Осетров Андрій Олександрович

OsetrovОсетров Андрій Олександрович,

кандидат технічних наук,

доцент

 

ОСВІТА:

• Закінчив Інженерно-фізичний факультет Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» (2006), за фахом «Динаміка і міцність».

• Закінчив аспірантуру Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут”, на каф. Прикладної математики, науковий керівник проф. Л.В. Курпа (2006-2009).

Тема дисертаційної роботи: «Створення на базі теорії R-функцій і сплайн-апроксимації методів та програмного забезпечення для розв’язку задач згину та коливань пологих оболонок».


НАУКОВІ ІНТЕРЕСИ:

 • Дослідження статичної і динамічної поведінки одно- та багатошарових пластин і пологих оболонок складної форми в плані.
 • Теорія R-Функцій
 • Розробка алгоритмів з використанням сплайн-апроксимації
 • Чисельні методи інтегрування в рамках неканонічних областей
 • Чисельна реалізація алгоритмів обробки, зберігання й розв’язку задач лінійної алгебри з розрідженими матрицями

КОНТАКТИ (ел. пошта): andy8383 (at) mail.ru

 

ОСНОВНІ ПУБЛИКАЦІЇ

 1. Осетров А.О. Використання класичної та уточненої теорії для розрахунку динамічних характеристик багарошарових пологих оболонок за умови некласичної геометрії оболонки в плані // Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: матеріали XVII міжнар. Наук.-практ. конф., 12-14 травня 2012р. Харків. – ч. 1. – Харків: НТУ “ХПІ”, 2012. – С.73.
 2. Jan Awrejcewicz, Lidiya Kurpa, and Andrey Osetrov. Investigation of the stress-strain state of the laminated shallow shells by R-functions method combined with spline-approximation // ZAMM Z. Angew. Math. Mech., 1 – 10 (2011) / DOI 10.1002/zamm.2010001648)
 3. Бездетко О. О. Застосування RFM до задач про коливання пластин з розрізами при поліномінальній і сплайн-апроксимації / О. О. Бездетко, А. О. Осетров // Вісник національного технічного університету “ХПІ” : зб. наук. пр. : темат. вип. / Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т. – Х. : НТУ “ХПІ”, 2010. – Вип. 69: Динаміка і міцність машин. – С. 18-26.
 4. Курпа Л.В., Осетров А.О. Розв’язок задач вигину багатошарових пологих оболонок із застосуванням методу R-Функцій і сплайн-апроксимації // Пробл. машинобудування, 2010, Т. 13, № 2, С. 38-50.
 5. Osetrov A.A. Application of the R-functions theory and spline-approximation to finding eigen functions as basic ones for meshless discretization of the laminated shallow shells // In Proceedings of the 3rd International Conference “Nonlinear Dynamics – 2010”, sept.,21-24,2010., Kharkov. – P. 377.
 6. Осетров А.О. Застосування варіаційно-структурного методу і сплайн-апроксимації до дослідження власних частот пологих оболонок з вирізами // Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій, 2010, вип. 14, С. 278-287.
 7. Осетров А.О. Аналіз власних частот і форм коливань багатошарових пологих оболонок складної форми в плані із застосуванням теорії R-Функцій і сплайн-апроксимації // XIII Міжнародна наукова конференція імені академіка М. Кравчука. – Київ, 2010. – С. 206.
 8. А.О. Осетров Застосування RFM і сплайн-апроксимації до дослідження задач вигину багатошарових пологих оболонок // Вісник НТУ ”ХПІ”. Тематичний випуск: Динаміка і міцність машин.-2008, №47.-с. 151-157.
 9. Курпа Лідія, Осетров Андрій. Застосування методу R-Функцій і сплайн-апроксимації для розв’язку задач вигину багатошарових пологих оболонок // Сучасні проблеми механіки та математики: В 3-х т. – Львів, 2008. – Т.1. – стор. 173-174.
 10. Л.В. Курпа, А.О. Осетров. Дослідження власних коливань пологих оболонок з використанням методу R-функцій і сплайн-апроксимації // Мат. методи та фіз.-мех. поля. 2007. – 50, № 4. – С. 83-93.
 11. Курпа Л.В., Осетров А.О. Розв’язок задач вигину тришарових пластин з використанням методу R-Функцій та сплайн-апроксимації // Вісник НТУ ”ХПІ”. Тематичний випуск: Динаміка і міцність машин.-2005.-с. 67-72.