НМЗ бакалаврату

 

Комплекси навчально-методичного забезпечення дисциплін
навчального плану підготовки бакалаврів 

зі спеціальності
162  
“Біотехнології та біоінженерія”

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ щодо розробки робочої програми навчальної дисципліни (Схвалено методичною радою Національного політехнічного університету«Харківський політехнічний інститут» (протокол №9 від 24.11.2021р.) (doc)

Підручники та навчальні посібники в електронній формі у віддаленому доступі для необмеженої кількості користувачів.
 
Підготовка за спеціальністю
162 
«Біотехнологія та біоінженерія»
Освітня програма   Біотехнології та біоінженерія

 

Навчальна дисципліна – Аналітична хімія    «2022»  

Навчальна дисципліна – Біофізика     «2022»  

Робоча програма навчальної дисципліни     
Кейс поточного контролю знань       

 

Навчальна дисципліна – Вступ до спеціальності     «2022»  

Робоча програма навчальної дисципліни     
Кейс поточного контролю знань       

 

Навчальна дисципліна – Загальна мікробіологія і вірусологія    «2022»  

Навчальна дисципліна – Загальна біотехнологія    «2022»  

Робоча програма навчальної дисципліни    
Кейс поточного контролю знань     

 

Навчальна дисципліна – Генетика    «2022»  

 «Промислова біотехнологія» 

 

Навчальна дисципліна – Молекулярна та хімічна біофізика   «2022»  

Навчальна дисципліна – Фундаментальні основи промислової біотехнології    «2022»  

Навчальна дисципліна – Сенсорні системи в промисловій біотехнології

    «2022»  

Робоча програма навчальної дисципліни    
Сілабус

Робоча програма навчальної дисципліни ЗАО
Сілабус
Кейс поточного контролю знань
 
    

 

Навчальна дисципліна – Агробіотехнологія    «2022»  

Навчальна дисципліна – Екобіотехнологія

Навчальна дисципліна – Основи проектування біотехнологічних виробництв

Робоча програма навчальної дисципліни Денна      «2022»  
Кейс поточного контролю знань       «2022»  

Сілабус Денна

Робоча програма навчальної дисципліни ЗАО      «2022»  

Сілабус ЗАО

Кейс підсумкового контролю знань      «2022»  

 

Навчальна дисципліна – Контроль та керування біотехнологічними процесами

Навчальна дисципліна – Молекулярна біологія

Робоча програма навчальної дисципліни
Кейс поточного контролю знань  

«Фармацевтична біотехнологія» 

 

Навчальна дисципліна – Хімічна та молекулярна біофізика  

Навчальна дисципліна – Фундаментальні основи фармацевтичної біотехнології

Навчальна дисципліна – Методи аналізу біофармацевтичних систем

Навчальна дисципліна – Основи фармакології     «2022»  

Навчальна дисципліна – Устаткування біофармацевтичних
виробництв   «2022»  

Робоча програма навчальної дисципліни     
Кейс поточного контролю знань     

 

Навчальна дисципліна – Імунобіотехнологія     «2022»  

Робоча програма навчальної дисципліни Денна       «2022»  
Кейс поточного контролю знань         «2022»  

Сілабус Денна                                            «2022»  

Робоча програма навчальної дисципліни Заочна       «2022»  

Сілабус Заочна                                              «2022»  

 

Навчальна дисципліна – Основи проектування біофармацевтичних виробництв

Робоча програма навчальної дисципліни       «2022»  
Кейс поточного контролю знань         «2022»  

 

 

Навчальна дисципліна – Контроль та керування біофармацевтичними процесами

Робоча програма навчальної дисципліни       «2022»  
Кейс поточного контролю знань         «2022»  

 

Навчальна дисципліна – Фармацевтична біотехнологія

Робоча програма навчальної дисципліни Денна       «2022»  
Кейс поточного контролю знань         «2022»  

Сілабус Денна                                            «2022»  

Робоча програма навчальної дисципліни Заочна       «2022»  

Сілабус Заочна                                              «2022»  

Кейс поточного контролю знань         «2022»  

Навчальна дисциплінаСучасне виробництво  пробіотичних препаратів

Робоча програма навчальної дисципліни Денна       «2022»  
Кейс поточного контролю знань         «2022»  

Сілабус Денна                                            «2022»  

Робоча програма навчальної дисципліни Заочна       «2022»  

Сілабус Заочна                                              «2022»  

Кейс поточного контролю знань         «2022»  

Навчальна дисциплінаСучасне виробництво вакцин

Робоча програма навчальної дисципліни Денна       «2022»  
Кейс поточного контролю знань         «2022»  

Сілабус Денна                                            «2022»  

Робоча програма навчальної дисципліни Заочна       «2022»  

Сілабус Заочна                                              «2022»  

Кейс поточного контролю знань         «2022»  

Навчальна дисципліна – Історія і культура України

Робоча програма навчальної дисципліни Денна       «2022»  
Кейс поточного контролю знань         «2022»  

Сілабус Денна                                            «2022»  

Робоча програма навчальної дисципліни Заочна       «2022»  

Сілабус Заочна                                              «2022»