Кафедра Менеджменту інноваційного підприємництва та міжнародних економічних відносин

Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт"

Кафедра Менеджменту інноваційного підприємництва та міжнародних економічних відносин - Национальный технический университет  "Харьковский политехнический институт"

Методичне забезпечення ОПП Менеджмент підприємств та організацій

Забезпечення провадження освітньої діяльності фахівців першого (бакалавр), другого (магістр) та третього (доктор філософії) рівня вищої освіти зі спеціальності 073 Менеджмент

Третій рівень вищої освіти (доктор філософії)

  1. РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  “СУЧАСНІ МЕТОДИ ТА ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В УПРАВЛІННІ ПЕРСОНАЛОМ” (PDF)