Автоматизація та кібербезпека енергосистем

0

Гапон Дмитро Анатолійович

                                                             

 У 2002 р. закінчив Національний технічний університет «ХПІ» за спеціальністю  “Системи управління та автоматики» та отримав кваліфікацію інженер-електрик-дослідник.  З 2004 по 2007 рік навчався в аспірантурі на кафедрі “Автоматизація енергосистем”. 

У 2012 році захистив дисертацію на тему «Методи та засоби підвищення якості функціонування автоматичного частотного розвантаження енергосистеми в аварійних режимах» та здобув науковий ступінь кандидата технічних наук за спеціальністю 05.13.05 — Комп’ютерні системи та компоненти.

У 2014 році  присуджено премію президента України для молодих вчених в галузі науки і техніки.

У 2015 році присвоєно вчене звання доцента кафедри автоматизації енергосистем.

У 2020 році захистив  дисертацію на тему «Методи та засоби аналізу якості електропостачання та електромагнітної сумісності електротехнічних комплексів та систем», що була подана на здобуття наукового ситупеня доктора технічних наук  за спеціальністю  05.09.03 – Електротехнічні системи і комплекси.

Головними науковими напрямками діяльності Гапона Дмитра Анатолійовича є автоматичне частотне розвантаження та контроль якості електричної енергії. Він є автором понад 60 наукових та науково-методичних праць.

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8609-9707
Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=zRdGB2sAAAAJ
Web of Science: https://www.webofscience.com/wos/author/record/5553351

Викладає матеріали, що повʼязані з сучасними цифровими технологіями релейного захисту та автоматики енергосистем.