Кафедра Менеджменту інноваційного підприємництва та міжнародних економічних відносин

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

Кафедра Менеджменту інноваційного підприємництва та міжнародних економічних відносин - Національний технічний університет  "Харківський політехнічний інститут"

Методичне забезпечення спеціальності 073 Менеджмент

Забезпечення провадження освітньої діяльності фахівців першого (бакалавр), другого (магістр) та третього (доктор філософії) рівня вищої освіти зі спеціальності 073 Менеджмент

Третій рівень вищої освіти (доктор філософії)

  1. РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  “СУЧАСНІ МЕТОДИ ТА ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В УПРАВЛІННІ ПЕРСОНАЛОМ” (PDF)