Ще більше кандидатів наук!

Osetrov_zashita

 

17 березня 2016р. відбувся захист Андрієм Осетровим, нашим колегою, кандидатської дисертації “Методи розв’язання задач згину та коливань пологих оболонок на основі теорії R-функцій і сплайн-апроксимації”. Наковий керівник роботи – зав. кафедрою прикладної математики проф. Л.В. Курпа. Наші поздоровлення здобувачеві та науковому керівникові!

Comments are closed.