділів

Найбільш важливі навчальні посібники, розроблені колективом кафедри, представлені тут.

У цей час на кафедрі прикладної математики велика увага приділяється викладанню вищої математики та спецкурсів вищої математики англійською мовою. Англомовні курси ведуть зав. каф. проф. Л.В. Курпа, доц. Дзюбак, доц. Руднєва, доц. Бурлаєнко, доц. Чистіліна. За прочитаними лекціями курсу був підготовлений ряд методичних посібників на англійській мові по різних главах вищої математики : чотиритомне видання “Higher Mathematics. Problem solving and variants of typical calculations”, що охоплює весь курс вищої математики, а також за курсами диференціального й інтегрального обчислення : “Differential calculus for one variable functions” і “Differential and integral calculus for functions with several variables”, теорії ймовірностей : “An introduction to probability theory and mathematical statistics”, диференціальним рівнянням і рядам ; “Differential Equations and Series”. Докладніше про ці видання можна прочитати на сторінці методичної літератури.