121«Інженерія програмного забезпечення»

Інженерія програмного забезпечення – це конкурсна пропозиція 121 «Інженерія програмного забезпечення», яка передбачає підготовку фахівців з проектування, розробки, конструювання та тестування програмного забезпечення. Навчальні плани конкурсної пропозиції складені з урахуванням досвіду провідних європейських та американських університетів, а також потреб ІТ-компаній та інформаційно-аналітичних підрозділів підприємств та організацій.

Про конкурсну пропозицію:
Метою конкурсної пропозиції є підготовка спеціалістів з інженерії програмного забезпечення для різних предметних областей.

Базові дисципліни з інформаційних технологій: «Об’єктно-орієнтоване програмування», «Операційні системи», «Проектування баз даних», «Технології розробки веб-орієнтованих систем», «Мережеві технології», «Технології розробки мобільних систем», «Програмування на Java Script, Java EE, .NET», «Безпека програми і даних», «Якість ПЗ», «Знаннє-орієнтоване ПЗ», «Архітектура та проектування ПЗ», «Моделювання та аналіз ПЗ», «Управління проектами програмної інженерії».
Базові дисципліни з прикладної математики для програмної інженерії: «Дискретна математика», «Алгоритми і структура даних», «Чисельні методи», «Теорія ймовірності і математична статистика», «Методи обробки інформації», «Методи оптимізації», «Теорія прийняття рішень».

Після закінчення бакалаврату випускники працюють на посадах розробників та тестувальників ПЗ (Junior Developer, Junior QA).

Кваліфікація: бакалавр інженерії програмного забезпечення.

Освітньо-професійна программа