Випускники кафедри

 


Випускники кафедри!Надсилайте матеріали про себе для цієї сторінки на адрес кафедри:biotech_ntu_khpi@ukr.net  або onbliznjuk@ukr.net

Кафедра біотехнології, біофізики та аналітичної хімії здiйснює пiдготовку висококваліфікованих фахiвцiв для роботи в найсучаснiших галузях бiотехнологiї: бiотехнологiя фармацевтичних препаратiв, екобiотехнологiя,  iмунобiотехнологiя, генно-iнженерна бiотехнологiя, мiкробний синтез бiологiчно активних сполук, біоенергетика, біодеструкція відходів, біотестування забруднень, iнженерне забезпечення бiотехнологiчних та фармацевтичних виробництв.

Наші випускники здатнi розробляти та впроваджувати новiтні технологiчнi процеси та конструювати обладнання для бiотехнологiчних i фармацевтичних виробництв, грамотно та науково обґрунтовано здійснювати контроль та захист довкілля від техногенних впливів, моделювати бiотехнологiчнi процеси з метою визначення оптимальних умов проведення бiосинтезу, біодеструкції забруднень та оптимізації порушених екосистем завдяки широкому застосуванню найсучаснiших математичних методiв та комп’ютерних технологiй.

Наші випускники працюють на керiвних та iнженерних посадах пiдприємств мiкробiологiчної, фармацевтичної, харчової промисловостi, в проектно-конструкторських органiзацiях, установах екологiчного спрямування та науково-дослiдних iнститутах України.

Ладоня Маргарита,
фахівець з валідації аналітичних методик
групи аналітичних розробок
відділу фармацевтичної розробки
ПАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця»
Випускниця кафедри 2021 року

Яремінець Надія Сергіївна
Старший викладач,
завідувачка навчальної лабораторії
кафедри біотехнології, біофізики
та аналітичної хімії НТУ «ХПІ»
Випускниця кафедри 2018 року

https://sites.google.com/site/doc4kaf188/foto/%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE2018.jpg

Клименко Виталій Олександрович
Провідний пивовар фірми «КРАФТ ЕНД ДРАФТ»
Випускник кафедры 2018 року
Шахмаєв Антон Євгеньєвич
Кандидат фармацевтичниих наук
Працює в компанії MSP International.
Випускник кафедри 2010 року
Масалітіна Наталія Юріївна
Кандидат технічних наук
Доцент кафедри біотехнології, біофізики та аналітичної хімії НТУ «ХПІ»
Випускниця кафедри 2008 року
Петров Ілля Володимирович
Заступник генерального директора з наукової роботи та виробництва ООО «ЕМ-центр Україна» 
(виробництво та реалізація біостимуляторів росту рослин та пробіотичних кормових добавок «Байкал ЕМ 1 У»)
Випускник кафедри 2008 року

 

Ларинцева Надежда Викторовна
Колишній старший викладач кафедри біотехнології, біофизики та аналітичної хімії НТУ «ХПІ»
Випускниця кафедри 2007 року
Варанкіна Олександра Олександрівна
Кандидат технічних наук, доцент
Доцент кафедри біотехнології, біофизики та аналітичної хімії НТУ «ХПІ»
Випускниця кафедри 2005 року
Барнашевська Кристина Василівна, фахівець із стандартизації документації
групи аналітичних розробок
відділу фармацевтичної розробки
ПАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця»
Випускниця кафедри 2021 року
Мироненко Лілія Сергіївна
Кандидат технічних наук
Доцент кафедри біотехнології, біофізики та аналітичної хімії НТУ «ХПІ»
Випускниця кафедри 2010 року
https://sites.google.com/site/doc4kaf188/foto/2018%D0%9F%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE.jpg
Пилипенко Дар’я Михайлівна
Аспірант кафедри біотехнології, біофізики та аналітичної хімії НТУ «ХПІ»
Випускниця кафедри 2018 року
https://sites.google.com/site/prokafedru/kafedra/alumni/Lavrik.jpg?attredirects=0
Лаврик Дмитро Володимирович
начальник дільниці цеху Завода Procter&Gamble в Україні (на фото ліворуч)
Випускник кафедри 2017 року
тисне руку директору Завода Procter&Gamble в Україні Романенко Володимиру Анатолійовичу (на фото праворуч).
 
Хижняк Оксана Сергеевна
Кандидат фармацевтичних наук
Випускниця кафедри 2011 року
 
Звягинцева Оксана Викторовна
Кандидат біологічних наук
Доцент кафедри біотехнології, біофизики та аналітичної хімії НТУ «ХПі»
Випускниця кафедри 2008 року
Лавинська Олена Володимирівна
Кандидат біологічних наук
Науковий співробітник діагностичної лабораторії з імуноферментним та імунофлуоресцентним аналізом Інституту загальної та невідкладної хірургії ім. В.Т. Зайцева НАМН України
Випускниця кафедри 2008 року
 
Подпорінова Олена Сергіївна
Завідувачка лабораторії кафедри органічного синтезу та нанотехнології НТУ «ХПі»
Випускниця кафедри 2005 року