Лекційні курси (для Дистанційного навчання)

Навчальні дисципліни кафедри

Компьютерні програми для читання електронних версій книг:
Читання файлів DjVu – Download DjVu Browser Plug-in. (Дивись також DjVu.org)
Читання файлів PDF – Download Adobe Acrobat Reader або Foxit Reader 

 

162.01 «Промислова біотехнологія»

1 семестр

2 семестр

3 семестр

Загальна мікробіологія і вірусологія Ч.1  Biology of Microorganisms        Microbiology
Фізико-хімічні методи аналізу  Drug-biomembrane Interaction Studies: The Application of Calorimetric Techniques     Chemical Analysis: Modern Instrumentation Methods and Techniques

4 семестр

Загальна мікробіологія і вірусологія Ч.2    Biology of Microorganisms     Microbiology
Фундаментальні основи промислової біотехнології      Comprehensive Biotechnology
Методи аналізу біологічних систем    The Nature of Biological Systems as Revealed by Thermal Methods    Computational Modeling of Biological Systems

5 семестр

(ДВВ) Агробіотехнологія     Aquaculture Microbiology and Biotechnology
Біологічні та хімічні сенсорні системи    Конспект лекцій    Підручник  

6 семестр

Основи проектування біотехнологічних виробництв     
(ДВВ) Основи біохімічної інженерії 

7 семестр

Нормативне забезпечення біотехнологічних виробництв    Опорний конспект
Молекулярна біологія    Molecular Biology: Different Facets     Molecular biology of the gene     Підручник

8 семестр

Молекулярна та хімічна біофізика     Конспект лекцій   Підручник 
Устаткування біотехнологічних виробництв
Контроль та керування біотехнологічними процесами

9 семестр

Основи наукових досліджень    Конспект лекцій    Підручник   

Біоматеріалознавство та інженерія біотканин  Biomaterials Science and Technology: Fundamentals and Developments      Biomaterials Science: An Introduction to Materials in Medicine     Підручник     

Промислові технології біологічно активних речовин   Опорний конспект   Підручник 1  Учебник 2   Учебник 3     Заочникам  

Біонанотехнологія та нанобіофізика    Конспект лекцій   Підручник   
Аналітичний контроль та сертифікація продукції промислової біотехнології     Підручник   

10 семестр

Біоінформатика та інформаційна біотехнологія   Introduction to Bioinformatics    Deep Learning in Bioinformatics: Techniques and Applications in Practice     Підручник   
Моделювання та оптимізація систем та процесів в біотехнології   Підручник 1    Підручник 2  
Молекулярна біотехнологія та біоінженерія     Підручник   
Біотехнологія клітин рослинного та тваринного походження  
 
 

https://sites.google.com/site/doc4kaf188/umo/162-ib.PNG

162.02 «Фармацевтична біотехнологія»

1 семестр

Вступ до спеціальності   Підручник     Biotechnology for Beginners      Шаблон презентації до доповіді   

2 семестр

3 семестр

Загальна мікробіологія і вірусологія Ч.1    Biology of Microorganisms     Microbiology

4 семестр

Загальна мікробіологія і вірусологія Ч.2    Biology of Microorganisms     Microbiology
Методи аналізу біофармацевтичних систем      Process Validation in Manufacturing of Biopharmaceuticals  Microbial Contamination Control in Parenteral Manufacturing

5 семестр

(ДВВ) Основи фармакології   
Сенсорні системи в біофармації    Конспект лекцій    Підручник  

6 семестр

Основи проектування біофармацевтичних виробництв     
(ДВВ) Фармацевтична хімія  Навчальний посібник   Конспект лекцій        Experiments in Pharmaceutical Chemistry

Генетика Genetics Essentials: Concepts and Connections     Конспект лекцій    Quantitative Genetics   

7 семестр
Фармацевтична біотехнологія     Конспект лекцій     Pharmaceutical Biotechnology: Fundamentals and Applications
Нормативне забезпечення біофармацевтичних виробництв    Опорний конспект
Основи молекулярної біології Molecular Biology    Підручник   Підручник
(ДВВ) Імунобіотехнологія     Конспект лекцій    Підручник   
 

8 семестр

Хімічна та молекулярна біофізика    Конспект лекцій   Підручник 
Устаткування біофармацевтичних виробництв

Контроль та керування біофармацевтичними процесами


9 семестр

Основи наукових досліджень    Конспект лекцій    Підручник   
Біоматеріалознавство та інженерія біотканин  Biomaterials Science and Technology: Fundamentals and Developments      Biomaterials Science: An Introduction to Materials in Medicine     Підручник
Біотехнологія фармацевтично активних інгредієнтів    Підручники   
Біонанотехнологія, нанобіофізика та нанофармація     Конспект лекцій   Підручник   
Аналітичний контроль та стандартизація біологічно активних інгредієнтів та фармпрепаратів   Опорний конспект    Підручник    

10 семестр

Біоінформатика та інформаційна біотехнологія   Introduction to Bioinformatics    Deep Learning in Bioinformatics: Techniques and Applications in Practice      Підручник  
Моделювання та оптимізація систем та процесів в біотехнології   
   
Генетична інженерія та біоінженерія
Біотехнології виробництва готових лікарських форм    Конспект лекцій      
 
 

 

https://sites.google.com/site/doc4kaf188/umo/162-pb.PNG