Category Archives: Без рубрики

Громадське обговорення проєктів магістерських освітніх програм кафедри ПІІТУ за спеціальністю 122 – Комп’ютерні науки

Шановні студенти, випускники, викладачі, роботодавці та всі охочі! Запрошуємо взяти участь у громадському обговоренні проєктів освітніх програм “Комп’ютерні науки та інтелектуальні системи” кафедри ПІІТУ другого (магістерського) рівня вищої освіти.

Public discussion of the projects for Master educational programs of the SEMIT Department on the specialty 122 – Computer Sciences

Dear students, graduates, teachers, employers and everyone else! We invite you to take part in a public discussion of the educational programs “Computer Sciences and Intelligent Systems” at the SEMIT Department of the second (Master’s) level of higher education.

Громадське обговорення проєктів бакалаврських освітніх програм кафедри ПІІТУ

Шановні студенти, випускники, викладачі, роботодавці та всі охочі! Запрошуємо взяти участь у громадському обговоренні проєктів освітніх програм кафедри ПІІТУ першого (бакалаврського) рівня вищої освіти.

Public discussion of the projects for Bachelor educational programs of the SEMIT Department

Dear students, graduates, teachers, employers and everyone else! We invite you to take part in a public discussion of the draft educational programs of the first (bachelor’s) level of higher education at the SEMIT Department of the first (Bachelor’s) level

Міжнародна діяльність кафедри

Кафедра ПІІТУ веде активну міжнародну діяльність і одна з її головних конкурентних переваг – цікаві проекти з європейськими закладами вищої освіти. Минулого року ним став «Green IT», німецького Університету прикладних наук Вюрцбург-Швайнфурт (FHWS). Та партнер проекту LAB University of Applied

International activity of the Department

The SEMIT Department is actively engaged in international activities and one of its main competitive advantages is interesting projects with European higher education institutions. Last year, it was the Green IT project of the German University of Applied Sciences Würzburg-Schweinfurt

Співробітники кафедри ПІІТУ увійшли до вченої ради з присудження ступеня доктора наук з інформаційних технологій!

Міністерством освіти і науки України затверджено спеціалізовану вчену раду НТУ “ХПІ” з присудження наукового ступеня доктора наук Д 64.050.20 за спеціальністю 05.13.06 “Інформаційні технології”!

Employees of the SEMIT Department joined the Academic Council for awarding the degree of Doctor of Science in Information Technology!

The Ministry of Education and Science of Ukraine approved the Specialized Academic Council of NTU “KhPI” for awarding the degree of Doctor of Science D 64.050.20 in the specialty 05.13.06 “Information Technology”!

Враження від навчання за програмою міжнародної академічної мобільності

😎 Студентка 2 курсу кафедри «Програмна інженерія та інтелектуальні технології управління» (ПІІТУ) Ольга Кішкінова (група КН-221г) ділиться враженнями від навчання за програмою міжнародної академічної мобільності в Чеському технічному університеті, м. Прага, Чехія 🇨🇿 💬 «Зараз я навчаюсь за спеціальністю інженерія

Impressions on studying within the international academic mobility program

😎 Olha Kishkinova, 2nd year student of the Department of Software Engineering and Management Intelligent Technologies (SEMIT) (group KN-221g) shares her impressions on studying within the international academic mobility program at the Czech Technical University, Prague, Czech Republic 🇨🇿 💬