Навчально-методичні матеріали

151.01 БАКАЛАВР172.02 БАКАЛАВР151.01 МАГІСТР
Навчально-методичний комплекс забезпечення дисциплін (НМКЗД, відповідно до Положення про НМКД НТУ “ХПІ”) за спеціальністю 151 “Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології”, освітня траєкторія 01 “Комп’ютеризовані системи управління та автоматика”. Посилання на освітньо-професійну програму (ОПП) та навчальний план (НП) можна знайти на сторінці “Методична діяльність”.
НМЗД дисциплін загальної підготовки (ЗП) та частини дисциплін спеціальної (фахової) підготовки (СП) слід шукати на сторінках кафедр, викладачі яких здійснюють викладання за цими дисциплінами.
Оцінка знань за усіма дисциплінами здійснюється відповідно до Положення НТУ “ХПІ” про критерії та систему оцінювання знань та вмінь і про рейтинг здобувачів вищої освіти. Скорочену версію критеріїв оцінювання успішності також можна знайти за посиланням.

Дисципліни спеціальної (фахової) підготовки
СП01 - Нарисна геометрія, інженерна та комп'ютерна графіка
Навчання за цією дисципліною здійснює викладач кафедри геометричного моделювання та комп’ютерної графіки (163) Шеліхова Інеса Борисівна

Силабус

Структура дисципліни за навчальним планом (2022):

Семестр 1 (курс 1, осінній семестр)
Форма атестації Екзамен
Індивідуальне завдання Розрахунково-графічне завдання
Кредити ECTS 5.0
Всього навчальних годин 150
Серед них – на самостійну роботу (позааудиторні години) 86
Серед них – аудиторних годин 64
Аудиторних годин – на лекційні заняття 32
Аудиторних годин – на лабораторні заняття
Аудиторних годин – на практичні заняття 32

Навчальні матеріали, методичні вказівки для виконання індивідуального завдання шукайте на сайті кафедри геометричного моделювання та комп’ютерної графіки (163).

СП02 - Прикладна механіка
Навчання за цією дисципліною здійснюють викладачі кафедри “Деталі машин та гідропневмосистеми” (148) Клітной Володимир Вікторович та Бобрицький Сергій Владиславович.

Силабус

Структура дисципліни за навчальним планом (2022):

Семестр 3 (курс 2, осінній семестр)
Форма атестації Залік
Індивідуальне завдання Розрахункове завдання
Кредити ECTS 3.0
Всього навчальних годин 90
Серед них – на самостійну роботу (позааудиторні години) 42
Серед них – аудиторних годин 48
Аудиторних годин – на лекційні заняття 32
Аудиторних годин – на лабораторні заняття 16
Аудиторних годин – на практичні заняття

Навчальні матеріали, методичні вказівки для виконання лабораторних робіт та індивідуального завдання шукайте на сайті кафедри “Деталі машин та гідропневмосистеми” (148).

СП03 - Інформатика
Навчання за цією дисципліною здійснює викладач кафедри “Автоматика та управління в технічних системах” (172) Євсеєнко Олег Миколайович.

Силабус

Структура дисципліни за навчальним планом (2022):

Семестр 1 (курс 1, осінній семестр) 2 (курс 1, весняний семестр)
Форма атестації Екзамен Екзамен
Індивідуальне завдання Розрахункове завдання Розрахункове завдання
Кредити ECTS 4.0 4.0
Всього навчальних годин 120 120
Серед них – на самостійну роботу (позааудиторні години) 56 56
Серед них – аудиторних годин 64 64
Аудиторних годин – на лекційні заняття 32 32
Аудиторних годин – на лабораторні заняття 32 32
Аудиторних годин – на практичні заняття

Навчальні матеріали:

 • Навчально-методичні матеріали до лекційних занять
 • Методичні матеріали для забезпечення самостійної роботи
 • Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт
 • Методичні вказівки для виконання розрахункових завдань
 • Питання для самоконтролю та підготовки до іспиту
СП04 - Інформаційні технології і програмування
Навчання за цією дисципліною здійснює викладач кафедри “Автоматика та управління в технічних системах” (172) Зуєв Андрій Олександрович.

Силабус

Структура дисципліни за навчальним планом (2022):

Семестр 3 (курс 2, осінній семестр)
Форма атестації Екзамен
Індивідуальне завдання Розрахункове завдання
Кредити ECTS 5.0
Всього навчальних годин 150
Серед них – на самостійну роботу (позааудиторні години) 70
Серед них – аудиторних годин 80
Аудиторних годин – на лекційні заняття 32
Аудиторних годин – на лабораторні заняття 48
Аудиторних годин – на практичні заняття

Навчальні матеріали:

 • Навчально-методичні матеріали до лекційних занять
 • Методичні матеріали для забезпечення самостійної роботи
 • Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт
 • Методичні вказівки для виконання розрахункових завдань
 • Питання для самоконтролю та підготовки до іспиту
СП05 - Електротехніка та електромеханіка
Навчання за цією дисципліною здійснює викладач кафедри загальної електротехніки (358) Болюх Володимир Федорович.

Силабус

Структура дисципліни за навчальним планом (2022):

Семестр 3 (курс 2, осінній семестр)
Форма атестації Екзамен
Індивідуальне завдання Курсова робота
Кредити ECTS 6.0
Всього навчальних годин 180
Серед них – на самостійну роботу (позааудиторні години) 100
Серед них – аудиторних годин 80
Аудиторних годин – на лекційні заняття 48
Аудиторних годин – на лабораторні заняття 32
Аудиторних годин – на практичні заняття

Навчальні матеріали, методичні вказівки для виконання лабораторних робіт та курсового проєктування шукайте на сайті кафедри загальної електротехніки (358).

СП06 - Метрологія та основи вимірювань
Навчання за цією дисципліною здійснює викладач кафедри автоматизації технологічних систем та екологічного моніторингу (174) Бабіченко Анатолій Костянтинович.

Силабус

Структура дисципліни за навчальним планом (2022):

Семестр 4 (курс 2, весняний семестр)
Форма атестації Екзамен
Індивідуальне завдання Розрахунково-графічна робота
Кредити ECTS 6.0
Всього навчальних годин 180
Серед них – на самостійну роботу (позааудиторні години) 100
Серед них – аудиторних годин 80
Аудиторних годин – на лекційні заняття 32
Аудиторних годин – на лабораторні заняття 32
Аудиторних годин – на практичні заняття 16

Навчальні матеріали, методичні вказівки для виконання лабораторних робіт та розрахункового завдання шукайте на сайті кафедри автоматизації технологічних систем та екологічного моніторингу (174).

СП07 - Теорія ймовірностей
Навчання за цією дисципліною здійснює викладачка кафедри “Автоматика та управління в технічних системах” (172) Крилова Вікторія Анатоліївна.

Силабус

Структура дисципліни за навчальним планом (2022):

Семестр 4 (курс 2, весняний семестр)
Форма атестації Екзамен
Індивідуальне завдання Розрахункове завдання
Кредити ECTS 3.0
Всього навчальних годин 90
Серед них – на самостійну роботу (позааудиторні години) 42
Серед них – аудиторних годин 48
Аудиторних годин – на лекційні заняття 32
Аудиторних годин – на лабораторні заняття
Аудиторних годин – на практичні заняття 16

Навчальні матеріали:

 • Навчально-методичні матеріали до лекційних занять
 • Методичні матеріали для забезпечення самостійної роботи
 • Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт
 • Методичні вказівки для виконання розрахункових завдань
 • Питання для самоконтролю та підготовки до іспиту
СП08 - Теорія інформації
Навчання за цією дисципліною здійснює викладач кафедри “Автоматика та управління в технічних системах” (172) Івашко Андрій Володимирович.

Силабус

Структура дисципліни за навчальним планом (2022):

Семестр 4 (курс 2, весняний семестр)
Форма атестації Екзамен
Індивідуальне завдання Розрахункове завдання
Кредити ECTS 4.0
Всього навчальних годин 120
Серед них – на самостійну роботу (позааудиторні години) 56
Серед них – аудиторних годин 64
Аудиторних годин – на лекційні заняття 32
Аудиторних годин – на лабораторні заняття
Аудиторних годин – на практичні заняття 32

Навчальні матеріали:

 • Навчально-методичні матеріали до лекційних занять
 • Методичні матеріали для забезпечення самостійної роботи
 • Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт
 • Методичні вказівки для виконання розрахункових завдань
 • Питання для самоконтролю та підготовки до іспиту
СП09 - Електроніка та мікропроцесорна техніка
Навчання за цією дисципліною здійснює викладачка кафедри “Промислова і біомедична електроніка” (128) Варв’янська Вікторія Віталіївна.

Силабус

Структура дисципліни за навчальним планом (2022):

Семестр 5 (курс 3, осінній семестр)
Форма атестації Екзамен
Індивідуальне завдання Розрахункове завдання
Кредити ECTS 5.0
Всього навчальних годин 150
Серед них – на самостійну роботу (позааудиторні години) 70
Серед них – аудиторних годин 80
Аудиторних годин – на лекційні заняття 32
Аудиторних годин – на лабораторні заняття 16
Аудиторних годин – на практичні заняття 32

Навчальні матеріали, методичні вказівки для виконання лабораторних робіт та розрахункового завдання шукайте на сайті кафедри “Промислова і біомедична електроніка” (128).

СП10 - Теорія автоматичного керування
Навчання за цією дисципліною здійснює викладач кафедри “Автоматика та управління в технічних системах” (172) Денисенко Микола Анатолійович.

Силабус

Структура дисципліни за навчальним планом (2022):

Семестр 5 (курс 3, осінній семестр) 6 (курс 3, весняний семестр)
Форма атестації Екзамен Екзамен
Індивідуальне завдання Розрахункове завдання Курсова робота
Кредити ECTS 5.0 4.0
Всього навчальних годин 150 120
Серед них – на самостійну роботу (позааудиторні години) 70 60
Серед них – аудиторних годин 80 60
Аудиторних годин – на лекційні заняття 32 24
Аудиторних годин – на лабораторні заняття 16 12
Аудиторних годин – на практичні заняття 32 24

Навчальні матеріали:

 • Навчально-методичні матеріали до лекційних занять
 • Методичні матеріали для забезпечення самостійної роботи
 • Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт
 • Методичні вказівки для виконання розрахункових завдань
 • Питання для самоконтролю та підготовки до іспиту
СП11 - Надійність і діагностування систем автоматизації
Навчання за цією дисципліною здійснює викладач кафедри автоматизації технологічних систем та екологічного моніторингу (174) Шутинський Олексій Григорович.

Силабус

Структура дисципліни за навчальним планом (2022):

Семестр 6 (курс 3, весняний семестр)
Форма атестації Залік
Індивідуальне завдання Розрахункове завдання
Кредити ECTS 3.0
Всього навчальних годин 90
Серед них – на самостійну роботу (позааудиторні години) 42
Серед них – аудиторних годин 48
Аудиторних годин – на лекційні заняття 24
Аудиторних годин – на лабораторні заняття
Аудиторних годин – на практичні заняття 24

Навчальні матеріали, методичні вказівки для виконання розрахункового завдання шукайте на сайті кафедри автоматизації технологічних систем та екологічного моніторингу (174).

СП12 - Основи професійної безпеки та здоров’я людини
Навчання за цією дисципліною здійснює викладачка кафедри безпеки праці та навколишнього середовища (144) Євтушенко Наталія Сергіївна.

Силабус

Структура дисципліни за навчальним планом (2022):

Семестр 6 (курс 3, весняний семестр)
Форма атестації Екзамен
Індивідуальне завдання
Кредити ECTS 3.0
Всього навчальних годин 90
Серед них – на самостійну роботу (позааудиторні години) 66
Серед них – аудиторних годин 24
Аудиторних годин – на лекційні заняття 12
Аудиторних годин – на лабораторні заняття
Аудиторних годин – на практичні заняття 12

Навчальні матеріали та необхідні методичні вказівки шукайте на сайті кафедри безпеки праці та навколишнього середовища (144).

СП13 - Технічні засоби автоматизації
Навчання за цією дисципліною здійснює викладач кафедри автоматизації технологічних систем та екологічного моніторингу (174) Бабіченко Анатолій Костянтинович.

Силабус

Структура дисципліни за навчальним планом (2022):

Семестр 7 (курс 4, осінній семестр)
Форма атестації Екзамен
Індивідуальне завдання Курсовий проєкт
Кредити ECTS 6.0
Всього навчальних годин 180
Серед них – на самостійну роботу (позааудиторні години) 100
Серед них – аудиторних годин 80
Аудиторних годин – на лекційні заняття 48
Аудиторних годин – на лабораторні заняття 32
Аудиторних годин – на практичні заняття

Навчальні матеріали, методичні вказівки для виконання лабораторних робіт та курсового проєкту шукайте на сайті кафедри автоматизації технологічних систем та екологічного моніторингу (174).

СП14 - Програмне забезпечення промислових контролерів
Навчання за цією дисципліною здійснює викладач кафедри автоматизації технологічних систем та екологічного моніторингу (174) Лисаченко Ігор Григорович.

Силабус

Структура дисципліни за навчальним планом (2022):

Семестр 7 (курс 4, осінній семестр)
Форма атестації Екзамен
Індивідуальне завдання Розрахункове завдання
Кредити ECTS 6.0
Всього навчальних годин 180
Серед них – на самостійну роботу (позааудиторні години) 116
Серед них – аудиторних годин 64
Аудиторних годин – на лекційні заняття 32
Аудиторних годин – на лабораторні заняття 32
Аудиторних годин – на практичні заняття

Навчальні матеріали, методичні вказівки для виконання лабораторних робіт та розрахункового завдання шукайте на сайті кафедри автоматизації технологічних систем та екологічного моніторингу (174).

СП15 - Організація баз даних
Навчання за цією дисципліною здійснює викладач кафедри автоматизації технологічних систем та екологічного моніторингу (174) Красніков Ігор Леонідович.

Силабус

Структура дисципліни за навчальним планом (2022):

Семестр 6 (курс 3, весняний семестр)
Форма атестації Екзамен
Індивідуальне завдання Розрахунково-графічна робота
Кредити ECTS 3.0
Всього навчальних годин 90
Серед них – на самостійну роботу (позааудиторні години) 42
Серед них – аудиторних годин 48
Аудиторних годин – на лекційні заняття 24
Аудиторних годин – на лабораторні заняття 24
Аудиторних годин – на практичні заняття

Навчальні матеріали, методичні вказівки для виконання лабораторних робіт та розрахункового завдання шукайте на сайті кафедри автоматизації технологічних систем та екологічного моніторингу (174).

СП16 - Основи проектування систем автоматизації
Навчання за цією дисципліною здійснюють викладачі кафедри автоматизації технологічних систем та екологічного моніторингу (174) Дзевочко Олександр Михайлович та Переверзєва Алевтина Миколаївна.

Силабус

Структура дисципліни за навчальним планом (2022):

Семестр 6 (курс 3, весняний семестр)
Форма атестації Екзамен
Індивідуальне завдання Розрахунково-графічна робота
Кредити ECTS 3.0
Всього навчальних годин 90
Серед них – на самостійну роботу (позааудиторні години) 42
Серед них – аудиторних годин 48
Аудиторних годин – на лекційні заняття 24
Аудиторних годин – на лабораторні заняття
Аудиторних годин – на практичні заняття 24

Навчальні матеріали, методичні вказівки для виконання розрахунково-графічної роботи шукайте на сайті кафедри автоматизації технологічних систем та екологічного моніторингу (174).

СП17 - Економіка підприємства
Навчання за цією дисципліною здійснює викладач кафедри економіки бізнесу і міжнародних економічних відносин (202) Погорєлов Сергій Миколайович.

Силабус

Структура дисципліни за навчальним планом (2022):

Семестр 7 (курс 4, осінній семестр)
Форма атестації Залік
Індивідуальне завдання
Кредити ECTS 3.0
Всього навчальних годин 90
Серед них – на самостійну роботу (позааудиторні години) 58
Серед них – аудиторних годин 32
Аудиторних годин – на лекційні заняття 16
Аудиторних годин – на лабораторні заняття
Аудиторних годин – на практичні заняття 16

Навчальні матеріали та необхідні методичні вказівки шукайте на сайті кафедри економіки бізнесу і міжнародних економічних відносин (202).


Дисципліни з пакету підготовки за спеціалізацією (обраною освітньою траєкторією) 01 “Комп’ютеризовані системи управління та автоматика”
ВП1.01 - Вступ до спеціальності. Ознайомча практика.
Навчання за цією дисципліною здійснює викладач кафедри “Автоматика та управління в технічних системах” (172) Качанов Петро Олексійович.

Силабус

Структура дисципліни за навчальним планом (2022):

Семестр 1 (курс 1, осінній семестр)
Форма атестації Залік
Індивідуальне завдання
Кредити ECTS 3.0
Всього навчальних годин 90
Серед них – на самостійну роботу (позааудиторні години) 58
Серед них – аудиторних годин 32
Аудиторних годин – на лекційні заняття 32
Аудиторних годин – на лабораторні заняття
Аудиторних годин – на практичні заняття

Навчальні матеріали:

 • Навчально-методичні матеріали до лекційних занять
 • Методичні матеріали для забезпечення самостійної роботи
 • Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт
 • Методичні вказівки для виконання розрахункових завдань
 • Питання для самоконтролю та підготовки до іспиту
ВП1.02 - Теорія цифрових автоматів
Навчання за цією дисципліною здійснює викладач кафедри “Автоматика та управління в технічних системах” (172) Караман Дмитро Григорович.

Силабус

Структура дисципліни за навчальним планом (2022):

Семестр 2 (курс 1, весняний семестр)
Форма атестації Екзамен
Індивідуальне завдання Розрахункове завдання
Кредити ECTS 4.0
Всього навчальних годин 120
Серед них – на самостійну роботу (позааудиторні години) 56
Серед них – аудиторних годин 64
Аудиторних годин – на лекційні заняття 32
Аудиторних годин – на лабораторні заняття 16
Аудиторних годин – на практичні заняття 16

Навчальні матеріали:

 • Навчально-методичні матеріали до лекційних занять
 • Методичні матеріали для забезпечення самостійної роботи
 • Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт
 • Методичні вказівки для виконання розрахункових завдань
 • Питання для самоконтролю та підготовки до іспиту
ВП1.03 - Аналогова та цифрова мікро- та наноелектроніка
Навчання за цією дисципліною здійснює викладач кафедри “Автоматика та управління в технічних системах” (172) Гапон Анатолій Іванович.

Силабус

Структура дисципліни за навчальним планом (2022):

Семестр 6 (курс 3, весняний семестр)
Форма атестації Екзамен
Індивідуальне завдання Розрахунково-графічна робота
Кредити ECTS 3.0
Всього навчальних годин 90
Серед них – на самостійну роботу (позааудиторні години) 42
Серед них – аудиторних годин 48
Аудиторних годин – на лекційні заняття 24
Аудиторних годин – на лабораторні заняття 24
Аудиторних годин – на практичні заняття

Навчальні матеріали:

 • Навчально-методичні матеріали до лекційних занять
 • Методичні матеріали для забезпечення самостійної роботи
 • Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт
 • Методичні вказівки для виконання розрахункових завдань
 • Питання для самоконтролю та підготовки до іспиту
ВП1.04 - Цифрова обробка сигналів
Навчання за цією дисципліною здійснює викладач кафедри “Автоматика та управління в технічних системах” (172) Івашко Андрій Володимирович.

Силабус

Структура дисципліни за навчальним планом (2022):

Семестр 7 (курс 4, осінній семестр)
Форма атестації Екзамен
Індивідуальне завдання Розрахункове завдання
Кредити ECTS 5.0
Всього навчальних годин 150
Серед них – на самостійну роботу (позааудиторні години) 86
Серед них – аудиторних годин 64
Аудиторних годин – на лекційні заняття 32
Аудиторних годин – на лабораторні заняття 16
Аудиторних годин – на практичні заняття 16

Навчальні матеріали:

 • Навчально-методичні матеріали до лекційних занять
 • Методичні матеріали для забезпечення самостійної роботи
 • Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт
 • Методичні вказівки для виконання розрахункових завдань
 • Питання для самоконтролю та підготовки до іспиту
ВП1.05 - Автоматичні пристрої на основі надвеликих інтегральних схем
Навчання за цією дисципліною здійснює викладач кафедри “Автоматика та управління в технічних системах” (172) Караман Дмитро Григорович.

Силабус

Структура дисципліни за навчальним планом (2022):

Семестр 8 (курс 4, весняний семестр)
Форма атестації Екзамен
Індивідуальне завдання
Кредити ECTS 4.0
Всього навчальних годин 120
Серед них – на самостійну роботу (позааудиторні години) 70
Серед них – аудиторних годин 50
Аудиторних годин – на лекційні заняття 20
Аудиторних годин – на лабораторні заняття 20
Аудиторних годин – на практичні заняття 10

Навчальні матеріали:

 • Навчально-методичні матеріали до лекційних занять
 • Методичні матеріали для забезпечення самостійної роботи
 • Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт
 • Методичні вказівки для виконання розрахункових завдань
 • Питання для самоконтролю та підготовки до іспиту
ВП1.06 - Основи збору, обробки і передачі інформації
Навчання за цією дисципліною здійснює викладачка кафедри “Автоматика та управління в технічних системах” (172) Крилова Вікторія Анатоліївна.

Силабус

Структура дисципліни за навчальним планом (2022):

Семестр 8 (курс 4, весняний семестр)
Форма атестації Екзамен
Індивідуальне завдання
Кредити ECTS 4.0
Всього навчальних годин 120
Серед них – на самостійну роботу (позааудиторні години) 70
Серед них – аудиторних годин 50
Аудиторних годин – на лекційні заняття 20
Аудиторних годин – на лабораторні заняття 20
Аудиторних годин – на практичні заняття 10

Навчальні матеріали:

 • Навчально-методичні матеріали до лекційних занять
 • Методичні матеріали для забезпечення самостійної роботи
 • Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт
 • Методичні вказівки для виконання розрахункових завдань
 • Питання для самоконтролю та підготовки до іспиту
ВП1.07 - Системи та мережі передачі даних
Навчання за цією дисципліною здійснює викладач кафедри “Автоматика та управління в технічних системах” (172) Васильченков Олег Георгійович.

Силабус

Структура дисципліни за навчальним планом (2022):

Семестр 8 (курс 4, весняний семестр)
Форма атестації Екзамен
Індивідуальне завдання
Кредити ECTS 4.0
Всього навчальних годин 120
Серед них – на самостійну роботу (позааудиторні години) 70
Серед них – аудиторних годин 50
Аудиторних годин – на лекційні заняття 30
Аудиторних годин – на лабораторні заняття 10
Аудиторних годин – на практичні заняття 10

Навчальні матеріали:

 • Навчально-методичні матеріали до лекційних занять
 • Методичні матеріали для забезпечення самостійної роботи
 • Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт
 • Методичні вказівки для виконання розрахункових завдань
 • Питання для самоконтролю та підготовки до іспиту


Дисципліни з пакету підготовки за спеціалізацією (обраною освітньою траєкторією) 02 “Комп’ютерно-інтегровані виробництва та прикладне програмування” опубліковано на сайті кафедри автоматизації технологічних систем та екологічного моніторингу (174).

Дисципліни профільної підготовки для вільного вибору студента
ВВП01 - Об'єктно-орієнтоване програмування
Навчання за цією дисципліною здійснює викладач кафедри автоматизації технологічних систем та екологічного моніторингу (174) Пугановський Олег Валентинович.

Силабус

Структура дисципліни за навчальним планом (2022):

Семестр 4 (курс 2, весняний семестр)
Форма атестації Екзамен
Індивідуальне завдання Розрахункове завдання
Кредити ECTS 6.0
Всього навчальних годин 180
Серед них – на самостійну роботу (позааудиторні години) 84
Серед них – аудиторних годин 96
Аудиторних годин – на лекційні заняття 32
Аудиторних годин – на лабораторні заняття 48
Аудиторних годин – на практичні заняття 16

Навчальні матеріали, методичні вказівки для виконання лабораторних робіт та розрахункового завдання шукайте на сайті кафедри автоматизації технологічних систем та екологічного моніторингу (174).

ВВП02 - Типові технологічні об'єкти та процеси виробництв 1
Навчання за цією дисципліною здійснює викладач кафедри інтегрованих технологій, процесів та апаратів (191) Литвиненко Євгенія Ігорівна.

Силабус

Структура дисципліни за навчальним планом (2022):

Семестр 4 (курс 2, весняний семестр)
Форма атестації Екзамен
Індивідуальне завдання
Кредити ECTS 4.0
Всього навчальних годин 120
Серед них – на самостійну роботу (позааудиторні години) 56
Серед них – аудиторних годин 64
Аудиторних годин – на лекційні заняття 32
Аудиторних годин – на лабораторні заняття 32
Аудиторних годин – на практичні заняття

Навчальні матеріали, методичні вказівки для виконання лабораторних робіт шукайте на сайті кафедри інтегрованих технологій, процесів та апаратів (191).

ВВП03 - Типові технологічні об'єкти та процеси виробництв 2
Навчання за цією дисципліною здійснює викладач кафедри інтегрованих технологій, процесів та апаратів (191) Литвиненко Євгенія Ігорівна.

Силабус

Структура дисципліни за навчальним планом (2022):

Семестр 5 (курс 3, осінній семестр)
Форма атестації Екзамен
Індивідуальне завдання Курсовий проєкт
Кредити ECTS 5.0
Всього навчальних годин 150
Серед них – на самостійну роботу (позааудиторні години) 86
Серед них – аудиторних годин 64
Аудиторних годин – на лекційні заняття 32
Аудиторних годин – на лабораторні заняття 16
Аудиторних годин – на практичні заняття 16

Навчальні матеріали, методичні вказівки для виконання лабораторних робіт та для виконання курсового проєкту шукайте на сайті кафедри інтегрованих технологій, процесів та апаратів (191).

ВВП04 - Прикладне програмне забезпечення
Навчання за цією дисципліною здійснює викладач кафедри автоматизації технологічних систем та екологічного моніторингу (174) Пугановський Олег Валентинович.

Силабус

Структура дисципліни за навчальним планом (2022):

Семестр 8 (курс 4, весняний семестр)
Форма атестації Екзамен
Індивідуальне завдання Розрахункове завдання
Кредити ECTS 3.0
Всього навчальних годин 90
Серед них – на самостійну роботу (позааудиторні години) 50
Серед них – аудиторних годин 40
Аудиторних годин – на лекційні заняття 20
Аудиторних годин – на лабораторні заняття 20
Аудиторних годин – на практичні заняття

Навчальні матеріали, методичні вказівки для виконання лабораторних робіт та розрахункового завдання шукайте на сайті кафедри автоматизації технологічних систем та екологічного моніторингу (174).

ВВП05 - Технологічні системи і комплекси
Навчання за цією дисципліною здійснює викладач кафедри автоматизації технологічних систем та екологічного моніторингу (174) Лобойко В’ячеслав Олексійович.

Силабус

Структура дисципліни за навчальним планом (2022):

Семестр 7 (курс 4, осінній семестр)
Форма атестації Екзамен
Індивідуальне завдання Розрахункове завдання
Кредити ECTS 4.0
Всього навчальних годин 120
Серед них – на самостійну роботу (позааудиторні години) 56
Серед них – аудиторних годин 64
Аудиторних годин – на лекційні заняття 32
Аудиторних годин – на лабораторні заняття
Аудиторних годин – на практичні заняття 32

Навчальні матеріали, методичні вказівки для виконання розрахункового завдання шукайте на сайті кафедри автоматизації технологічних систем та екологічного моніторингу (174).

ВВП06 - Комп'ютерно-інтегровані технології
Навчання за цією дисципліною здійснюють викладачі кафедри автоматизації технологічних систем та екологічного моніторингу (174) Дзевочко Альона Ігорівна та Дзевочко Олександр Михайлович.

Силабус

Структура дисципліни за навчальним планом (2022):

Семестр 5 (курс 3, осінній семестр)
Форма атестації Екзамен
Індивідуальне завдання Розрахункове завдання
Кредити ECTS 6.0
Всього навчальних годин 180
Серед них – на самостійну роботу (позааудиторні години) 100
Серед них – аудиторних годин 80
Аудиторних годин – на лекційні заняття 32
Аудиторних годин – на лабораторні заняття 48
Аудиторних годин – на практичні заняття

Навчальні матеріали, методичні вказівки для виконання лабораторних робіт та розрахункового завдання шукайте на сайті кафедри автоматизації технологічних систем та екологічного моніторингу (174).

ВВП07 - Теорія електричних та магнітних кіл
Навчання за цією дисципліною здійснює викладач кафедри “Теоретичні основи електротехніки” (137) Кубрик Борис Іванович.

Силабус

Структура дисципліни за навчальним планом (2022):

Семестр 4 (курс 2, весняний семестр)
Форма атестації Екзамен
Індивідуальне завдання Розрахункове завдання
Кредити ECTS 5.0
Всього навчальних годин 150
Серед них – на самостійну роботу (позааудиторні години) 70
Серед них – аудиторних годин 80
Аудиторних годин – на лекційні заняття 32
Аудиторних годин – на лабораторні заняття 16
Аудиторних годин – на практичні заняття 32

Навчальні матеріали, методичні вказівки для виконання лабораторних робіт та розрахункового завдання шукайте на сайті кафедри “Теоретичні основи електротехніки” (137).

ВВП08 - Програмні засоби систем управління
Навчання за цією дисципліною здійснює викладач кафедри “Автоматика та управління в технічних системах” (172) Євсеєнко Олег Миколайович.

Силабус

Структура дисципліни за навчальним планом (2022):

Семестр 4 (курс 2, весняний семестр)
Форма атестації Екзамен
Індивідуальне завдання Курсова робота
Кредити ECTS 5.0
Всього навчальних годин 150
Серед них – на самостійну роботу (позааудиторні години) 70
Серед них – аудиторних годин 80
Аудиторних годин – на лекційні заняття 32
Аудиторних годин – на лабораторні заняття 32
Аудиторних годин – на практичні заняття 16

Навчальні матеріали:

 • Навчально-методичні матеріали до лекційних занять
 • Методичні матеріали для забезпечення самостійної роботи
 • Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт
 • Методичні вказівки для виконання розрахункових завдань
 • Питання для самоконтролю та підготовки до іспиту
ВВП09 - Конструювання та технологія виробництва систем автоматики
Навчання за цією дисципліною здійснює викладачка кафедри “Автоматика та управління в технічних системах” (172) Євсіна Наталя Олександрівна.

Силабус

Структура дисципліни за навчальним планом (2022):

Семестр 5 (курс 3, осінній семестр)
Форма атестації Екзамен
Індивідуальне завдання Курсова робота
Кредити ECTS 5.0
Всього навчальних годин 150
Серед них – на самостійну роботу (позааудиторні години) 86
Серед них – аудиторних годин 64
Аудиторних годин – на лекційні заняття 32
Аудиторних годин – на лабораторні заняття 16
Аудиторних годин – на практичні заняття 16

Навчальні матеріали:

 • Навчально-методичні матеріали до лекційних занять
 • Методичні матеріали для забезпечення самостійної роботи
 • Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт
 • Методичні вказівки для виконання розрахункових завдань
 • Питання для самоконтролю та підготовки до іспиту
ВВП10 - Комп'ютерна графіка
Навчання за цією дисципліною здійснює викладач кафедри “Автоматика та управління в технічних системах” (172) Зуєв Андрій Олександрович.

Силабус

Структура дисципліни за навчальним планом (2022):

Семестр 8 (курс 4, весняний семестр)
Форма атестації Екзамен
Індивідуальне завдання Розрахунково-графічна робота
Кредити ECTS 3.0
Всього навчальних годин 90
Серед них – на самостійну роботу (позааудиторні години) 50
Серед них – аудиторних годин 40
Аудиторних годин – на лекційні заняття 20
Аудиторних годин – на лабораторні заняття 20
Аудиторних годин – на практичні заняття

Навчальні матеріали:

 • Навчально-методичні матеріали до лекційних занять
 • Методичні матеріали для забезпечення самостійної роботи
 • Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт
 • Методичні вказівки для виконання розрахункових завдань
 • Питання для самоконтролю та підготовки до іспиту
ВВП11 - Мікропроцесорні засоби автоматики
Навчання за цією дисципліною здійснює викладач кафедри “Автоматика та управління в технічних системах” (172) Лещенко Вячеслав Михайлович.

Силабус

Структура дисципліни за навчальним планом (2022):

Семестр 7 (курс 4, осінній семестр)
Форма атестації Екзамен
Індивідуальне завдання Розрахунково-графічна робота
Кредити ECTS 4.0
Всього навчальних годин 120
Серед них – на самостійну роботу (позааудиторні години) 56
Серед них – аудиторних годин 64
Аудиторних годин – на лекційні заняття 32
Аудиторних годин – на лабораторні заняття 16
Аудиторних годин – на практичні заняття 16

Навчальні матеріали:

 • Навчально-методичні матеріали до лекційних занять
 • Методичні матеріали для забезпечення самостійної роботи
 • Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт
 • Методичні вказівки для виконання розрахункових завдань
 • Питання для самоконтролю та підготовки до іспиту
ВВП12 - Елементи і пристрої автоматики і систем управління
Навчання за цією дисципліною здійснює викладач кафедри “Автоматика та управління в технічних системах” (172) Лунін Денис Олександрович.

Силабус

Структура дисципліни за навчальним планом (2022):

Семестр 5 (курс 3, осінній семестр)
Форма атестації Екзамен
Індивідуальне завдання Розрахункове завдання
Кредити ECTS 6.0
Всього навчальних годин 180
Серед них – на самостійну роботу (позааудиторні години) 100
Серед них – аудиторних годин 80
Аудиторних годин – на лекційні заняття 48
Аудиторних годин – на лабораторні заняття 32
Аудиторних годин – на практичні заняття

Навчальні матеріали:

 • Навчально-методичні матеріали до лекційних занять
 • Методичні матеріали для забезпечення самостійної роботи
 • Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт
 • Методичні вказівки для виконання розрахункових завдань
 • Питання для самоконтролю та підготовки до іспиту
Навчально-методичний комплекс забезпечення дисциплін (НМКЗД, відповідно до Положення про НМКД НТУ “ХПІ”) за окремими освітніми компонентами освітньої програми за спеціальністю 172 “Телекомунікації та радіотехніка”, які викладаються викладачами нашої кафедри. Зміст освітньо-професійної програми (ОПП) та навчального плану (НП) на кожен навчальний рік можна знайти на сторінці “Освітньо-професійні програми” на сайті кафедри “Системи інформації ім. В. О. Кравця”.

Оцінка знань за усіма дисциплінами здійснюється відповідно до Положення НТУ “ХПІ” про критерії та систему оцінювання знань та вмінь і про рейтинг здобувачів вищої освіти. Скорочену версію критеріїв оцінювання успішності також можна знайти за посиланням.


Освітні компоненти за ОПП та НП 2023 року
СП 4 - Основи електроніки та схемотехніка в електронних комунікаціях
Силабус навчальної дисципліни (містить детальну інформацію про викладача, мету, компетенції та програмні результати дисципліни, теми лекційних, лабораторних та практичних занять, зміст самостійної роботи, методи та критерії оцінювання навчальної дисципліни).

Структура дисципліни за навчальним планом:

Семестр Кред. ECTS Форма підсумк. контролю Індивід. завдання Розподіл часу дисципліни (години)
Загальна кількість Самост. робота Аудиторні заняття
ЛЕК ПРК ЛАБ
2
(1 курс, весняний семестр)
5.0 Залік РГ 150 86 32 32

Навчальні матеріали:

 • Навчально-методичні матеріали до лекційних занять
 • Методичні матеріали для забезпечення самостійної роботи
 • Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт
 • Методичні вказівки для виконання розрахункових завдань
 • Питання для самоконтролю та підготовки до іспиту
СП 9 - Обчислювальна техніка та мікропроцесори
Силабус навчальної дисципліни (містить детальну інформацію про викладача, мету, компетенції та програмні результати дисципліни, теми лекційних, лабораторних та практичних занять, зміст самостійної роботи, методи та критерії оцінювання навчальної дисципліни).

Структура дисципліни за навчальним планом:

Семестр Кред. ECTS Форма підсумк. контролю Індивід. завдання Розподіл часу дисципліни (години)
Загальна кількість Самост. робота Аудиторні заняття
ЛЕК ПРК ЛАБ
3
(2 курс, осінній семестр)
5.0 Екзамен РГ 150 86 32 16 16

Навчальні матеріали:

 • Навчально-методичні матеріали до лекційних занять
 • Методичні матеріали для забезпечення самостійної роботи
 • Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт
 • Методичні вказівки для виконання розрахункових завдань
 • Питання для самоконтролю та підготовки до іспиту
ВВП3 - Теорія електричних кіл та сигналів
Силабус навчальної дисципліни (містить детальну інформацію про викладача, мету, компетенції та програмні результати дисципліни, теми лекційних, лабораторних та практичних занять, зміст самостійної роботи, методи та критерії оцінювання навчальної дисципліни).

Структура дисципліни за навчальним планом:

Семестр Кред. ECTS Форма підсумк. контролю Індивід. завдання Розподіл часу дисципліни (години)
Загальна кількість Самост. робота Аудиторні заняття
ЛЕК ПРК ЛАБ
3
(2 курс, осінній семестр)
3.0 Залік 90 58 16 16

Навчальні матеріали:

 • Навчально-методичні матеріали до лекційних занять
 • Методичні матеріали для забезпечення самостійної роботи
 • Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт
 • Методичні вказівки для виконання розрахункових завдань
 • Питання для самоконтролю та підготовки до іспиту
ВВП9 - Теорія сигналів та систем
Силабус навчальної дисципліни (містить детальну інформацію про викладача, мету, компетенції та програмні результати дисципліни, теми лекційних, лабораторних та практичних занять, зміст самостійної роботи, методи та критерії оцінювання навчальної дисципліни).

Структура дисципліни за навчальним планом:

Семестр Кред. ECTS Форма підсумк. контролю Індивід. завдання Розподіл часу дисципліни (години)
Загальна кількість Самост. робота Аудиторні заняття
ЛЕК ПРК ЛАБ
4
(2 курс, весняний семестр)
4.0 Екзамен 120 72 32 16

Навчальні матеріали:

 • Навчально-методичні матеріали до лекційних занять
 • Методичні матеріали для забезпечення самостійної роботи
 • Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт
 • Методичні вказівки для виконання розрахункових завдань
 • Питання для самоконтролю та підготовки до іспиту
ВВП21 - Надійність і діагностування систем телекомунікацій
Силабус навчальної дисципліни (містить детальну інформацію про викладача, мету, компетенції та програмні результати дисципліни, теми лекційних, лабораторних та практичних занять, зміст самостійної роботи, методи та критерії оцінювання навчальної дисципліни).

Структура дисципліни за навчальним планом:

Семестр Кред. ECTS Форма підсумк. контролю Індивід. завдання Розподіл часу дисципліни (години)
Загальна кількість Самост. робота Аудиторні заняття
ЛЕК ПРК ЛАБ
6
(3 курс, весняний семестр)
3.0 Екзамен 90 54 12 24

Навчальні матеріали:

 • Навчально-методичні матеріали до лекційних занять
 • Методичні матеріали для забезпечення самостійної роботи
 • Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт
 • Методичні вказівки для виконання розрахункових завдань
 • Питання для самоконтролю та підготовки до іспиту
ВВП30 - Основи створення високонавантажених телекомунікаційних систем
Силабус навчальної дисципліни (містить детальну інформацію про викладача, мету, компетенції та програмні результати дисципліни, теми лекційних, лабораторних та практичних занять, зміст самостійної роботи, методи та критерії оцінювання навчальної дисципліни).

Структура дисципліни за навчальним планом:

Семестр Кред. ECTS Форма підсумк. контролю Індивід. завдання Розподіл часу дисципліни (години)
Загальна кількість Самост. робота Аудиторні заняття
ЛЕК ПРК ЛАБ
7
(4 курс, осінній семестр)
4.0 Екзамен 120 72 16 32

Навчальні матеріали:

 • Навчально-методичні матеріали до лекційних занять
 • Методичні матеріали для забезпечення самостійної роботи
 • Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт
 • Методичні вказівки для виконання розрахункових завдань
 • Питання для самоконтролю та підготовки до іспиту


Освітні компоненти за ОПП та НП 2022 року
СП 4 - Основи електроніки
Силабус навчальної дисципліни (містить детальну інформацію про викладача, мету, компетенції та програмні результати дисципліни, теми лекційних, лабораторних та практичних занять, зміст самостійної роботи, методи та критерії оцінювання навчальної дисципліни).

Структура дисципліни за навчальним планом:

Семестр Кред. ECTS Форма підсумк. контролю Індивід. завдання Розподіл часу дисципліни (години)
Загальна кількість Самост. робота Аудиторні заняття
ЛЕК ПРК ЛАБ
3
(2 курс, осінній семестр)
4.0 Екзамен Р 120 56 32 32

Навчальні матеріали:

 • Навчально-методичні матеріали до лекційних занять
 • Методичні матеріали для забезпечення самостійної роботи
 • Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт
 • Методичні вказівки для виконання розрахункових завдань
 • Питання для самоконтролю та підготовки до іспиту
СП 9 - Обчислювальна техніка та мікропроцесори
Силабус навчальної дисципліни (містить детальну інформацію про викладача, мету, компетенції та програмні результати дисципліни, теми лекційних, лабораторних та практичних занять, зміст самостійної роботи, методи та критерії оцінювання навчальної дисципліни).

Структура дисципліни за навчальним планом:

Семестр Кред. ECTS Форма підсумк. контролю Індивід. завдання Розподіл часу дисципліни (години)
Загальна кількість Самост. робота Аудиторні заняття
ЛЕК ПРК ЛАБ
5
(3 курс, осінній семестр)
5.0 Екзамен КР 150 70 32 32 16

Навчальні матеріали:

 • Навчально-методичні матеріали до лекційних занять
 • Методичні матеріали для забезпечення самостійної роботи
 • Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт
 • Методичні вказівки для виконання розрахункових завдань
 • Питання для самоконтролю та підготовки до іспиту
ВВП21 - Теорія електричних кіл та сигналів
Силабус навчальної дисципліни (містить детальну інформацію про викладача, мету, компетенції та програмні результати дисципліни, теми лекційних, лабораторних та практичних занять, зміст самостійної роботи, методи та критерії оцінювання навчальної дисципліни).

Структура дисципліни за навчальним планом:

Семестр Кред. ECTS Форма підсумк. контролю Індивід. завдання Розподіл часу дисципліни (години)
Загальна кількість Самост. робота Аудиторні заняття
ЛЕК ПРК ЛАБ
3
(2 курс, осінній семестр)
5.0 Залік РГ 150 70 32 32 16

Навчальні матеріали:

 • Навчально-методичні матеріали до лекційних занять
 • Методичні матеріали для забезпечення самостійної роботи
 • Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт
 • Методичні вказівки для виконання розрахункових завдань
 • Питання для самоконтролю та підготовки до іспиту
ВВП22 - Теорія сигналів та систем
Силабус навчальної дисципліни (містить детальну інформацію про викладача, мету, компетенції та програмні результати дисципліни, теми лекційних, лабораторних та практичних занять, зміст самостійної роботи, методи та критерії оцінювання навчальної дисципліни).

Структура дисципліни за навчальним планом:

Семестр Кред. ECTS Форма підсумк. контролю Індивід. завдання Розподіл часу дисципліни (години)
Загальна кількість Самост. робота Аудиторні заняття
ЛЕК ПРК ЛАБ
4
(2 курс, весняний семестр)
5.0 Екзамен Р 150 70 32 32 16

Навчальні матеріали:

 • Навчально-методичні матеріали до лекційних занять
 • Методичні матеріали для забезпечення самостійної роботи
 • Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт
 • Методичні вказівки для виконання розрахункових завдань
 • Питання для самоконтролю та підготовки до іспиту
ВВП23 - Комп'ютерне конструювання
Силабус навчальної дисципліни (містить детальну інформацію про викладача, мету, компетенції та програмні результати дисципліни, теми лекційних, лабораторних та практичних занять, зміст самостійної роботи, методи та критерії оцінювання навчальної дисципліни).

Структура дисципліни за навчальним планом:

Семестр Кред. ECTS Форма підсумк. контролю Індивід. завдання Розподіл часу дисципліни (години)
Загальна кількість Самост. робота Аудиторні заняття
ЛЕК ПРК ЛАБ
6
(3 курс, весняний семестр)
3.0 Екзамен РГ 90 54 12 24

Навчальні матеріали:

 • Навчально-методичні матеріали до лекційних занять
 • Методичні матеріали для забезпечення самостійної роботи
 • Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт
 • Методичні вказівки для виконання розрахункових завдань
 • Питання для самоконтролю та підготовки до іспиту
ВВП24 - Цифрова обробка сигналів в інформаційно-комп'ютерних системах
Силабус навчальної дисципліни (містить детальну інформацію про викладача, мету, компетенції та програмні результати дисципліни, теми лекційних, лабораторних та практичних занять, зміст самостійної роботи, методи та критерії оцінювання навчальної дисципліни).

Структура дисципліни за навчальним планом:

Семестр Кред. ECTS Форма підсумк. контролю Індивід. завдання Розподіл часу дисципліни (години)
Загальна кількість Самост. робота Аудиторні заняття
ЛЕК ПРК ЛАБ
7
(4 курс, осінній семестр)
5.0 Екзамен 150 86 32 16 16

Навчальні матеріали:

 • Навчально-методичні матеріали до лекційних занять
 • Методичні матеріали для забезпечення самостійної роботи
 • Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт
 • Методичні вказівки для виконання розрахункових завдань
 • Питання для самоконтролю та підготовки до іспиту
ВВП25 - Програмні засоби телекомунікаційних систем
Силабус навчальної дисципліни (містить детальну інформацію про викладача, мету, компетенції та програмні результати дисципліни, теми лекційних, лабораторних та практичних занять, зміст самостійної роботи, методи та критерії оцінювання навчальної дисципліни).

Структура дисципліни за навчальним планом:

Семестр Кред. ECTS Форма підсумк. контролю Індивід. завдання Розподіл часу дисципліни (години)
Загальна кількість Самост. робота Аудиторні заняття
ЛЕК ПРК ЛАБ
6
(3 курс, весняний семестр)
3.0 Екзамен КП 90 54 12 24

Навчальні матеріали:

 • Навчально-методичні матеріали до лекційних занять
 • Методичні матеріали для забезпечення самостійної роботи
 • Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт
 • Методичні вказівки для виконання розрахункових завдань
 • Питання для самоконтролю та підготовки до іспиту
ВВП26 - Теорія імовірностей і математична статистика
Силабус навчальної дисципліни (містить детальну інформацію про викладача, мету, компетенції та програмні результати дисципліни, теми лекційних, лабораторних та практичних занять, зміст самостійної роботи, методи та критерії оцінювання навчальної дисципліни).

Структура дисципліни за навчальним планом:

Семестр Кред. ECTS Форма підсумк. контролю Індивід. завдання Розподіл часу дисципліни (години)
Загальна кількість Самост. робота Аудиторні заняття
ЛЕК ПРК ЛАБ
6
(3 курс, весняний семестр)
3.0 Залік 90 54 24 12

Навчальні матеріали:

 • Навчально-методичні матеріали до лекційних занять
 • Методичні матеріали для забезпечення самостійної роботи
 • Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт
 • Методичні вказівки для виконання розрахункових завдань
 • Питання для самоконтролю та підготовки до іспиту
ВВП27 - Надійність і діагностування систем телекомунікацій
Силабус навчальної дисципліни (містить детальну інформацію про викладача, мету, компетенції та програмні результати дисципліни, теми лекційних, лабораторних та практичних занять, зміст самостійної роботи, методи та критерії оцінювання навчальної дисципліни).

Структура дисципліни за навчальним планом:

Семестр Кред. ECTS Форма підсумк. контролю Індивід. завдання Розподіл часу дисципліни (години)
Загальна кількість Самост. робота Аудиторні заняття
ЛЕК ПРК ЛАБ
7
(4 курс, осінній семестр)
6.0 Екзамен РГ 180 116 32 32

Навчальні матеріали:

 • Навчально-методичні матеріали до лекційних занять
 • Методичні матеріали для забезпечення самостійної роботи
 • Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт
 • Методичні вказівки для виконання розрахункових завдань
 • Питання для самоконтролю та підготовки до іспиту
ВВП28 - Основи створення високонавантажених телекомунікаційних систем
Силабус навчальної дисципліни (містить детальну інформацію про викладача, мету, компетенції та програмні результати дисципліни, теми лекційних, лабораторних та практичних занять, зміст самостійної роботи, методи та критерії оцінювання навчальної дисципліни).

Структура дисципліни за навчальним планом:

Семестр Кред. ECTS Форма підсумк. контролю Індивід. завдання Розподіл часу дисципліни (години)
Загальна кількість Самост. робота Аудиторні заняття
ЛЕК ПРК ЛАБ
8
(4 курс, весняний семестр)
4.0 Екзамен 120 70 20 20 10

Навчальні матеріали:

 • Навчально-методичні матеріали до лекційних занять
 • Методичні матеріали для забезпечення самостійної роботи
 • Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт
 • Методичні вказівки для виконання розрахункових завдань
 • Питання для самоконтролю та підготовки до іспиту
ВВП29 - Моделювання телекомунікаційних систем
Силабус навчальної дисципліни (містить детальну інформацію про викладача, мету, компетенції та програмні результати дисципліни, теми лекційних, лабораторних та практичних занять, зміст самостійної роботи, методи та критерії оцінювання навчальної дисципліни).

Структура дисципліни за навчальним планом:

Семестр Кред. ECTS Форма підсумк. контролю Індивід. завдання Розподіл часу дисципліни (години)
Загальна кількість Самост. робота Аудиторні заняття
ЛЕК ПРК ЛАБ
8
(4 курс, весняний семестр)
4.0 Залік 120 70 20 20 10

Навчальні матеріали:

 • Навчально-методичні матеріали до лекційних занять
 • Методичні матеріали для забезпечення самостійної роботи
 • Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт
 • Методичні вказівки для виконання розрахункових завдань
 • Питання для самоконтролю та підготовки до іспиту
ВВП30 - Розподілені телекомунікаційні системи
Силабус навчальної дисципліни (містить детальну інформацію про викладача, мету, компетенції та програмні результати дисципліни, теми лекційних, лабораторних та практичних занять, зміст самостійної роботи, методи та критерії оцінювання навчальної дисципліни).

Структура дисципліни за навчальним планом:

Семестр Кред. ECTS Форма підсумк. контролю Індивід. завдання Розподіл часу дисципліни (години)
Загальна кількість Самост. робота Аудиторні заняття
ЛЕК ПРК ЛАБ
8
(4 курс, весняний семестр)
4.0 Екзамен 120 70 20 20 10

Навчальні матеріали:

 • Навчально-методичні матеріали до лекційних занять
 • Методичні матеріали для забезпечення самостійної роботи
 • Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт
 • Методичні вказівки для виконання розрахункових завдань
 • Питання для самоконтролю та підготовки до іспиту
ВВП31 - Схемотехніка телекомунікаційних пристроїв
Силабус навчальної дисципліни (містить детальну інформацію про викладача, мету, компетенції та програмні результати дисципліни, теми лекційних, лабораторних та практичних занять, зміст самостійної роботи, методи та критерії оцінювання навчальної дисципліни).

Структура дисципліни за навчальним планом:

Семестр Кред. ECTS Форма підсумк. контролю Індивід. завдання Розподіл часу дисципліни (години)
Загальна кількість Самост. робота Аудиторні заняття
ЛЕК ПРК ЛАБ
5
(3 курс, осінній семестр)
4.0 Екзамен Р 120 56 32 32

Навчальні матеріали:

 • Навчально-методичні матеріали до лекційних занять
 • Методичні матеріали для забезпечення самостійної роботи
 • Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт
 • Методичні вказівки для виконання розрахункових завдань
 • Питання для самоконтролю та підготовки до іспиту
ВВП32 - Пристрої цифрової електроніки
Силабус навчальної дисципліни (містить детальну інформацію про викладача, мету, компетенції та програмні результати дисципліни, теми лекційних, лабораторних та практичних занять, зміст самостійної роботи, методи та критерії оцінювання навчальної дисципліни).

Структура дисципліни за навчальним планом:

Семестр Кред. ECTS Форма підсумк. контролю Індивід. завдання Розподіл часу дисципліни (години)
Загальна кількість Самост. робота Аудиторні заняття
ЛЕК ПРК ЛАБ
5
(3 курс, осінній семестр)
4.0 Екзамен Р 120 56 32 32

Навчальні матеріали:

 • Навчально-методичні матеріали до лекційних занять
 • Методичні матеріали для забезпечення самостійної роботи
 • Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт
 • Методичні вказівки для виконання розрахункових завдань
 • Питання для самоконтролю та підготовки до іспиту
ВВП33 - Схемотехніка телекомунікаційних систем
Силабус навчальної дисципліни (містить детальну інформацію про викладача, мету, компетенції та програмні результати дисципліни, теми лекційних, лабораторних та практичних занять, зміст самостійної роботи, методи та критерії оцінювання навчальної дисципліни).

Структура дисципліни за навчальним планом:

Семестр Кред. ECTS Форма підсумк. контролю Індивід. завдання Розподіл часу дисципліни (години)
Загальна кількість Самост. робота Аудиторні заняття
ЛЕК ПРК ЛАБ
5
(3 курс, осінній семестр)
4.0 Екзамен Р 120 56 32 32

Навчальні матеріали:

 • Навчально-методичні матеріали до лекційних занять
 • Методичні матеріали для забезпечення самостійної роботи
 • Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт
 • Методичні вказівки для виконання розрахункових завдань
 • Питання для самоконтролю та підготовки до іспиту


Освітні компоненти за ОПП та НП 2019-2021 року
СП 4 - Основи електроніки
СП 9 - Обчислювальна техніка та мікропроцесори
СП 11 - Схемотехніка телекомунікаційних пристроїв
ВП3.01 - Вступ до інформаційно-комп'ютерних систем. Ознайомча практика
ВП3.02 - Інформатика
ВП3.03 - Теорія алгоритмів і програм
ВП3.04 - Комп'ютерна графіка
ВП3.05 - Конструювання та технологія виробництва систем телекомунікацій
ВП3.06 - Теорія цифрових автоматів
ВП3.08 - Електроживлення систем зв'язку
ВП3.09 - Елементи і пристрої систем телекомунікацій
ВП3.10 - Криптографічні засоби в інформаційно-комп'ютерних системах
ВП3.11 - Алгоритми і протоколи телекомунікаційних систем
ВП3.12 - Основи мобільних телекомунікацій
ВВП21 - Архітектура комп'ютерних мереж
ВВП22 - Теорія сигналів та систем
ВВП23 - Комп'ютерне конструювання
ВВП24 - Цифрова обробка сигналів в інформаційно-комп'ютерних системах
ВВП25 - Програмні засоби телекомунікаційних систем
ВВП26 - Теорія імовірностей і математична статистика
ВВП27 - Надійність і діагностування систем телекомунікацій
ВВП28 - Основи створення високонавантажених телекомунікаційних систем
ВВП29 - Моделювання телекомунікаційних систем
ВВП30 - Розподілені телекомунікаційні системи
Спеціальність: 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
Спеціалізація: 151.01 Комп’ютеризовані системи управління та автоматика
Освітньо-професійна програма — МАГІСТР
Сертифікат про акредитацію

Дисципліни професійної підготовки
ПП 01 - Теоретичні основи складних систем управління
 1. Учбові матеріали:
  1. Розгорнутий план лекцій
  2. Завдання для індивідуальної/самостійної роботи
  3. Список літератури
 2. Методи контролю знань:
  1. Кейс проміжного контролю знань – модуль 1
  2. Кейс проміжного контролю знань – модуль 2
  3. Кейс підсумкового контролю знань – підсумкова контрольна робота (екзамен)
 3. Методичне забезпечення занять:
  1. Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт
  2. Методичні вказівки для практичних занять
  3. Конспект лекцій
  4. Учбовий посібник
 4. Шкала та критерії оцінки знань
ПП 03 - Моделювання і оптимізація систем управління
ПП 04 - Розподілені системи управління
 1. Учбові матеріали:
  1. Розгорнутий план лекцій
  2. Завдання для індивідуальної/самостійної роботи
  3. Список літератури
 2. Методи контролю знань:
  1. Кейс проміжного контролю знань – модуль 1
  2. Кейс проміжного контролю знань – модуль 2
  3. Кейс підсумкового контролю знань – підсумкова контрольна робота (екзамен)
 3. Методичне забезпечення занять:
  1. Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт
  2. Методичні вказівки для практичних занять
  3. Конспект лекцій
  4. Учбовий посібник
 4. Шкала та критерії оцінки знань

Дисципліни підготовки за спеціалізацією (вільного вибору)
ВБ 1.04 - Мікроконтролерні пристрої в автоматиці
 1. Учбові матеріали:
  1. Розгорнутий план лекцій
  2. Завдання для індивідуальної/самостійної роботи
  3. Список літератури
 2. Методи контролю знань:
  1. Кейс проміжного контролю знань – модуль 1
  2. Кейс проміжного контролю знань – модуль 2
  3. Кейс підсумкового контролю знань – підсумкова контрольна робота (екзамен)
 3. Методичне забезпечення занять:
  1. Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт
  2. Методичні вказівки для роботи з середовищем проектування
  3. Конспект лекцій
  4. Учбовий посібник
 4. Шкала та критерії оцінки знань
ВБ 1.05 - Автоматизоване проектування систем управління
 1. Учбові матеріали:
  1. Розгорнутий план лекцій
  2. Завдання для виконання курсової роботи
  3. Список літератури
  4. Перелік тем практичних занять
  5. Перелік лабораторних робіт
 2. Методи контролю знань:
  1. Кейс проміжного контролю знань – модуль 1
  2. Кейс проміжного контролю знань – модуль 2
  3. Кейс підсумкового контролю знань – підсумкова контрольна робота (екзамен)
 3. Методичне забезпечення занять:
  1. Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт
  2. Методичні вказівки для виконання курсової роботи
  3. Конспект лекцій
  4. Учбовий посібник
 4. Шкала та критерії оцінки знань
ВБ 1.06 - Основи наукових досліджень
 1. Учбові матеріали:
  1. Розгорнутий план лекцій
  2. Завдання для індивідуальної/самостійної роботи
  3. Список літератури
 2. Методи контролю знань:
  1. Кейс проміжного контролю знань – модуль 1
  2. Кейс проміжного контролю знань – модуль 2
  3. Кейс підсумкового контролю знань – підсумкова контрольна робота (екзамен)
 3. Методичне забезпечення занять:
  1. Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт
  2. Методичні вказівки для практичних занять
  3. Конспект лекцій
  4. Учбовий посібник
 4. Шкала та критерії оцінки знань