НМЗ магістратури

Комплекси навчально-методичного забезпечення дисциплін 

Навчального плану 2022 

 підготовки магістрів 

зі спеціальності 162 “Біотехнології та біоінженерія” 

 

Підручники та навчальні посібники в електронній формі у віддаленому доступі для необмеженої кількості користувачів.
 
Підготовка за спеціальністю 162
Навчальна дисципліна – Основи наукових досліджень 
Навчальна дисципліна – Біоматеріалознавство та інженерія біотканин
Навчальна дисципліна – Біоінформатика та інформаційна біотехнологія
Навчальна дисципліна – Технології мікробного синтезу
Навчальна дисципліна – Моделювання та оптимізація систем та процесів в біотехнології
Навчальна дисципліна – Аналітичні методи науково-дослідної роботи в біотехнології

Підготовка за спеціалізацією 162.1 «Промислова біотехнологія» 

Навчальна дисципліна – Біонанотехнологія та нанобіофізика 
Навчальна дисципліна – Промислові технології біологічно активних речовин
Навчальна дисципліна – Аналітичний контроль та сертифікація продукції промислової біотехнології
Навчальна дисципліна – Біотехнологія клітин рослинного та  тваринного походження
Навчальна дисципліна – Молекулярна біотехнологія та біоінженерія

Підготовка за спеціалізацією 162.2 «Фармацевтична біотехнологія» 

Навчальна дисципліна – Біонанотехнологія, нанобіофізика та нанофармація 
Навчальна дисципліна – Біотехнологія фармакологічно-активних інгредієнтів
Навчальна дисципліна – Аналітичний контроль та стандартизація фармакологічно активних інгредієнтів та фармпрепаратів
Навчальна дисципліна – Біотехології виробництва готових лікарських форм
Навчальна дисципліна – Генетична інженерія та біоінженерія
Робочі програми навчальних дисциплін вільного вибору студентів згідно Навчального плану-2017 підготовки магістрів за освітньо-науковою програмою
Підготовка за спеціалізацією 162.1 «Промислова біотехнологія» 
Ферментативний каталіз          «2022»  
Підготовка за спеціалізацією 162.2 «Фармацевтична біотехнологія» 
Основи екобіотехнології          «2022»  
Електрогенез біомембран          «2022»  
Архів 
Навчально-методичне забезпечення навчального плану підготовки магістрів 2016 року