Кафедра Менеджменту інноваційного підприємництва та міжнародних економічних відносин

Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт"

Кафедра Менеджменту інноваційного підприємництва та міжнародних економічних відносин - Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт"

Учебно-методические материалы по дисциплинам кафедры

Учебно-методические материалы

_____________________________________________

дисциплина «Инновационный потенциал предприятия» 

Преподаватель ГЕРАЩЕНКО Ирина Алексеевна

1. Учебно-методическое пособие по дисциплине «Инновационный потенциал предприятия»

2. Конспект лекций по дисциплине «Инновационный потенциал предприятия»

_____________________________________________

дисциплина «Этика делового общения» 

Преподаватель ГЕРАЩЕНКО Ирина Алексеевна

1. Методические указания к практическим занятиям по дисциплине «Этика делового общения»

____________________________________________

дисциплина «Экономико-математическое моделирование» 

разделы: «Эконометрия», «Оптимизационные методи и модели»

Преподаватели Скворчевский Александр Евгеньевич, Товажнянский Вячеслав Леонидович, Побережный Роман Олегович.

1. Методичні вказівки до розрахунково-графічного завдання «Парний кореляційно-регресійний аналіз»

2 Методичні вказівки до розрахункового завдання «Оптимізація виробничої програми підприємства».

3.  Оптимізаційні методи і моделі в економіці і менеджменті (лекції).

____________________________________________

дисциплина «Методы принятия управленческих решений» 

Преподаватели Скворчевский Александр Евгеньевич, Товажнянский Вячеслав Леонидович,

1.  Методичні вказівки до розрахункового завдання «Множинний лінійний кореляційний аналіз як інструмент прийняття управлінського рішення»

________________________________________________

дисципліна «Світова та конкурентна політика країн Європейського Союзу» для  гр. БЕМ-1118 а,б,в,г

Викладач: Проскурня Олена Михайлівна

1. Рпнд

2. Материал М1

3. Вопросы СРС на время карантина

4. Экзамен. вопросы

5. Материал М2

___________________________________________________

дисциплина «Менеджмент производства»

Преподаватель: Проскурня Елена Михайловна

1. Методичні вказівки для виконання контрольної роботи з дисципліни «Менеджмент виробництва»

________________________________________________

дисциплина «Экономика в энергетике»

Преподаватель: Проскурня Елена Михайловна

1. Методические указания для выполнения индивидуального задания.

 

дисциплина “Організація виробництва та маркетинг”

Преподаватель: Проскурня Елена Михайловна

1. Методичні вказівки для виконання контрольної роботи з дисципліни “Організація виробництва та маркетинг”

2. Методичні вказівки для виконання індивідуальної роботи.

 


2017\2018

1. Методические указания для выполнения контрольной роботы для студентов дистанционной формы обучения електроенергетичного факультету
2. Процессная модель в производстве
3. Стандарт iso-9001-2015 (rus) PDF
4. Пример

_________________________________________________

дисциплина «Организация производства и маркетинг»

Преподаватель: Проскурня Елена Михайловна

1.  Методические указания для выполнения контрольной работы.

2. Методические указания для выполнения индивидуальной работы.

_________________________________________________

дисциплина «Технология управления персоналом»

Преподаватель: Матросов Александр Дмитриевич

1. Методические указания к выполнению реферата (контрольной работы) по курсу «Технология управления персоналом».

________________________________________________

дисциплина «Управление рисками
и страхование инновационных проектов»

Преподаватель: Карминская-Белоброва Марина Владимировна

1. Методические указания к подготовке рефератов по курсу «Управление рисками и страхование инновационных проектов» для студентов дневной формы обучения специальности 073 «Менеджмент»

________________________________________________

дисциплина «Введение в специальность»

Преподаватель: Карминская-Белоброва Марина Владимировна

1. Методические указания к подготовке рефератов по курсу «Введение в специальность для студентов дневной формы обучения специальности 075 «Маркетинг», специализации 075-02 «Маркетинг и правовая охрана интеллектуальной собственности»

__________________________________________________

направление подготовки 6.030601 «МЕНЕДЖМЕНТ»

Преподаватель: Погорелова Татьяна Алексеевна

 1. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ БАКАЛАВРА галузі знань 0306 «МЕНЕДЖМЕНТ І АДМІНІСТРУВАННЯ» напряму підготовки 6.030601 «МЕНЕДЖМЕНТ»
 2. Методические указания к выполнению курсового проекта
  по дисциплине «Управление персоналом».
 3. Методичні вказівки до виконання курсового проекту
  з дисципліни «УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ»
  для студентів денної та заочної форм навчання.
 4. РОБОЧА ПРОГРАМА ВИРОБНИЧОЇ ТА ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ІV КУРСУ НАПРЯМУ ПІДГОТОВКИ 6.030505 «УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ І ЕКОНОМІКА ПРАЦІ» денної форми навчання (освітньо-кваліфікаційний рівень — бакалавр)