Автоматизація та кібербезпека енергосистем

0

Склад кафедри

 

Гапон Дмитро Анатолійович

Посада – завідувач кафедри.
Кваліфікація – інженер-електрик-дослідник за спеціальністю  «Системи управління та автоматики» (НТУ «ХПІ», 2002 р).
Науковий ступінь – доктор технічних наук за спеціальністю 05.09.03 – Електротехнічні системи і комплекси (2020 р).
Вчене звання – доцент кафедри автоматизації енергосистем (2015 р).
Коло наукових інтересів – якість електричної енергії, системи та пристрої автоматичного частотного розвантаження.
Викладає курси – Елементи систем автоматики, Мікропроцесорна техніка, Сучасні технології та способи побудови систем релейного захисту та автоматики,  САПР в електроенергетиці, Fundamentals of Relay Protection and Automation of PowerSystems.

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8609-9707
Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=zRdGB2sAAAAJ
Web of Science: https://www.webofscience.com/wos/author/record/5553351

Гриб Олег Герасимович

Посада – професор кафедри.
Кваліфікація – інженер-електрик за спеціальністю  «Автоматика та телемеханіка» (УЗПІ, 1973 р).
Науковий ступінь – доктор технічних наук за спеціальністю 05.09.03 – Електротехнічні системи і комплекси (1992 р).
Вчене звання – професор кафедри електропостачання міст (1995 р).
Коло наукових інтересів – системи обліку та якість електричної енергії, моніторінг об’єктів електроенергетики безпілотними літальними апаратами.
Викладає курси – Автоматизація обліку і контролю якості електричної енергії, Проблеми та перспективи розвитку електроенергетики та електромеханіки, Основи наукових досліджень.

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4758-8350
Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=q0pF16sAAAAJ&amp
SCOPUS: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57191710656

Сендерович Геннадій Аркадійович

Посада – професор кафедри.
Кваліфікація – інженер-електрик за спеціальністю «Електричні системи і мережі» (ХПІ, 1973 р).
Науковий ступінь – доктор технічних наук за спеціальністю 05.14.02 – Електричні станції, мережі і системи (2012 р).
Вчене звання – професор кафедри автоматизації енергосистем (2015 р).
Коло наукових інтересів – визначення часткової участі суб’єктів у порушенні якості електричної енергії, визначення місця пошкодження на лініях електропередач.
Викладає курси – Автоматизація енергосистем, Автоматика енергосистем, Основні процеси в електроенергетичних системах, Визначення відповідальності за погрішення якості електричної енергії, Визначення місця пошкодження в лініях.

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5823-5692
SCOPUS: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6506910482

Рудевіч Наталія Валентинівна

Посада – професор кафедри.
Кваліфікація – інженер-електрик-дослідник за спеціальністю  «Системи управління виробництвом та розподілом електроенергії» (НТУ «ХПІ», 2005 р).
Науковий ступінь – доктор педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – Теорія і методика професійної освіти (2018 р).
Вчене звання – професор кафедри автоматизації та кібербезпеки енергосистем (2021 р).
Коло наукових інтересів – методики викладання технічних дисциплін кафедри, моделювання в процесів в електроенергетичних системах.
Викладає курси – Електромагнітні перехідні процеси,  Електромеханічні перехідні процеси, Автоматика енергосистем, Математичне та комп’ютерне моделювання процесів енергетики, Оптимізація режимів енергосистем.

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2858-9836
Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=wFlm1JIAAAAJ
SCOPUS: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57223094046

 

Карпалюк Ігор Тимофійович

Посада – професор кафедри.
Кваліфікація – інженер-електрик за спеціальністю  «Світлотехніка та джерела світла» (ХІІКБ, 1993 р).
Науковий ступінь – доктор технічних наук за спеціальністю 05.09.03 – Електротехнічні системи і комплекси (2021 р).
Вчене звання – доцент кафедри інформаційних систем і технологій в міському господарстві (2006 р).
Коло наукових інтересів – кібербезпека енергосистем, якість електричної енергії, використання безпілотників в електроенергетичних системах.
Викладає курси – Безпека операційних систем, Безпека комп’ютерних мереж,  Програмно-апаратні засоби забезпечення інформаційної безпеки енергосистем, Кібербезпека енергосистем, Правове забезпечення кібербезпеки в електроенергетиці.

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5634-6807
Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=drX-PXcAAAAJ&hl=ru
SCOPUS:
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57223087806

Баженов Володимир Миколайович

Посада – доцент кафедри.
Кваліфікація – інженер-електрик за спеціальністю  «Автоматизація виробничих процесів» (ХПІ, 1963 р).
Науковий ступінь – кандидат технічних наук за спеціальністю 05.14.02 – Електричні станції, системи та мережі  (1972 р).
Вчене звання – доцент кафедри електричних станцій та електропостачання (1976 р).
Коло наукових інтересів – системи релейного захисту та автоматики енергосистем.
Викладає курси – Основи релейного захисту, Основи проєктування релейного захисту енергосистем, Проектування систем та пристроїв релейного захисту та автоматики, Експлуатація пристроїв релейного захисту енергосистем, Основи релейного захисту та автоматики енергосистем. 

 

 

Швець Сергій Вікторович

Посада – доцент кафедри.
Кваліфікація – інженер-метролог за спеціальністю  «Метрологічне забезпечення озброєння та військової техніки» (ХВВКІУРВ ім. М.І. Крилова, 1993 р).
Науковий ступінь – кандидат технічних наук за спеціальністю 20.02.13 – Уніфікація, стандартизація і метрологія озброєння та військової техніки (1997 р).
Вчене звання – доцент кафедри метрології та стандартизації (2006 р).
Коло наукових інтересів – технології кібербезпеки в електроенергетиці, моніторінг показників якості електричної енергії.
Викладає курси – Основи інформаційних технологій в кібербезпеці,  Автоматизовані системи управління в електроенергетиці та їх кібербезпека, Автоматика та кібербезпека енергосистем, САПР інтелектуальних енергосистем.

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3716-141X
SCOPUS: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57206208201

Донецька  Тетяна Сергіївна

Посада – доцент кафедри.
Кваліфікація – інженер-електромеханік за спеціальністю  «Електропобутова техніка» (НТУ «ХПІ», 2013 р).
Науковий ступінь – кандидат технічних наук за спеціальністю 05.14.02 – Електричні станції, мережі і системи (2017 р).
Вчене звання – доцент кафедри автоматизації та кібербезпеки енергосистем (2020 р).
Коло наукових інтересів – визначення параметрів режиму електроенергетичних систем, якість електричної енергії. 
Викладає курси – Математичні  задачі енергетики, Теорія автоматичного керування в задачах управління та захисту електроенергетичних систем, Системи обліку та контролю якості електричної енергії, Автоматизовані системи управління в електроенергетиці, Надійність та діагностика.

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0925-1001

Дяченко Олександр Васильович

Посада – доцент кафедри.
Кваліфікація – інженер-електрик за спеціальністю  «Електротехнічні системи електроспоживання» (ХНУМГ ім. О.М. Бекєтова 2014 р).
Науковий ступінь – кандидат технічних наук за спеціальністю 05.14.02 – Електричні станції, мережі і системи (2018 р).
Коло наукових інтересів – знаходження часткової участі у відповідальності за порушення якості електроенергії. 
Викладає курси – Вступ до спеціальності, Основи інформаційних технологій в системах управління, Основи електропостачання та енергозбереження, Основи інформаційної безпеки в електроенергетиці, Передача інформації в електроенергетиці.  

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7232-6585