Кафедра Менеджменту інноваційного підприємництва та міжнародних економічних відносин

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

Кафедра Менеджменту інноваційного підприємництва та міжнародних економічних відносин - Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

Навчально-методичні матеріали з дисциплін кафедри

Навчально-методичні матеріали

_____________________________________________

дисципліна «Інноваційний потенціал підприємства» 

Викладачі ГЕРАЩЕНКО Ірина Олексіївна

1. Навчально-методичний посібник з дисципліни «Інноваційний потенціал підприємства»

2. Конспект лекцій з дисципліни «Інвестиційна діяльність підприємства»

_____________________________________________

дисципліна «Етика ділового спілкування» 

Викладачі ГЕРАЩЕНКО Ірина Олексіївна

1. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Етика ділового спілкування»

_________________________________________

дисципліна «Економіко-математичне моделювання» 

розділи: «Економетрія», «Оптимізаційні методи і моделі»

Викладачі Скворчевський Олександр Євгенович, Товажнянський В’ячеслав Леонідович, Побережний Роман Олегович.

1. Методичні вказівки до розрахунково-графічного завдання «Парний кореляційно-регресійний аналіз»

2 Методичні вказівки до розрахункового завдання «Оптимізація виробничої програми підприємства».

3.  Оптимізаційні методи і моделі в економіці і менеджменті (лекції).

____________________________________________

дисципліна «Методи прийняття управлінських рішень» 

Викладачі Скворчевський Олександр Євгенович, Товажнянський В’ячеслав Леонідович.

1.  Методичні вказівки до розрахункового завдання «Множинний лінійний кореляційний аналіз як інструмент прийняття управлінського рішення»

________________________________________________

дисципліна “Світова та конкурентна політика країн Європейського Союзу” для  гр. БЕМ -1118 а,б,в,г

Викладач: Проскурня Олена Михайлівна

1. РПНД

2. Матеріал М1

3. Вопроси СРС під час карантину

4. Екзамен. Вопроси

5. Матеріал М2

6. Питання самостійної роботи 2020/2021 н.р.

7. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до індивідуальної роботи з дисципліни
Світова та конкурентна політика країн Європейського Союзу

8. Конспект лекцій. Світова та конкурентна політика країн Європейського Союзу

9. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до самостійної роботи студентів та індивідуальної роботи з дисципліни Світова та конкурентна політика країн Європейського Союзу

________________________________________________

дисципліна “Менеджмент виробництва”

Викладач: Проскурня Олена Михайлівна

1. Методичні вказівки для виконання контрольної роботи з дисципліни “Менеджмент виробництва”

 

дисципліна “Економіка в енергетиці”

Викладач: Проскурня Олена Михайлівна

1. Методичні вказівки для виконання індивідуального завдання.

________________________________________________

дисципліна “Організація виробництва та маркетинг”

Викладач: Проскурня Олена Михайлівна

1. Методичні вказівки для виконання контрольної роботи з дисципліни “Організація виробництва та маркетинг”

2. Методичні вказівки для виконання індивідуальної роботи.


2017\2018

1. Методичні вказівки для виконання контрольної роботи для студентів дистанційної форми навчання електроенергетичного факультету
2. Процессная модель в производстве
3. Стандарт iso-9001-2015 (rus) PDF
4. Приклад

________________________________________________

дисципліна “Стандартизація та сертифікація”

Викладач: Проскурня Олена Михайлівна

1. Робоча програма «Стандартизація та сертифікація» для студентів за напрямом підготовки 6.030601-менеджмент, спеціалізацією 8.03060102 «Менеджмент інноваційної діяльності»

2. Програма вивчення навчальної дисципліни “Стандартизація та сертифікація” складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів напряму (спеціальності) 6.030601 «Менеджмент».

________________________________________________

дисципліна “Технологія управління персоналом”

Викладач: Матросов Олександр Дмитрович

1. Методичні вказівки  до виконання реферату (контрольної роботи) по курсу “Технологія управління персоналом”. 

________________________________________________

дисципліна “Управління ризиками
та страхування інноваційних проектів”

Викладач: Кармінська-Бєлоброва Марина Володимирівна

1. Методичні вказівки до підготовки рефератів з курсу «Управління ризиками та страхування інноваційних проектів» для студентів денної форми навчання спеціальності 073 «Менеджмент»

________________________________________________

дисципліна “Вступ до спеціальності”

Викладач: Кармінська-Бєлоброва Марина Володимирівна

1. Методичні вказівки до підготовки рефератів з курсу «Вступ до спеціальності» для студентів денної форми навчання спеціальності 075 «Маркетинг», спеціалізації 075-02 «Маркетинг і правова охорона інтелектуальної власності»

__________________________________________________

напрям підготовки 6.030601 «МЕНЕДЖМЕНТ»

Викладач: Погорєлова Тетяна Олексіївна

 1. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ БАКАЛАВРА галузі знань 0306 «МЕНЕДЖМЕНТ І АДМІНІСТРУВАННЯ» напряму підготовки 6.030601 «МЕНЕДЖМЕНТ»
 2. Методические указания к выполнению курсового проекта
  по дисциплине «Управление персоналом».
 3. Методичні вказівки до виконання курсового проекту
  з дисципліни «УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ»
  для студентів денної та заочної форм навчання.
 4. РОБОЧА ПРОГРАМА ВИРОБНИЧОЇ ТА ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ІV КУРСУ НАПРЯМУ ПІДГОТОВКИ 6.030505 «УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ І ЕКОНОМІКА ПРАЦІ» денної форми навчання (освітньо-кваліфікаційний рівень – бакалавр)