Hавчальні плани

Бакалавр
Строк навчання 4 роки

Денна форма навчання

2018 Навчальний план підготовки першого (бакалаврського) рівня за спеціальнністю 162 Біотехнології та біоінженерія
2019 Навчальний план підготовки бакалаврів-іноземних громадян за спеціальнністю 162 Біотехнології та біоінженерія
2019 Учебный план подготовки бакалавров-иностранных граждан по специальности 162 Биотехнологии и биоинженерия
 
старий (2016) Навчальний план підготовки бакалаврів за спеціалізацією 162.1 – Промислова біотехнологія
старий (2016) Навчальний план підготовки бакалаврів за спеціалізацією 162.2 – Фармацевтична біотехнологія
 
Заочна форма навчання
2018 Навчальний план підготовки першого (бакалаврського) рівня за спеціальнністю 162 Біотехнології та біоінженерія (заочн)
2019 Навчальний план підготовки бакалаврів-іноземних громадян (162 Біотехнології та біоінженерія) – Варіант 1
2019 Навчальний план підготовки бакалаврів-іноземних громадян (162 Біотехнології та біоінженерія) – Варіант 2
2019 Учебный план подготовки бакалавров-иностранных граждан (162 Биотехнологии и биоинженерия) – Вариант 1
2019 Учебный план подготовки бакалавров-иностранных граждан (162 Биотехнологии и биоинженерия) – Вариант 2
 
старый (2016) Навчальний план підготовки бакалаврів за спеціалізацією 162.1 – Промислова біотехнологія (заочн)
старый (2016) Навчальний план підготовки бакалаврів за спеціалізацією 162.2 – Фармацевтична біотехнологія (заочн)

Магістр
Строк навчання 1 рік 4 місяці
Денна форма навчання
2019 Навчальний план (освітньо-професійна програма) підготовки другого (магістерського) рівня за спеціальністю 162 Біотехнології та біоінженерія  
2018 Навчальний план (освітньо-професійна програма) підготовки другого (магістерського) рівня за спеціальністю 162 Біотехнології та біоінженерія  
 
Заочна форма навчання
2019 Навчальний план (освітньо-професійна програма) підготовки другого (магістерського) рівня за спеціалізацією 162.1 Промислова біотехнологія (заочн)    
2019 Навчальний план (освітньо-професійна програма) підготовки другого (магістерського) рівня за спеціалізацією 162.2 Фармацевтична біотехнологія (заочн)  
2018 Навчальний план (освітньо-професійна програма) підготовки другого (магістерського) рівня за спеціалізацією 162.1 Промислова біотехнологія (заочн)    
2018 Навчальний план (освітньо-професійна програма) підготовки другого (магістерського) рівня за спеціалізацією 162.2 Фармацевтична біотехнологія (заочн)   
 
Строк навчання 1 рік 9 місяців
Денна форма навчання
2019 Навчальний план (освітньо-наукова програмапідготовки другого (магістерського) рівня за спеціальністю 162 Біотехнології та біоінженерія
2018 Навчальний план (освітньо-наукова програмапідготовки другого (магістерського) рівня за спеціальністю 162 Біотехнології та біоінженерія

Доктор філософії (PhD) – аспірантура
Строк навчання 4 роки
Денна та заочна форми навчання
2016 Навчальний план (освітньо-наукова програма) підготовки третього рівня (доктор філософії) за спеціальністю – 162 – Біотехнології та біоінженерія