НДР

НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА

Тема: «Розробка інформаційно-аналітичного забезпечення управління ефективністю і якістю в складних системах при євроінтеграції України»

Науковий керівник – д.т.н., проф. М.Д. Годлевський.

Очікувані результати: нова технологія формування системи показників ефективності та якості функціонування складної системи дозволить перейти від вербального опису цілей до конкретних показників і врахує різні горизонти планування. Перевагою цієї технології є системність, облік взаємозв’язку показників, а також можливість використання складних систем різних напрямків діяльності. Нова технологія дозволить здійснювати моніторинг поточного стану складної системи шляхом вимірювання показників ефективності та якості на основі інтеграції внутрішніх і зовнішніх джерел даних, зокрема з мережею Інтернет. Перевагами є комплексний підхід до оцінки поточного стану складної системи

Тема: «Математичне моделювання складних систем»

Науковий керівник – д.т.н., проф. І.П. Гамаюн.

Очікувані результати: подальший розвиток агрегування лінійних моделей дискрептивного моделювання, мінімізація помилок агрегування за рахунок розробки методів, що дозволяють мінімізувати різницю між лівою і правою частинами умови адекватного агрегування.

При цьому особлива увага приділяється агрегуванню як засобу заміни групи змінних вихідної моделі однієї змінної, яка визначається як агрегат. В результаті роботи також будуть отримані узагальнені критерії, які можуть бути використані в процедурах вирішення завдань векторної оптимізації на множині альтернатив. Метою проекту є підвищення обґрунтованості та оперативності рішень в складних системах шляхом подальшого розвитку інструментальних засобів для дослідження структури складної системи і процесу її функціонування.

Також кафедра веде такі науково-дослідні роботи:
«Створення моделей і методів збору і автоматизованої обробки інформації та в веб-просторі» (к.т.н., доц. О.Ю. Чередниченко);
«Розробка програмних рішень для підвищення ефективності управління виробництвом паралельних процесів» (к.т.н., проф. С.В. Шевченко);
«Методи і засоби розробки програмного забезпечення з використанням корпоративних знань і якісної підготовки персоналу IT-компаній» (к.т.н., доц. В.Є. Сокол);
«Методичні засади підвищення ефективності математичного інструментарію вирішення завдань виробничо-транспортної логістики» (д.т.н., проф. Л.А. Гамбаров).