Автоматизація та кібербезпека енергосистем

0

Наукова діяльність

Основним науковим напрямом кафедри “Автоматизація та кібербезпека енергосистем” є розробка пріоритетних напрямів цифрової енергетики. За цією темою за участю науково-педагогічних працівників кафедри проведено фундаментальне наукове дослідження та отримано наступні теоретичні та практичні результати.

    1. Розроблено та застосовано універсальну методику поліпшення якісних параметрів електропостачання за рахунок використання методу акустичного визначення параметрів, що дозволило використовувати гальванічно розірвані методи моніторингу стану електроенергетичного обладнання;
    2. Розроблено та застосовано метод визначення наявності коронного розряду шляхом проведення акустичного моніторингу із подальшим спектральним аналізом акустичних шумів та визначення спектральних груп які приналежать до коронного розряду, що дозволило визначати наявність коронного розряду за різними погодними умовами і в різні години доби.
    3. Практичне значення для приладобудування складають підходи та рекомендації до побудови моделей та планів вимірюваних комплексів та проведення на їх основі апаратного моніторингу та діагностики стану системи електропостачання, у вигляді пакету програмного забезпечення, а також у виді розроблених технічних приладів чи їх складових, що дозволяє створювати прилади акустичної діагностики системи електропостачання.
    4. Вирішено практичну проблему з автоматизації процедури визначення наявності коронного розряду в довільну годину доби при любих погодних умовах., що дозволяє ідентифікувати та визначати наявність коронного розряду, що значно знижує витрати на пошук місць втрат і джерел погіршення якості електропостачання.
    5. Пропонується запровадити спектрально акустичний метод для використання в потокових системах моніторингу технології Smart Grid. Тобто наявність коронного розряду фіксувати приладами широкого застосування. Таким чином кількість діагностичного обладнання значно збільшується, що дозволяє перейти в спостережені параметрів ліній електропередач до потокових спостережень. Таке рішення в сукупності із технічними заходами дозволяє в кінцевому результаті значно підвищити якість електрично енергії.

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ ЗА ТЕМОЮ

Повні дані про статті з веб-адресою електронної версії: або вихідні дані про охоронні документи; підкреслити прізвища авторів, які належать до списку виконавців
  Статті
1 Швец С.В., Гриб О.Г., Донецкая Т.С., Мариненко А.П., Карпалюк И.Т. Расчет мощности и потерь в трехфазной электрической сети // Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Збірник наукових праць. Серія : Гідравлічні машини та гідроагрегати = Bulletin of the National Technical University «KhPI». Series : Hydraulic machines and hydraulic units : зб. наук. пр./ Нац. техн. ун-т “Харків. політехн. ін-т” : Харків : НТУ «ХПІ», 2018. №46 (1322). С. 60–66
2 Карпалюк І.Т., Гриб О.Г., Швець С.В., Рудевіч Н.В. Елементи цифрової енергетики в контролі стану мережі, що побудовані на вимірах допоміжних параметрів // Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія : Електричні машини та електромеханічне перетворення енергії = Вестник Национального технического университета “ХПИ”. Серия : Электрические машины и электромеханическое преобразование энергии = Bulletin of the National Technical University «KhPI». Series : Electrical Machines and Electromechanical Energy Conversion : зб. наук. пр./ Нац. техн. ун-т “Харків. політехн. ін-т” : Харків : НТУ «ХПІ», 2019. №20. С. 67–73
3 Карпалюк І. Т., Гриб О. Г., Захаренко Н. С., Рудевіч Н. В., Швець С. В. Моніторинг показників якості акустичним методом // Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія : Енергетика : надійність та енергоефективність : зб. наук. пр./ Нац. техн. ун-т “Харків. політехн. ін-т” : Харків : НТУ «ХПІ», 2019. №29. С. 47–51
4 Карпалюк І.Т., Гриб О.Г., Швець С.В., Рудевіч Н.В., Захаренко Н.С. Акустичні методи діагностики коронного розряду в лініях електропередач // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка Технічні науки. Випуск 203 «Проблеми енергозабезпечення та енергозбереження в АПК України» : Харків : ХНТУСГ, 2019. С. 12–15
5 Карпалюк І.Т., Гриб О.Г., Швець С.В., Рудевіч Н.В., Захаренко Н.С. Моніторинг якості в електричній мережі за умови цифрової енергетики // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка Технічні науки. Випуск 204 «Проблеми енергозабезпечення та енергозбереження в АПК України» : Харків : ХНТУСГ, 2019. С. 3–5
6 Krivonosov V., Vasilenko S., Karpaliuk I. Influences of the imbalance of the active resistances of the stator windings on the asymmetry of phase currents in conditions of poor-quality network voltage // Znanstvena misel journal The journal is registered and published in Slovenia, 2019. vol. № 1, pgs. 35 – 75 ISSN 3124-1123
7 Карпалюк І.Т., Гриб О.Г., Швець С.В., Рудевіч Н.В. Контекстний підхід до єдиного цифрового середовища енергетичних систем // Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія : Енергетика : надійність та енергоефективність = Bulletin of the National Technical University «KhPI». Series : Energy : Reliability and Energy Efficiently : зб. наук. пр./ Нац. техн. ун-т “Харків. політехн. ін-т” : Харків : НТУ «ХПІ», 2019. №14 (1339). С. 3–7
8 Рудевіч Н.В., Гриб О.Г., Піскурьов М.Ф., Карпалюк І.Т. Реалізація математичної моделі асинхронізованого генератора в фазних координатах в середовищі MATLAB // Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія : Гідравлічні машини та гідроагрегати = Bulletin of the National Technical University «KhPI». Series : Hydraulic machines and hydraulic units : зб. наук. пр./ Нац. техн. ун-т “Харків. політехн. ін-т” : Харків : НТУ «ХПІ», 2019. №1. С. 66–71 (Web of Science)
9 Сендерович Г.А., Дяченко О. В., Захаренко Н. С., Рудевіч Н.В., Карпалюк І.Т. Комплексна методика визначення часткової участі споживача в відповідальності за порушення показників якості електроенергії // Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія : Гідравлічні машини та гідроагрегати = Bulletin of the National Technical University «KhPI». Series : Hydraulic machines and hydraulic units : зб. наук. пр./ Нац. техн. ун-т “Харків. політехн. ін-т” : Харків : НТУ «ХПІ», 2019. №2. С.90–96 (Web of Science)
10 Карпалюк І.Т., Гриб О.Г., Швець С.В., Рудевіч Н.В., Захаренко Н.С. Виявлення коронного розряду на струмопровідних частинах електричної системи за акустичними коливаннями // Науково-технічний збірник гірнича електро-механіка та автоматика Національного ТУ «Дніпровська політехніка» : Дніпро : Національний ТУ «Дніпровська політехніка», 2019. №102. С. 3–7
11 Гриб О. Г., Сендерович Г. А., Дяченко О. В., Карпалюк І. Т., Швець С. В. Аналіз методів визначення часткової участі суб’єктів у відповідальності за порушення якості електроенергії по синусоїдальності кривої напруги // Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія : Проблеми автоматизованого електропривода. Теорія і практика : зб. наук. пр./ Нац. техн. ун-т “Харків. політехн. ін-т” : Харків : НТУ «ХПІ», 2020. №4. С. 57–62
  Тези
1 Карпалюк І. Т., Гриб О. Г., Швець С. В. Майбутнє сучасної енергетики – перехід до єдиного цифрового середовища енергетичних комплексів // ІІ Всеукраїнська науково-технічна конференція «Енергоефективність та енергетична безпека електроенергетичних систем (EEES-2018)». Збірник наукових праць. Харків : «Друкарня Мадрид», 2018. С 41–43
2 Карпалюк И.Т., Кривоносов В.Е., Василенко С.В., Срок службы изоляции при отклонениях напряжений и учете отклонений активных сопротивлений обмоток статора асинхронного двигателя //Збірник статей науково-інформаційного центру «Знання» за матеріалами LIII міжнародної науково-практичної конференції : «Розвиток науки в XXI столітті», Харків : науково-інформаційний центр «Знання», 2019. С. 57–65
3 Карпалюк И. Т., Гриб О. Г., Швец С. В. Прогнозы показателей качества электрической энергии // Інформаційні технології : наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я : тези доповідей ХXVІІ міжнародної науково-практичної конференції MicroCAD-2019 : Харків : НТУ «ХПІ». С 144.
4 Карпалюк І. Т., Гриб О. Г., Дем’яненко Р. І., Виявлення акустичних характеристик коронного розряду // ІIІ Міжнародна науково-технічна конференція «Енергоефективність та енергетична безпека електроенергетичних систем (EEES-2019)». Збірник наукових праць. Харків : «Друкарня Мадрид», 2019. С 75
  Патенти
1 Авт. свід. № 96405 Україна. Комп’ютерна програма «Пристрій діагностики неповнофазних режимів мережі, струмових ланцюгів, початкового моменту виткового замикання в статорних обмотках і захисту електродвигуна» / Кривоносов В.Є., Гриб О.Г., Карпалюк І.Т., Кривоносов В.В., Борякін А.О., Василенко С.В. – опубл. 27.02.2020. – 1 с.
Монографії
1 Сокол Є.І., Резинкіна М.М., Гриб О.Г., Сендерович Г.А., Карпалюк І.Т., Скопенко В.В., Грабко В.В., Запорожець А.О., Фурсова А.В., Томашевський Р.С., Васильченко В.І., Швец С.В. Використання безпілотників для підвищення безпеки та ефективності енергетичної системи; монографія : Харків : ФОП Бровін О.В., 2020. 148 с.
2 Сокол Є.І.,  Резинкіна М.М., Гриб О.Г., Сендерович Г.А., Карпалюк І.Т., Скопенко В.В., Грабко В.В., Запорожець А.О., Синельников О.Є., Томашевський Р.С., Старенький В.П., Васильченко В.І., Швец С.В., Захаренко Т.С. Економічна ефективність моніторинга ліній електропередач безпілотними літальними апаратами; монографія : Харків : ФОП Бровін О.В., 2020. 140 с.