Практична підготовка аспірантiв на кафедрi ПIIТУ

На кафедрі проходять практичну підготовку аспіранти ОНП «Комп’ютерні науки», в ході якої здобувачі вищої освіти третього рівня отримують педагогічні навички згідно з робочою програмою педагогічної практики аспірантів за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки». Ця практика дозволяє здобути компетентності та отримати результати навчання, необхідні для подальшої професійної діяльності у вищій школі.