Лабораторії кафедри

Для забезпечення підготовки бакалаврів, спеціалістів та магістрів  за спеціалізаціями «Промислова біотехнологія» та «Фармацевтична біотехнологія» кафедра біотехнології і аналітичної хімії має розвинену матеріальну базу, що складається із 7 навчальних лабораторій: фармацевтичної біотехнології, біомолекулярних досліджень, агробіотехнології, біохімії та мікробіології, контролю біологічних та хімічних систем, оптичних та хроматографічних методів аналізу.

Студ. Студ.1

Крім цього, є два спеціалізовані кабінети. Всі лабораторії та кабінети використовуються для якісного проведення навчального процесу і науково-дослідних робіт.

Лабораторія фармацевтичної біотехнології. В лабораторії фармацевтичної біотехнології є сучасний стерильний біологічний бокс для проведення наукових досліджень співробітниками, що працюють над виконанням бюджетних тем, дипломних і дисертаційних робіт, аспірантами та магістрами. Лабораторія фармацевтичної біотехнології укомплектована приладами (газовий і рідинний хроматографи) і біотехнологічним обладнанням (автоклав, два лабораторних ферментера об’ємом 50 л кожний, холодильник для зберігання біологічних об’єктів, водонагрівач, лабораторний дистилятор, термостат, сушильна шафа, центрифуга, мікрофотокамера до мікроскопа та ін.).

Лабораторія біомолекулярних досліджень має необхідні прилади та обладнання: імуноферментний аналізатор, інфрачервоний спектрофотометр, спектрофотометр СФ-26, рН-метр, полярограф, фотоколориметри, ваги та ін..

Лабораторія агробіотехнологіїОсновним завданням лабораторії є розробка та впровадження в практику біологічних методів одержання спеціалізованих крохмалів та білків. Лабораторія має бокс для проведення стерильних посівів і робіт з культурою тканин, спектрофотометр, фотоелектроколориметр, центрифугу і необхідне лабораторне обладнання. Польові роботи і випробування відібраних продуцентів крохмалів та білків проводяться на базі Інституту рослинництва і дослідного господарства Елітне.

Лабораторія біохімії та мікробіології призначена для проведення лабораторного практикуму з цих дисциплін, вивчення біохімічних реакцій та мікробіологічних процесів.

Лабораторія контролю якості біологічних та хімічних систем призначена  для вивчення методів аналізу органічних та неорганічних сполук, що лежать в основі   виробництва продукції біотехнології, допоміжних матеріалів та хімічних реактивів, які можуть використовуватися в процесі цього виробництва.

Лабораторія оптичних методів аналізу має фотоелектроколориметри, спектрофотометри, полум’яний фотометр та атомно-абсорбційний спектрофотометр. В лабораторії виконують аналіз на вміст різних речовин в пробах органічного та неорганічного характеру, в тому числі, вміст важких металів, домішок нітратів та нітритів, кальцію, натрію, калію та інших компонентів.

Лабораторія хроматографічних методів аналізу має газові та рідинні хроматографи. В лабораторії виконують вимірювання вмісту спиртів, хлоралканів, кетонів, поліароматичних вуглеводнів та інших сполук в складних сумішах органічного та неорганічного характеру та у водах.

Лабораторії постійно розширюється і вдосконалюється. Кафедра має великі резерви постановки нових лабораторних робіт.