Кафедра Менеджменту інноваційного підприємництва та міжнародних економічних відносин

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

Кафедра Менеджменту інноваційного підприємництва та міжнародних економічних відносин - Національний технічний університет  "Харківський політехнічний інститут"

Кафедра

     Кафедра була створена в 1950 р., як кафедра “Економіки й організації виробництва”. Очолював кафедру к.е.н. Петро Аполонович Левитський до 1975 року. З 1975 по 1976 рік кафедру очолював Вакшуль Микола Ілліч. З 1977 року і до теперішнього часу кафедрою керує професор Матросов Олександр Дмитрович, за час його роботи кафедра переїхала в новий корпус, а в 1995 році кафедра одержала статус випускаючої й здійснила перший набір студентів за фахом “Менеджмент у виробничій сфері”, спеціалізація “Менеджмент персоналу”.

В 1997 році кафедру очолив декан економічного факультету д.е.н., професор П.Г. Перерва.

В 1997 році на кафедрі відкрито і здійснено набір студентів по другій спеціалізації “Менеджмент, маркетинг і правовий захист інтелектуальної власності”. В 1998 р.  кафедра вперше в Україні відкрила підготовку фахівців зі спеціальності “Інтелектуальна власність”, а в 1999 р. здійснений перший набір студентів на цю спеціальність.

На кафедрі навчається більше 500 студентів, у т.ч. більше 350 студентів на контрактній основі. Висококваліфіковані викладачі кафедри, серед яких 8 професорів і 22 доценти та кандидати наук читають спеціальні курси: “Вступ до спеціальності”, “Кадровий менеджмент і соціологія керування”, “Керування зайнятістю”, “Психологія керування”, “Планування й організація роботи з кадрами”, “Конфліктологія”, “Введення в інтелектуальну власність”, “Економіка інтелектуальної власності”, “Інноваційний менеджмент”, “Ціноутворення й вартість прав інтелектуальної власності”, “Маркетинг об’єктів інтелектуальної власності”, “Патентно-кон’юнктурні дослідження”.

Крім того, кафедра читає курси: “Організація виробництва”, “Економіка промисловості”, “Менеджмент персоналу”, “Економіка праці”, “Планування”, “Маркетинг” та інші – студентам різних спеціальностей на 13 факультетах університету, що становить 2800 чоловік у рік.

Кафедра навчає студентів денної та заочної форм навчання.

Міжнародні зв’язки кафедри плідно впливають на якість підготовки фахівців, дозволяють удосконалювати методи та форми навчання, збагачують навчальний процес досягненнями іноземних науковців.

Якість підготовки фахівців багато в чому обумовлено широкими міжнародними зв’язками: тісні дружні зв’язки є з університетами й коледжами Німеччини, Франції, США, Бельгії, Великобританії, Індії, Китаю, Греції, Австрії та інших країн, що допомагає викладачам кафедри впровадити в навчальний процес сучасні навчальні технології підготовки висококласних фахівців в області маркетингу, менеджменту, зовнішньоторговельного бізнесу, інтелектуальної власності.

Грант Tempus Project Europeen Commun CD JEP 23125 – 2002, був виграний в 2002 році. Партнерами НТУ “ХПІ” по проекту стали п’ять великих європейських університету Пьер Мендес Франс (Гренобль, Франція), Савония Політехніка (Куопио, Фінляндія), Льежский Університет (Льєж, Бельгія), Помпу Фабра (Барселона, Іспанія), Франс Комте (Безансон, Франція), а також два українських університети Донецький Національний політехнічний університет і Східноукраїнський Національний університет ім. В. Даля (м. Луганськ).

Співробітники кафедри щорічно публікують 40-50 наукових статей у збірниках наукових праць і науково-аналітичних журналів.

За підсумками науково-дослідницької діяльності університету щорічно, починаючи з 1975р., кафедра формує матеріали у Вісник наукових праць “Технічний прогрес і ефективність виробництва”.