Програми Комплексного іспиту зі спеціальності 151 для бакалаврів

Posted on Posted in дипломне проектування, навчальний процес, студентам

Шановні випускники!

Як вам вже відомо, цьогоріч атестація для бакалаврів, що навчаються за освітньою програмою спеціальності 151 – “Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології”, пройде у формі комплексного кваліфікаційного іспиту (наказ №120 ОД від 07.04.2022). Дати та формат проведення ще обговорюються, скоріш за все екзамен буде проходити у форматі онлайн-конференції з атестаційною коміссією, дату та час кожному здобувачеві буде призначено окремо за додатковим розкладом, орієнтовно з 6 по 26 червня.
Публікуємо Програму комплексного іспиту для спеціальності 151.

Програма випускного іспиту бакалаврів 151 (2022)

Уважно ознайомтесь з програмою. Програма складається з двох частин. У першій перераховані дисципліни з їх описами та надано рекомендовану літературу для підготовки. Друга частина містить переліки теоретичних питань та практичних завдань з кожного предмету, з яких буде обрано питання для винесення на іспит.

Зверніть увагу, програма включає питання та завдання дисциплін із загального блоку (спільного для усіх груп, що навчаються за спеціальністю 151), а також питання і завдання дисциплін із блоку за спеціалізацією. Студенти груп ІКМ-718а, ІКМ-719с навчаються за спеціалізацією 151.01 «Комп’ютеризовані системи управління та автоматика» (кафедра АУТС), студенти груп ІКМ-718вг – за спеціалізацією 151.02 «Комп’ютерно-інтеговані виробництва та прикладне програмування» (кафедра АТСЕМ). Студент будь-якої групи повинен готуватися до питань з загального блоку та блоку своєї спеціалізації.

Студентам груп ІКМ-718а та ІКМ-719с слід готуватися до запитань з наступних предметів:
Блок загальних дисциплін:

 • Інформаційні технології та програмування
 • Метрологія та основи вимірювань
 • Теорія інформації
 • Теорія автоматичного керування
 • Надійність і діагностування систем автоматизації
 • Технічні засоби автоматизації
 • Програмне забезпечення промислових контролерів

Блок дисциплін за спеціалізацією

 • Цифрова обробка сигналів
 • Аналогова та цифрова мікро- та наноелектроніка
 • Теорія цифрових автоматів
 • Автоматичні пристрої на основі надвеликих інтегральних схем
 • Системи управління базами даних