Правила прийому до аспірантури

до аспірантури Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут” у 2017 році

(додаток до Правил прийому до НТУ “ХПІ”)

Prav-vstupu-do-asp-2017