122«Комп’ютерні науки»

Комп’ютерні науки та інтелектуальні системи – це конкурсна пропозиція спеціальності 122 «Комп’ютерні науки», яка передбачає підготовку фахівців з розробки інформаційних технологій для управління складними системами та процесами різного призначення на основі штучного інтелекту. Навчальні плани конкурсної пропозиції складені з урахуванням досвіду провідних європейських та американських університетів, а також потреб ІТ-компаній та інформаційно-аналітичних підрозділів підприємств та організацій.

Про конкурсну пропозицію:
Метою конкурсної пропозиції є підготовка спеціалістів з розробки інформаційних технологій підтримки прийняття рішень для різних областей та рівнів управління.

Базові дисципліни з інформаційних технологій: «Алгоритмізація та програмування», «Операційні системи», «Бази даних», «Об’єктно-орієнтоване програмування. Ознайомча практика», «Комп’ютерні мережі», «Основи веб-розробки», «Основи бізнес-аналізу», «Розподілені обчислення та хмарні сервіси», «Архітектура та проєктування програмного забезпечення», «Якість, тестування та підтримка програмного забезпечення», «Основи кібербезпеки», «Основи управління проєктами».
Базові дисципліни з прикладної математики та штучного інтелекту: «Основи комп’ютерних наук та методів штучного інтелекту», «Теорія ймовірності та математична статистика», «Алгоритми та структури даних», «Дискретна математика», «Чисельні методи», «Дослідження операцій», «Теорія прийняття рішень», «Математичне моделювання та аналіз систем», «Основи баз знань», «Методи обчислювального інтелекту», «Інтелектуальні системи управління», «Інтелектуальний аналіз даних».

Після закінчення бакалавра випускники працюють на посадах розробників програмного забезпечення та інженерів із забезпечення якості (Junior Developer, Junior QA).

Квалiфiкалiя: бакалавр компьютерних наук

Навчальний план 2017
учебный_план_ 122_2017

ОПП 2019
Освітньо-професійна программа

Навчальний план 2019
учебный_план_ 122_2019

ОПП 2021
ОПП_122_БАК_2021_УКР

Навчальний план 2021
план 122

Рецензії від партнерів
Рецензии122

Силабус вибiрковi дисциплiни

Профільований пакет дисциплін 01 «Research and Development»
121_122_126_Сілабус_Ймовірносні моделі
121_122_126_Силабус_Моделі представлення знань
121_122_126_Силабус_НечіткаЛогікаТаНечіткіСистеми
121_122_126_Силабус_Maсhine Learning
121_122_126_Силабус_Планування експерименту_Гамаюн_Єршова
121_122_126_Силабус_Техн мод инт сис

Профільований пакет дисциплін 02 «Software Development and Startup»
121_122_126_Силабус_Інтернет маркетинг
121_122_126_Cилабус_БізнесМоделіСтартапу
121_122_126_Cилабус_БізнесАналітикаСтартапу
126_Силабус_Основи_бізнес-планування
121_122_126_Силабус_ОсновиПрототип
121_122_126_Силабус_Основи підприємництва

Профільований пакет дисциплін 03 «Innovation Сampus»
121_122_126_Силабус_Розробка_корп_інф_систем
121_122_126_Силабус_БД_корп_інф_систем1
121_122_126_Силабус_Архітектура_корп_інф_систем
121_122_126_Силабус_ПроектнийПрактикум
121_122_126_Силабус_IT_teams

Дисципліни вільного вибору студента профільної підготовки згідно переліку
126_Силабус_Іноземна мова_вибіркова
121_122_126_Cилабус_ОсновиПрограмPython
121_122_126_Cилабус_ПКPython
121_122_126_Силабус_Фреймворки_Python
121_122_126_Cилабус_ОсновиПрограмуванняJava
121_122_126_Силабус_Advanced_Java
121_122_126_Силабус_WEB_додатки_Java

Силабус наскрізна програма практичної підготовки

122_Силабус_НаскрізнаПрограмаПрактичноїПідготовки