Випускні спеціальності

Кафедра проводить навчання за спеціальностями:
151 “Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології” (спеціалізація “Комп’ютеризовані системи управління та автоматика”)
172 “Телекомунікації та радіотехніка” (спеціалізація “Засоби телекомунікацій в інформаційно-комп’ютерних системах”)

Навчальні плани, пропоновані кафедрою, передбачають глибоку теоретичну і практичну підготовку в наступних галузях знань:

 • вища математика
 • фізика
 • інформатика (операційні системи, текстові редактори, електронні таблиці, бази даних, менеджери презентацій
  відповідно до вимог міжнародного сертифіката комп’ютерної грамотності ECDL
 • теорія електричних і магнітних кіл
 • аналогова і цифрова мікроелектроніка
 • прикладна механіка
 • технологія електронної апаратури;
 • програмування мовами С, С++, С#, Java, Python
 • розробка математичних і функціональних моделей за допомогою пакетів Matlab, Scilab, R Studio
 • комп’ютерна графіка
 • цифрова обробка сигналів і зображень
 • мікропроцесорна техніка та програмування мікроконтролерів мовами асемблера і С
 • теорія цифрових автоматів і методи розробки програмованих логічних інтегральних схем мовами опису апаратури VHDL і Verilog
 • системи автоматизованого проектування
 • системи розпізнавання образів та кластерний аналіз
 • системи нечіткої логіки і нейронні мережі

Крім того, студенти спеціалізації «Комп’ютеризовані системи управління і автоматики» отримують поглиблені знання в області теорії автоматичного управління складних оптимальних, адаптивних і самоналагоджувальних систем, систем збору, обробки і передачі інформації, систем комп’ютерної діагностики та аналізу даних, програмованих контролерів і спеціалізованих мікропроцесорів, SCADA-систем, а студенти спеціалізації «Засоби телекомунікацій в інформаційно-комп’ютерних системах» — в області теорії інформації та кодування, криптографії та захисту даних, методів розробки та експлуатації систем передачі інформації волоконно-оптичними, радіо-, радіо-релейними і кабельними лініями зв’язку, локальних і глобальних комп’ютерних мереж, основ маршрутизації і адміністрування телекомунікаційних мереж, хмарних технологій та дистанційної обробки даних, особливості розробки та експлуатації мультисервісних мереж стільникового зв’язку 3-го і наступних поколінь.

Заняття проходять в сучасних лабораторіях і комп’ютерних класах, на спеціалізованих макетних і випробувальних стендах на базі сучасних мікроконтролерів і програмованих логічних інтегральних схем.

Закритий налагоджувальний комплекс ML-1 на базі МК Atmel AVR ATmega128
Закритий налагоджувальний комплекс ML-1 на базі МК Atmel AVR ATmega128
Відкритий налагоджувальний комплекс на базі МК Atmel AVR ATmega16
Відкритий налагоджувальний комплекс на базе МК Atmel AVR ATmega16
Сучасні методи і засоби телекомунікацій студенти вивчають в навчально-дослідній лабораторії телекомунікаційних систем на обладнанні фірми Iskratel (Словенія).
Студенти вивчають роботу цифрової станції передачі (АТС надана фірмою Monis)
Студенти вивчають роботу цифрової станції передачі (АТС надана фірмою Monis)

Випускники кафедри проходять практику, виконують дипломні проекти і працюють після закінчення університету на провідних підприємствах Харкова та України:

 • приладобудівний завод ім. Т.Г. Шевченко
 • НДІ радіотехнічних вимірювань
 • ХКБМ ім. О. О. Морозова
 • Харківський інститут комплексної автоматики
 • ВО “ОВЕН”
 • НВО «Монокристалл»
 • НВФ «Диагностические системы»
 • НВО систем автоматичного управління
 • СП “Экостар Украина”
 • NIX Solutions Ltd.
 • CDMA Ukraine
 • Maximiser-Украина (у процесі поглинання компанією Oracle)

та інших підприємствах, пов’язаних з розробкою, виробництвом і експлуатацією електронної техніки, систем управління і телекомунікаційних систем.
Випускники нашої кафедри – це фахівці-розробники широкого профілю, підготовлені до роботи в таких напрямках:

 • пристрої автоматики і обчислювальної техніки на базі сучасних електронних, мікроелектронних і мікропроцесорних елементів і комплектів вітчизняного і зарубіжного виконання
 • аналіз і синтез складних і автономних схем автоматичного управління, в тому числі комп’ютерних систем, побудованих на базі мікропроцесорів і програмованих мікроконтролерів
 • засоби передачі інформації по каналах зв’язку в розподілених системах контролю і управління
 • системи віддаленої обробки даних і хмарні технології
 • розробка та експлуатація автоматизованих систем керуванням технологічними процесами
 • діагностика роботи цифрових пристроїв і систем управління
 • системи автоматизованого тестового та функціонального діагностування, верифікації, валідації та сертифікації радіоелектронної техніки
 • Розробка та експлуатація телекомунікаційної апаратури
 • інтелектуальні системи управління на основі нечіткої логіки і нейронних мереж
 • інтегральні цифрові мережі передачі всіх видів інформації (мова, дані, відео)
 • проектування, розробка, налагодження локальних і глобальних комп’ютерних мереж
 • системи радіочастотної ідентифікації (RFID) і “інтернет речей” (IoT)
 • защита информации от помех и несанкционированного доступа в телекоммуникационных сетях

Кращі студенти продовжують навчання в магістратурі та аспірантурі .
Фахівці, які закінчують спеціальність “Копьютерізовані системи управління і автоматика” мають високий рейтинг як у Харкові, так і по всій Україні: випускники кафедри ще до захисту дипломних проектів отримують запрошення на працевлаштування в фірми і підприємства, що працюють в області автоматизації і систем управління, побудови складних інформаційних і телекомунікаційних систем. Фахівці, що випускає наша кафедра, особливо потребуються на підприємствах, що займаються розробкою комп’ютерної, мікропроцесорної техніки, системами зв’язку, обробкою і передачею інформації.