121«Інженерія програмного забезпечення»

Освітня програма «Інженерія програмного забезпечення»

Освітня програма передбачає підготовку фахівців з проектування, розробки, конструювання та тестування програмного забезпечення. Навчальні плани конкурсної пропозиції складені з урахуванням досвіду провідних європейських та американських університетів, а також потреб ІТ-компаній та інформаційно-аналітичних підрозділів підприємств та організацій.

Особливості освітньої програми

Метою освітньої програми є підготовка спеціалістів з інженерії програмного забезпечення для різних предметних областей.

Базові дисципліни з інформаційних технологій: «Об’єктно-орієнтоване програмування», «Основи архітектури ЕОМ та операційні системи», «Проектування та розробка баз даних», «Основи веб-розробки», «Основи комп’ютерних мереж», «CI/CD Хмарні обчислення», «Основи кібербезпеки», «Якість, тестування та підтримка програмного забезпечення», «Архітектура та проектування ПЗ», «Моделювання та аналіз ПЗ», «Основи управління проектами програмного забезпечення», «Програмування на Python», «Python Frameworks», «Основи програмування Java», «Web-додатки на основі Java».
Базові дисципліни з прикладної математики для програмної інженерії: «Комп’ютерна математика», «Основи теорії алгоритмів», «Математичні моделі та аналіз систем», «Теорія ймовірності і математична статистика», «Практичний семінар з математичних методів в ІПЗ», «Теорія прийняття рішень».

Після закінчення бакалаврату випускники працюють на посадах розробників та тестувальників ПЗ (Junior Developer, Junior QA).

Кваліфікація: бакалавр інженерії програмного забезпечення.

Компанії-партнери
Університети-партнери
Міжнародні програми мобільності

Зворотний зв’язок:
1)Aнкета для обговорення (здобувачі, випускники, науково-педагогічні працівники, представники ІТ-індустрії).


ОПП 2021
ОПП_121_БАК_2021_УКР-Испр_compressed

Навчальний план 2021
план 121

Рецензії від партнерів

Рецензія від студентів

Силабус обов'язковi дисциплiни
+121 Сілабус Мат. моделі
+121_Cилабус_МоделіСтруктуриДаних
+121_Cилабус_ООП
+121_Cилабус_Основи кібербезпеки
+121_Cилабус_ОсновиВебРозробки
+121_Cилабус_ОсновиПрограмування
+121Силабус АППЗ 1
+121_Силабус AППЗ_2
+121_Силабус_CI_CD Хмарні обчислення
+121_Силабус_АнализМоделюванняПЗ
+121_Силабус_Інженерія вимог_121
+121_Силабус_КМ_1
+121_Силабус_КМ_2
+121_Силабус_Комп’ютерна математика (частина 3)
+121_Силабус_Науково-практичний семінар ІПЗ (част_1+2)
+121_Силабус_Основи архітектури ЕОМ та операційні системи_Системи
+121_Силабус_Основи інженерії ПЗ
+121_Силабус_Основи управління проектами програмного забезпечення_
+121_Силабус_ОсновиКомп’ютернихМереж
+121_Силабус_ОсновиТеоріїАлгоритмів
+121_Силабус_Практичний семінар з математичних методів в інженерії програмного забезпечення
+121_Силабус_ПроєктуванняРозробкаБазДаних
+121_Силабус_Системи_штучного_інтелекту
+121_Силабус_Теорія ймовірності та МС
+121_Силабус_ТПР_Годлевський
+121_Силабус_ЯкістьПЗ
Силабус вибiрковi дисциплiни

Профільований пакет дисциплін 01 «Research and Development»
121_122_126_Силабус_MaсhineLearning
121_122_126_Силабус_ЙмовірносніМоделі
121_122_126_Силабус_МоделіПредставленняЗнань
121_122_126_Силабус_НечіткаЛогікаТаНечіткіСистеми
121_122_126_Силабус_ПлануванняЕксперименту
121_122_126_Силабус_ТехнМодІнтСистем

Профільований пакет дисциплін 02 «Software Development and Startup»
121_122_126_Cилабус_БізнесАналітикаСтартапу
121_122_126_Cилабус_БізнесМоделіСтартапу
121_122_126_Силабус_ІнтернетМаркетинг
121_122_126_Силабус_ОсновиБізнесПланування
121_122_126_Силабус_ОсновиПідприємництва
121_122_126_Силабус_ОсновиПрототип

Профільований пакет дисциплін 03 «Innovation Сampus»
121_122_126_Силабус_АрхітектураКорпІнфСистем
121_122_126_Силабус_БДКорпІнфСистем
121_122_126_Силабус_ПроектнийПрактикум
121_122_126_Силабус_РозробкаКорпІнфСистем
121_122_126_Силабус_ФормуванняКомандITПроекту

Дисципліни вільного вибору студента профільної підготовки згідно переліку

121_122_126_Cилабус_ОсновиПрограмуванняJava
121_122_126_Силабус_AdvancedJava
121_122_126_Силабус_WEBДодаткиJava
121_122_126_Cилабус_ОсновиПрограмPython
121_122_126_Cилабус_ПКPython
121_122_126_Силабус_ФреймворкиPython

Силабус наскрізна програма практичної підготовки

Попередні освітні програми та навчальні плани

Навчальний план 2017
ОПП 2019
Навчальний план 2019