Студентські наукові гуртки

На даний момент на кафедрі діють такі наукові гуртки:
Напрямки досліджень науково-проблемних груп та гуртків студентів кафедри ПІІТУ у 2021-2022 роках

КОЗУЛЯ Тетяна Володимирівна, професор.

1. Системологія, математичні моделі си-стемних досліджень в межах міждисциплінарних наукових робіт проф. Козуля Т.В. 1 раз на 2 тижня
Публiкацiї:

 

 

 


МОСКАЛЕНКО Валентина Володимирівна, професор.

2. Інформаційні технології стратегічного управління розвитком складних організаційно-технічних систем проф. Москаленко В.В. 1 раз на 2 тижня
Публiкацiї:

Москаленко В.В. Концепція діагностичної системи для управлін-ня підприєм-ством на основі багатокритеріального аналізу показників ефективності / Москаленко В.В., Бронніков Н.О. Стан, досягнення і перспективи інформаційних систем і технологій / Матеріали ХХ Всеукраїнської науково-технічної конференції молодих вчених, аспірантів та студентів. Частина І. Одеса, 21-22 квітня 2020 р. – Оде-са, Видавництво ОНАХТ, 2020 р. – С. 137-138.

 

 


СТРАТІЄНКО Наталія Костянтинівна, професор.

3. Проблеми управління ІТ-проектами. проф. Стратієнко Н.К. 1 раз на 2 тижня

 • ASSESSMENT IT PROJECT SOFTWARE RELIABILITY BASED ON STATIC MODELS OF CORCORAN AND NELSON /Bilous I.S., Stratiienko N.K. // Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров‘я: тези доповідей ХXІХ міжнародної науково-практичної конференції MicroCAD-2021, Харків, 18–20 травня, 2021. – Харків : НТУ «ХПІ», 2021. – Ч. 1 – С.1.
 • SPECIFICS OF SOFTWARE PROJECT MANAGEMENT IN IT / Laktionov S.Y, Stratiienko N.K. // Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров‘я: тези доповідей ХXІХ міжнаро-дної науково-практичної конференції MicroCAD-2021, Харків, 18–20 травня, 2021. – Харків : НТУ «ХПІ», 2021. – Ч. 1 – С.9.
 • ASSESSMENT IT PROJECT SOFTWARE RELIABILITY BASED ON STATIC MODELS OF CORCORAN AND NELSON /Bilous I.S., Stratiienko N.K. // Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров‘я: тези доповідей ХXІХ міжнародної науково-практичної конференції MicroCAD-2021, Харків, 18–20 травня, 2021. – Харків : НТУ «ХПІ», 2021. – Ч. 1 – С.
 • SPECIFICS OF SOFTWARE PROJECT MANAGEMENT IN IT / Laktionov S.Y, Stratiienko N.K. // Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров‘я: тези доповідей ХXІХ міжнаро-дної науково-практичної конференції MicroCAD-2021, Харків, 18–20 травня, 2021. – Харків : НТУ «ХПІ», 2021. – Ч. 1 – С.9.

 


БІЛОВА Марія Олексіївна, доцент.

4. Методи та моделі дослідження якості програмного забезпечення з викорис-танням елементів теорії інтелекту Доц. Білова М.С. 1 раз на 2 тижня
Публiкацiї:

 • Sokol, V., Bilova, M., Druzhynin, A., Cherkun, N., Perepelytsia, I. An adaptive algorithm for effective selection of training content for IT professionals. 5th International Conference on Computational Linguistics and Intelligent Systems. Volume I: Main Conference, COLINS 2021, Lviv, 22 April 2021 – 23 April 2021, 169205 .CEUR Workshop Proceedings, 2021. Vol. 2870, P. 1173–1183. https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85107208118&origin=resultslist

 

 

 

 


ВОВК Марина Анатоліївна, доцент.

5. Дослідження проблем інформаційного пошуку на ресурсах електронної торгівлі Доц. Вовк М.А. 1 раз на 2 тижня
Публiкацiї:

 • Вовк М.А., Іващенко О.В., Павленко В.С., Шевченко Т.А. Пошук та порівняння товарів на майданчиках електронної торгівлі. Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здо-ров’я: тези доповідей ХXІХ міжнародної науково-практичної кон-ференції MicroCAD-2021, 18-20 травня 2021 р. – Харків : НТУ «ХПІ», 2021. – Ч. 1 – С.21.

 

 


ВОЛОВЩИКОВ Валерій Юрійович, доцент.

6. Інформаційні технології управління системами в умовах невизначеності доцент Воловщиков В.Ю. 1 раз на 2 тижня
Публiкацiї:

 • Лобанов М.С., Воловщиков В.Ю., Шапо В.Ф. Левінський М.В. Оцінка надійності програмних систем на етапах проектування та тестування//Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров‘я: тези доповідей ХXІХ міжнародної науково-практичної конференції MicroCAD-2021, Харків, 18–20 травня, 2021. – Харків : НТУ «ХПІ», 2021. – Ч. 1 – с. 26 http://science.kpi.kharkov.ua/wp-content/uploads/2021/05/Tezi_dopovidey_MicroCAD-2021_chastina_1.pdf

 


ДВУХГЛАВОВ Дмитро Eдуардович, доцент.

7. Інформаційні технології для повсяк-денної діяльності НПП ВНЗ Доц. Двухглавов Д.Е. 1 раз на 2 тижня
Публiкацiї:

 • Авузі Е., Двухглавов Д.Е. Вимоги до системи ведення обліку відвідування занять студентами в умовах змішаної форми навчання // Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: тези доповідей ХXІХ міжнародної науково-практичної кон-ференції MicroCAD-2021, 18-20 травня 2021 р.: у 5 ч. Ч. I. / за ред. проф. Сокола Є.І. – Харків: НТУ «ХПІ». – С.17.
 • Антипов Д.С., Кабак Я.В., Двухглавов Д.Е. Актуальність ро-зробки системи аудиту програмного забезпечення кафедри // Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: тези доповідей ХXІХ міжнародної науково-практичної конференції Mi-croCAD-2021, 18-20 травня 2021 р.: у 5 ч. Ч. I. / за ред. проф. Сокола Є.І. – Харків: НТУ «ХПІ». – С.18.
 • Костюк Є.О., Двухглавов Д.Е. Автоматизація збору даних про наукові та методичні публікації з різного роду наукових джерел // Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здо-ров’я: тези доповідей ХXІХ міжнародної науково-практичної кон-ференції MicroCAD-2021, 18-20 травня 2021 р.: у 5 ч. Ч. I. / за ред. проф. Сокола Є.І. – Харків: НТУ «ХПІ». – С.25.
 • Чмихало О.С., Двухглавов Д.Е. Обгрунтування необхідности автоматизованого визначення виду оцифрованого документу // Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: тези доповідей ХXІХ міжнародної науково-практичної конференції MicroCAD-2021, 18-20 травня 2021 р.: у 5 ч. Ч. I. / за ред. проф. Сокола Є.І. – Харків: НТУ «ХПІ». – С.38.
 • Владєльщікова К.С., Двухглавов Д.Е. Актуальність необхідності реалізації експорту/імпорту даних в системі управління навчальним процесом // Інформаційні технології: наука, техніка, тех-нологія, освіта, здоров’я: тези доповідей ХXІХ міжнародної науково-практичної конференції MicroCAD-2021, 18-20 травня 2021 р.: у 5 ч. Ч. IІ. / за ред. проф. Сокола Є.І. – Харків: НТУ «ХПІ». – С.276.
 • Холманських Є.О., Двухглавов Д.Е. Автоматизація процеду-ри аналізу дипломних робіт на відповідність вимогам нормоконтролю // Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: тези доповідей ХXІХ міжнародної науково-практичної конференції MicroCAD-2021, 18-20 травня 2021 р.: у 5 ч. Ч. IІ. / за ред. проф. Сокола Є.І. – Харків: НТУ «ХПІ». – С.291.
 • Ковальова С.О., Моргунов Д.О., Двухглавова А.С. Напрям-ки вдосконалення організації автоматизованого зберігання та оброб-ки відомостей про навчальні плани // Інформаційні технології: нау-ка, техніка, технологія, освіта, здоров’я: тези доповідей ХXІХ між-народної науково-практичної конференції MicroCAD-2021, 18-20 травня 2021 р.: у 5 ч. Ч. IІ. / за ред. проф. Сокола Є.І. – Харків: НТУ «ХПІ». – С.280.
 • Корховий Д.С., Двухглавова А.С. Автоматизація підготовки витягів з розподілу навчального навантаження викладачів кафедри НТУ «ХПІ» // Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: тези доповідей ХXІХ міжнародної науково-практичної конференції MicroCAD-2021, 18-20 травня 2021 р.: у 5 ч. Ч. IІ. / за ред. проф. Сокола Є.І. – Харків: НТУ «ХПІ». – С.282.
 • Двухглавов Д.Е., Костюк Є.О. База даних для автоматизова-ної системи обліку наукових та методичних публікацій // Потенціал сучасної науки (частина ІІ): матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції м. Київ, 23-24 січня 2021 року. – Київ: МЦНіД, 2021. – С.7-8.

КОЗУЛЯ Марія Михайлівна, доцент.

8. Методи та моделі формування баз знань в межах KMS доц. Козуля М.М. 1 раз на 2 тижня
Публiкацiї:

 • Yevhen Bodnia, Mariia Kozulia Web Application System of Handwritten Text Recognition Proceedings of the 5th International Con-ference on Computational Linguistics and Intelligent Systems (COLINS 2021). Volume I: Main Conference Lviv, Ukraine, April 22-23, 2021. P.1323-1337. http://ceur-ws.org/Vol-2870/paper98.pdf
 • Bodnia Y., Kozulia M., Methods and approaches for solving the problem of handwriting Ukrainian text recognition ІНФОРМАТИКА, МАТЕМАТИКА, АВТОМАТИКА ІМА :: 2021 МАТЕРІАЛИ та про-грама МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ студентів та молодих учених (Суми–Нур-Султан, 19–23 квітня 2021 року) – C. 71-72
  https://drive.google.com/file/d/1c4OYoy7HoYGPrliSb851gXYv_wRwUk3o/view
 • Козуля М.М., Сушко В. В. Гібридна система фільтрації для передбачення рейтингу книг. Інформаційні технології: наука, тех-ніка, технологія, освіта, здоров‘я: тези доповідей ХXІХ міжнародної науково-практичної конференції MicroCAD-2021, Харків, 18–20 травня, 2021. – Харків : НТУ «ХПІ», 2021. – Ч. 1 – C.24. http://science.kpi.kharkov.ua/wp-content/uploads/2021/05/Tezi_dopovidey_MicroCAD-2021_chastina_1.pdf
 • Kozulia M., Rushi Joshi Model development for image tagging. Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: тези доповідей ХXVІІІ міжнародної науково-практичної конферен-ції MicroCAD-2020, 28-30 жовтня 2020 р.. – Харків: НТУ «ХПІ», 2020. – Ч. 1 С.7 http://science.kpi.kharkov.ua/wp-content/uploads/2020/10/Tezi_chastina_1_2020.pdf
 • Є. В. Бодня, М. М. Козуля Згорткові нейронні мережі як ме-тод розпізнавання рукописних символів . ХIV МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ МАГІСТРАНТІВ ТА АСПІРАНТІВ (01–04 грудня 2020 року) Харків: НТУ «ХПІ», 2020. С.33-34 http://web.kpi.kharkov.ua/masters/wp-content/uploads/sites/135/2020/12/TPRYS-2020.pdf
 • В. В. Сушко, М.М. Козуля Визначення уподобань веб-користувачів на основі колаборативної рекомендаційної системи . ХIV МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ МАГІСТРАНТІВ ТА АСПІРАНТІВ (01–04 грудня 2020 року) Харків: НТУ «ХПІ», 2020. С. 62-63 http://web.kpi.kharkov.ua/masters/wp-content/uploads/sites/135/2020/12/TPRYS-2020.pdf
 • Rushi Joshi, M. M. Kozulia Software development for object detection in real-time using YOLO. ХIV МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ МАГІСТРАНТІВ ТА АСПІРАНТІВ (01–04 грудня 2020 року) Харків : НТУ «ХПІ», 2020. С. 69-70 http://web.kpi.kharkov.ua/masters/wp-content/uploads/sites/135/2020/12/TPRYS-2020.pdf

ЛИСИЦЬКИЙ Василь Лаврентійович, доцент.

9. Системний аналіз та оптимізація про-цесів управління функціонування і розвитком сучасних бізнес-систем. доц. Лисицький В.Л. 1 раз на 2 тижня
Публiкацiї:

 • Lysytskyi Vasyl, Zizin Oltrsandr. Intellectualization of processes of strategic management of production activities of beekeeping enterprise. // VI International Scientific and Practical Conference «EUROPEAN SCIENTIFIC DISCUSSIONS» 25-27 April 2021. SRC «Sci-conf.com.ua» KIEV P.471 – 476.

 

 


ЛЮТЕНКО Ірина Вікторівна, доцент.

10. Комплексне оцінювання багатоозна-кових об’єктів і процесів Доц. Лютенко І.В. 1 раз на 2 тижня
Публiкацiї:

 • Problems Of Assessing The Economic Efficiency Of Information Systems For Retail Enterprises. Liutenko I. V., Bieliaiev O. I. // Стан, досягнення та перспективи інформаційних систем і тех-нологій : ма-теріали XXI Всеукраїнської науково-технічної конференції молодих вчених, аспірантів та студентів. Одеса, 22-23 квітня 2021 р. – Одеса, Видавництво ОНАХТ, 2021 р. – С. 126-127.
 • Development Of Models And Software Solutions For The Recruiting Agency Information System. Liutenko I. V., Motalyhin Y. Y. // Стан, досягнення та перспективи інформа-ційних систем і техно-логій : матеріали XXI Всеукраїнської на-уково-технічної конферен-ції молодих вчених, аспірантів та студентів. Одеса, 22-23 квітня 2021 р. – Одеса, Видавництво ОНАХТ, 2021 р. – С.130-131.
 • Liutenko I.V., Zurevel A.D., Lukinova D.A. Quality Assessment Of Software Testing Using Intelligent Information System. Інфор-маційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: тези доповідей ХXІХ міжнародної науково-практичної конфе-ренції MicroCAD-2021, 18-20 травня 2021 р. – Харків: НТУ «ХПІ», 2021. – Ч. 1 – С. 11. http://science.kpi.kharkov.ua/wp-content/uploads/2021/05/Tezi_dopovidey_MicroCAD-2021_chastina_1.pdf
 • Лютенко І.В., Гудей В.С. Розробка моделей для аудиту сайтів навчальних закладів. Інформаційні технології: наука, техніка, техно-логія, освіта, здоров’я: тези доповідей ХXІХ міжнарод-ної науково-практичної конференції MicroCAD-2021, 18-20 травня 2021 р. – Харків: НТУ «ХПІ», 2021. Ч. 1. С. 27. http://science.kpi.kharkov.ua/wp-content/uploads/2021/05/Tezi_dopovidey_MicroCAD-2021_chastina_1.pdf
 • Санько І.В., Лютенко І.В. Проблеми автоматизації задач тра-нспортної логістики для острівних країн, що розвиваються. Ін-формаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: тези доповідей ХXІХ міжнародної науково-практич-ної конференції MicroCAD-2021, 18-20 травня 2021 р. Харків : НТУ «ХПІ», 2021. Ч. 1. С. 30. http://science.kpi.kharkov.ua/wp-content/uploads/2021/05/Tezi_dopovidey_MicroCAD-2021_chastina_1.pdf
 • Oleksandr Bieliaiev,Yuliia Selivorstova and Irina Liutenko Prob-lems of evaluating frameworks for web applications. Proceedings of the 5th International Conference on Computational Linguistics And Intelligent Systems (COLINS 2021). – Volume II: Workshop. April 22–23, 2021, Kharkiv, Ukraine
 • Bieliaiev O.I., Liutenko I.V., Stratienko N.K. Algorithmic sup-port for multicriteria assessment of retail information systems. Bul-letin of the National Technical University “KhPI”. Series: Sys-tem analysis, control and information technology: зб. наук. пр. Нац. техн. ун-т «Хар-ків. політехн. ін-т». Харків: НТУ «ХПІ», 2021. № 1 (5) 2021. P.3-9.
 • Селівьорстова Ю. Р., Лютенко І. В. Розробка інформаційно-го забезпечення для оцінки фреймворків, що використовують в уч-бовому процесі // Експертні оцінки елементів навчального процесу, XXIII міжвузівська науково-практична конференція, НУА, Харків, 2021. – С. 86-89.
 • Bieliaiev O.I., Liutenko I.V. DESIGN OF THE SOFTWARE FOR RETAIL INFORMATION SYSTEMS EFFECTIVENESS AS-SESSMENT. Конференція «Інформаційні технології та авто-матизація – 2021» ОХНАТ, 21-22 жовтня 2021 р, м.Одеса
 • Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з галу-зей знань та спецiальностей – 2021 (Селівьорстова Ю. Р.дип-лом III ступеня

МОСКАЛЕНКО Валентина Володимирівна, професор.

11. Інформаційні технології стратегічного управління розвитком складних орга-нізаційно-технічних систем Проф. Москаленко В.В. 1 раз на 2 тижня
Публiкацiї:

 • Москаленко В.В. Концепція діагностичної системи для управлін-ня підприєм-ством на основі багатокритеріального аналізу показни-ків ефективності/Москаленко В.В., Бронніков Н.О. Стан, досяг-нення і перспективи інформаційних систем і технологій/Матеріали ХХ Всеукраїнської науково-технічної конференції молодих вчених, аспірантів та студентів. Частина І. Одеса, 21-22 квітня 2020 р. – Одеса, Видавництво ОНАХТ, 2020 р. – С. 137-138.

 


ОРЛОВСЬКИЙ Дмитро Леонідович, доцент.

12. Моделювання та аналіз бізнес-систем та бізнес-процесів. Теоретичні та практичні аспекти. Доц. Орловський Д.Л. 1 раз на 2 тижня
Публiкацiї:

 • Орловський Д.Л., Копп А.М., Лактіонов С.Ю. SCOR-МОДЕЛЬ ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЛОГІСТИ-ЧНИХ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ. Інформаційні технології: наука, техні-ка, технологія, освіта, здоров‘я: тези доповідей ХXІХ міжнародної науково-практичної конференції MicroCAD-2021, Харків, 18–20 травня, 2021. – Харків : НТУ «ХПІ», 2021. – Ч. 1 – С. 29. http://science.kpi.kharkov.ua/wp-content/uploads/2021/05/Tezi_dopovidey_MicroCAD-2021_chastina_1.pdf
 • Orlovskyi D.L., Kopp A.M., Bilous I.S. ADAPTIVE QUERY INTERFACE AS A DATA ANALYSIS TOOL. Інформаційні техно-логії: наука, техніка, технологія, освіта, здоров‘я: тези доповідей ХXІХ міжнародної науково-практичної конференції MicroCAD-2021, Харків, 18–20 травня, 2021. – Харків : НТУ «ХПІ», 2021. – Ч. 1 – С. 13. http://science.kpi.kharkov.ua/wp-content/uploads/2021/05/Tezi_dopovidey_MicroCAD-2021_chastina_1.pdf
 • Kopp A.M., Orlovskyi D.L., Ersoyleyen D. APPLICATIONS ARCHITECTURE ANALYSIS BASED ON DESIGN PATTERNS AND IMAGE RECOGNITION. Інформаційні технології: наука, тех-ніка, технологія, освіта, здоров‘я: тези доповідей ХXІХ міжнародної науково-практичної конференції MicroCAD-2021, Харків, 18–20 травня, 2021. – Харків : НТУ «ХПІ», 2021. – Ч. 1 – С. 14. http://science.kpi.kharkov.ua/wp-content/uploads/2021/05/Tezi_dopovidey_MicroCAD-2021_chastina_1.pdf
 • Orlovskyi D.L., Kopp A.M., Syzonova K.H. INFORMATION TECHNOLOGY FOR POWER EQUIPMENT MONITORING. Інфо-рмаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров‘я: тези доповідей ХXІХ міжнародної науково-практичної конференції MicroCAD-2021, Харків, 18–20 травня, 2021. – Харків : НТУ «ХПІ», 2021. – Ч. 1 – С. 15. http://science.kpi.kharkov.ua/wp-content/uploads/2021/05/Tezi_dopovidey_MicroCAD-2021_chastina_1.pdf

 

СОКОЛ Володимир Євгенович, доцент.

13. Моделі, методи та засоби розробки програмного забезпечення на основі використання корпоративних знань та якісної підготовки персоналу ІТ-компаній Доц. Сокол В.Е. 1 раз на 2 тижня
Публiкацiї:

 • Sokol, V., Bilova, M., Kharin, A. An Approach for Creating Learning Content from Knowledge Management System. International Scientific and Technical Conference on Integrated Computer Technologies in Mechanical Engineering – Synergetic Engineering, ICTM 2020, Kharkov, 29 October 2020 – 30 October 2020, 254569. Lecture Notes in Networks and Systems, 2021. Vol. 188. P. 692–703. https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85101385175&origin=resultslist

ЧЕРЕДНІЧЕНКО Ольга Юріївна, професор.

14. Проблеми інформаційного пошуку та інтелектуального аналізу даних на електронних ресурсах Проф. Чередніченко О.Ю. 1 раз на 2 тижня
Публiкацiї:

 • Чередніченко О.Ю., Зубенко А.О., Євтушенко Д.С., Хоанг В. Х. Групування товарних пропозицій на торгових платформах електронної торгівлі. Інформаційні технології: наука, техніка, тех-нологія, освіта, здоров’я: тези доповідей ХXІХ міжнародної науко-во-практичної конференції MicroCAD-2021, 18-20 травня 2021 р. – Харків : НТУ «ХПІ», 2021. – Ч. 1 – С. 37.
 • Мельник К.В. Аналіз існуючих сервісів налаштування тарге-тованої реклами // Майдебура Д.О., Мельник К.В., Борисова Н.В. // Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: тези доповідей ХXІХ міжнародної науково-практичної конференції MicroCAD-2021, 18-20 травня 2021 р.: у 5 ч. Ч. I. / за ред. проф. Сокола Є.І. – Харків: НТУ «ХПІ». – 333 с. – С. 28

ШМАТКО Олександр Віталійович, доцент.

15. Розподілені системи підтримки прий-няття стратегічних рішень Доц. Шматко О.В. 1 раз на 2 тижня
Публiкацiї:

 • Kliuchka Y. Peculiarities of blockchain technology introduction in the field of healthcare: current situation and prospects / Y. Kliuchka, O. Shmatko, S. Yevseiev et al // Системи обробки інформації. ‒ Харків : Нац-ий ун-ет Повітряних Сил ім. І. Кожедуба, 2021. ‒ Вип. 1(164) ‒ С. 33-44.
 • Technical research and development: collective monograph / Kalafat K., Vakhitova L., Drizhd V., – etc. – International Science Group. – Boston : Primedia eLaunch, 2021. 616 р. Available at : DOI- 10.46299/ISG.2021.MONO.TECH.I URL: https://isg-konf.com
 • Shmatko, O., & Zviertsev, G. (2021). A SURVEY OF ARTIFI-CIAL INTELLIGENCE METHODS IN INTRUSION DETECTION TASKS. Scientific Collection «InterConf», (52): with the Proceedings of the 1st International Scientific and Practical Conference «International Scientific Discussion: Problems, Tasks and Prospects» (April 21-22, 2021) at Brighton, Great Britain, (52), 443-449. https://doi.org/10.51582/interconf.21-22.04.2021.051
 • Shmatko O., Kasilov H. RESEARCH AND DEVELOPMENT OF SOFTWARE COMPONENTS FOR A VEHICLE DRIVING STYLE ASSESSMENT SYSTEM // p.572-581.

ЯНГОЛЕНКО Ольга Василівна, доцент.

16. Багатоагентні моделі та методи збору та видобування інформації Доц. Янголенко О.В. 1 раз на 2 тижня
Публiкацiї:

 • Янголенко О.В., Матвеєв О., Острогляд В.В., Корсун І.А. Збір та видобування інформації шляхом побудови мультиагентної системи. Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, осві-та, здоров’я: тези доповідей ХXІХ міжнародної науково-практичної конференції MicroCAD-2021, 18-20 травня 2021 р. – Харків : НТУ «ХПІ», 2021. – Ч. 1 – С. 41.

 

 

 

 

 


ХАЦЬКО Наталія Євгенівна, доцент.

17. Дослідження моделей та алгоритмів конструювання траєкторії руху об’єкта в складних умовах з використанням сучасних IT-технологій Доц. Хацько Н.Є. 1 раз на 2 тижня
Публiкацiї:

 • Хацько Н.Є. Молчанов К.Д. Порівняльний аналіз способів інтег-рації систем//III Міжнародна студентська наукова конференція «Актуальні питання та перспективи проведення наукових досліджень» 10.12.2021 • Трускавець, UKR, том 3, С. 34-36 https://doi.org/10.36074/liga-inter-10.12.2021