Результати громадських обговорень проекту освітньої програми “Комп’ютерні науки та інтелектуальні системи” кафедри ПІІТУ (бакалавріат)

У 2021 – 2022 роках у громадському обговоренні освітньо-професійної програми «Комп’ютерні науки та інтелектуальні системи» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 122 – Комп’ютерні науки, що реалізується на кафедрі ПІІТУ НТУ «ХПІ», взяли участь:
– члени робочої групи ОП;
– здобувачі вищої освіти та викладачі кафедри ПІІТУ;
– представники ІТ-компаній Academy SMART, NIX Solutions та Telesens;
– представник освітньо-наукової спільноти – д.т.н., проф., завідувач кафедри комп’ютерних наук та інформаційних технологій, НАУ ім. М.Є. Жуковського «ХАІ» Федорович О.Є.

Таблиця результатів громадських обговорень

Попередні громадські обговорення (2021 р.)