Міжнародні проекти

ERASMUS

Erasmus + – програма Європейського Союзу, спрямована на підтримку проектів партнерства, мобільності і заходів в галузі вищої освіти, професійного навчання, підтримки молоді та спорту.

У сфері вищої освіти програма включає в себе наступні напрямки:

Key Action 1: Learning Mobility of Individuals – мобільність для студентів і викладачів;

Key Action 2: Cooperation for innovation and good practice – співпраця для розвитку потенціалу університетів Jean Monnet Activities – розвиток європейських досліджень.

З 2015 р. кафедра ПІІТУ є партнером проекту MASTIS «Створення сучасної магістерської програми в області інформаційних систем»

Основна мета проекту полягає в поліпшенні магістерської програми в області інформаційних систем відповідно до потреб сучасного суспільства; надання можливості університетам адаптуватися до змін на світовому ринку праці та освітньому просторі, швидко реагувати на потреби роботодавців; надання студентам уявлень про профілі різних робочих місць в області інформаційних систем з метою сприяння працевлаштуванню.

 

Напрями діяльності за проектом:

– аналіз вимог зацікавлених сторін до магістрів і перегляд поточного профілю компетентностей і навчальних програм в області інформаційних систем;

– розробка нової компетентнісно-орієнтованої навчальної програми на основі використання ECTS і Tuning методології;

– створення інноваційного академічного середовища для забезпечення реалізації магістерської програми в області інформаційних систем в якості платформи для підготовки / перепідготовки, PhD, LLL;

– забезпечення якості реалізації проекту і досягнення запланованих результатів;

– поширення та використання результатів проекту.

В рамках Key Action 1 кафедра ПІІТУ активно співпрацює з Альпійсько-адріатичним університетом Клагенфурта: студенти кафедри мають можливість проходити стажування в цьому провідному європейському ВНЗ. Серед дисциплін, які вони вивчають на технічному факультеті цього університету наступні: «Технології семантичного Web-простору», «Інтероперабельність інформаційних систем», «Актуальні розділи інженерії програмних систем», а також інтенсивний курс німецької мови до відповідності рівню А1.

Діє програма подвійних дипломів з даним ЗВО, а також університетом Ліннеус м. Векше (Швеція) і з Вищою школою менеджменту і публічного адміністрування, м. Братислава (Словаччина).

На кафедрі також реалізований проект академічної мобільності Erasmus + KA 107 між НТУ «ХПІ» (кафедра програмної інженерії та інформаційних технологій управління) і Познанським університетом економіки і бізнесу, який передбачає мобільність студентів і викладачів.

Крім того, діє програма кредитної мобільності з Маріборським університетом (Словенія), що дає можливість студентам і викладачам кафедри проходити стажування на факультеті організаційних наук, розташованим в місті Крань.

В рамках проекту кафедру ПІІТУ регулярно відвідують викладачі європейських вишів-партнерів, проводять лекції та семінари для студентів кафедри.