Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

Про факультет

Факультет бізнесу та фінансів створено у 2003 році. Історія факультету починається з 1991 року, коли було засновано першу в Україні кафедру менеджменту та було отримано ліцензію на підготовку спеціалістів по спеціальності «Менеджмент у виробничій сфері» («Менеджмент організацій і адміністрування»). У 1992 р. в НТУ «ХПІ» було відкрито спеціальність «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності».

Після створення факультету було відкрито спеціальності «Фінанси і кредит» і  «Оподаткування» (2004 р.), а в 2008 р. – «Соціологія». В 2012 р. факультет відкрив прийом на спеціальність «Менеджмент інвестиційної діяльності» та у магістратуру за спеціальністю «Фінанси і кредит», а в 2013 р. розпочато набір на новий напрям підготовки – «Товарознавство і торговельне підприємництво». У 2015 році відкрито магістратури зі спеціальностей «Оподаткування» та «Бізнес-адміністрування».

На факультеті є групи з навчанням українською, англійською або російською мовами.

У 2006 р. розпочато підготовку фахівців з менеджменту зовнішньоекономічної діяльності з викладанням усіх предметів англійською мовою. Пізніше навчання англійською мовою відкрите на спеціальностях «Менеджмент організацій та адміністрування», «Менеджмент інвестиційної діяльності», «Фінанси і кредит». Викладання ведуть провідні викладачі факультету БФ та іноземні фахівці. Студенти мають можливість отримати конспект та відповідати українською або російською мовами.

У 2009 р. підписано договір з Магдебурзьким університетом про сумісні дипломи. Урядом Німеччини для студентів факультету БФ виділено 5 стипендій для навчання в Магдебурзькому університеті. Після закінчення програми студенти отримують бакалаврські дипломи Магдебурзького університету та НТУ «ХПІ» і можуть навчатися у магістратурі обох університетів.

Студенти факультету одержують стипендії також у Клагенфуртському (Австрія), Гамбурзькому університетах та у Віденському економічному університеті, навчаються англійською мовою у Чехії, Польщі, Туреччині.

На спеціальність “Бізнес-адміністрування” на п’ятий курс можуть бути зараховані особи, що мають диплом бакалавра з будь-якого напряму, в т.ч. технічного.