Конференції

https://sites.google.com/site/to4tofill/home/foto2/logo-kafedra.png

 

ХІІІ Міжнародна науково-практична конференція магістрантів та аспірантів «Теоретичні та практичні дослідження молодих науковців»    Link
(Харків, 1922 листопада 2019)
 1. Алдаркіна А.О. Біотехнологія виготовлення грибного пива / А.О. Алдаркіна, О.В. Звягінцева // В кн.: ХІІІ Міжнародна науково-практична конференція магістрантів та аспірантів «Теоретичні та практичні дослідження молодих науковців» (19–22 листопада 2019 року): матеріали конференції / за ред. проф. Є.І. Сокола. – Харків : НТУ «ХПІ», 2019. – С. 404.   Link 
 2. Андрощук Д.Р. Дослідження амілолітичної активності культуральної рідини природного симбіонту Medusomyces Gisevii в промисловій біотехнології виробництва амілаз / Андрощук Д.Р., Масалітіна Н.Ю., Огурцов О.М. // В кн.: ХІІІ Міжнародна науково-практична конференція магістрантів та аспірантів «Теоретичні та практичні дослідження молодих науковців» (19–22 листопада 2019 року): матеріали конференції / за ред. проф. Є.І. Сокола. – Харків : НТУ «ХПІ», 2019. – С. 405.   Link 
 3. Безрукавий Д.В. Біотехнологічне одержання ДНК-вакцини проти лімфоми / Д.В. Безрукавий, Ю.М. Краснопольський // В кн.: ХІІІ Міжнародна науково-практична конференція магістрантів та аспірантів «Теоретичні та практичні дослідження молодих науковців» (19–22 листопада 2019 року): матеріали конференції / за ред. проф. Є.І. Сокола. – Харків : НТУ «ХПІ», 2019. – С. 408–409.   Link 
 4. Бурий С.О. Удосконалення біотехнології процесу виробництва вакцини для профілактики ротавірусної інфекції / С.О. Бурий, Ю.М. Краснопольський, О.М. Огурцов // В кн.: ХІІІ Міжнародна науково-практична конференція магістрантів та аспірантів «Теоретичні та практичні дослідження молодих науковців» (19–22 листопада 2019 року): матеріали конференції / за ред. проф. Є.І. Сокола. – Харків : НТУ «ХПІ», 2019. – С. 411–412.   Link 
 5. Васильєва А.С. Дослідження позаклітинної системі тестування біологічно активних препаратів на основі мембран ендоплазматичнї сітки печінки щурів / А.С. Васильєва, А.І. Божков, О.М. Огурцов // В кн.: ХІІІ Міжнародна науково-практична конференція магістрантів та аспірантів «Теоретичні та практичні дослідження молодих науковців» (19–22 листопада 2019 року): матеріали конференції / за ред. проф. Є.І. Сокола. – Харків : НТУ «ХПІ», 2019. – С. 414.   Link 
 6. Ворфоломєєва В.І. Підходи до удосконалення біотехнології одержання манозозв’язуючого лектину людини / В.І. Ворфоломєєва, О.М. Клімова // В кн.: ХІІІ Міжнародна науково-практична конференція магістрантів та аспірантів «Теоретичні та практичні дослідження молодих науковців» (19–22 листопада 2019 року): матеріали конференції / за ред. проф. Є.І. Сокола. – Харків : НТУ «ХПІ», 2019. – С. 421–422.   Link 
 7. Гуржий А.А. Удосконалення вакцини проти пневмонії, що викликає streptococcus pneumoniae, на основі гібридного білку / А.А. Гуржий, О.М. Огурцов // В кн.: ХІІІ Міжнародна науково-практична конференція магістрантів та аспірантів «Теоретичні та практичні дослідження молодих науковців» (19–22 листопада 2019 року): матеріали конференції / за ред. проф. Є.І. Сокола. – Харків : НТУ «ХПІ», 2019. – С. 428.   Link 
 8. Даянова А.Р. Покращення технології бродіння вина рожевого / А.Р. Даянова, С.І. Самойленко, О.М. Огурцов // В кн.: ХІІІ Міжнародна науково-практична конференція магістрантів та аспірантів «Теоретичні та практичні дослідження молодих науковців» (19–22 листопада 2019 року): матеріали конференції / за ред. проф. Є.І. Сокола. – Харків : НТУ «ХПІ», 2019. – С. 429.   Link 
 9. Девянін Д.В. Дисковий біофільтр як елемент системи очистки стічних вод в екологічній біотехнології / Д.В. Девянін, І.П. Данілов, О.М. Огурцов // В кн.: ХІІІ Міжнародна науково-практична конференція магістрантів та аспірантів «Теоретичні та практичні дослідження молодих науковців» (19–22 листопада 2019 року): матеріали конференції / за ред. проф. Є.І. Сокола. – Харків : НТУ «ХПІ», 2019. – С. 430–431.   Link 
 10. Дорохіна В.А. Оптимізація біотехнологічного одержання ліпосомальної форми доксорубіцину гідрохлориду / В.А. Дорохіна, Ю.М. Краснопольский // В кн.: ХІІІ Міжнародна науково-практична конференція магістрантів та аспірантів «Теоретичні та практичні дослідження молодих науковців» (19–22 листопада 2019 року): матеріали конференції / за ред. проф. Є.І. Сокола. – Харків : НТУ «ХПІ», 2019. – С. 432.   Link 
 11. Євстіфєєва О.А. Удосконалення біотехнології виробництва білково-вітамінного корму / О.А. Євстіфєєва, О.О. Варанкіна, О.М. Огурцов // В кн.: ХІІІ Міжнародна науково-практична конференція магістрантів та аспірантів «Теоретичні та практичні дослідження молодих науковців» (19–22 листопада 2019 року): матеріали конференції / за ред. проф. Є.І. Сокола. – Харків : НТУ «ХПІ», 2019. – С. 435.   Link  
 12. Єршова І.І. Удосконалення біотехнології виробництва бренді / І.І. Єршова, Н.В. Ларінцева, О.М. Огурцов // В кн.: ХІІІ Міжнародна науково-практична конференція магістрантів та аспірантів «Теоретичні та практичні дослідження молодих науковців» (19–22 листопада 2019 року): матеріали конференції / за ред. проф. Є.І. Сокола. – Харків : НТУ «ХПІ», 2019. – С. 436.   Link  
 13. Загайнова Ю.О. Удосконалення біотехнологічної схеми виробництва рекомбінантної вакцини для профілактики вірусу папіломи людини / Ю.О. Загайнова, І.А. Бєлих // В кн.: ХІІІ Міжнародна науково-практична конференція магістрантів та аспірантів «Теоретичні та практичні дослідження молодих науковців» (19–22 листопада 2019 року): матеріали конференції / за ред. проф. Є.І. Сокола. – Харків : НТУ «ХПІ», 2019. – С. 437–438.   Link  
 14. Копилова В.С. Дослідження органолептичних показників якості сиру кисломолочного з додаванням рослинної сировини / В.С. Копилова, О.О. Варанкіна, І.А. Бєлих // В кн.: ХІІІ Міжнародна науково-практична конференція магістрантів та аспірантів «Теоретичні та практичні дослідження молодих науковців» (19–22 листопада 2019 року): матеріали конференції / за ред. проф. Є.І. Сокола. – Харків : НТУ «ХПІ», 2019. – С. 450–451.   Link  
 15. Кошиль А.В. Підбір штамів дріжджів в біотехнології ігристих вин / А.В. Кошиль, О.О. Варанкіна // В кн.: ХІІІ Міжнародна науково-практична конференція магістрантів та аспірантів «Теоретичні та практичні дослідження молодих науковців» (19–22 листопада 2019 року): матеріали конференції / за ред. проф. Є.І. Сокола. – Харків : НТУ «ХПІ», 2019. – С. 453.   Link  
 16. Куковська В.С. Розробка біотехнології виробництва рекомбінантного модифікованого глюкагоноподібного пептиду 1 людини / В.С. Куковська, О.М. Огурцов // В кн.: ХІІІ Міжнародна науково-практична конференція магістрантів та аспірантів «Теоретичні та практичні дослідження молодих науковців» (19–22 листопада 2019 року): матеріали конференції / за ред. проф. Є.І. Сокола. – Харків : НТУ «ХПІ», 2019. – С. 454–455.   Link  
 17. Личана О.В. Дослідження біотехнології виробництва лізину / О.В. Личана, О.О. Варанкіна // В кн.: ХІІІ Міжнародна науково-практична конференція магістрантів та аспірантів «Теоретичні та практичні дослідження молодих науковців» (19–22 листопада 2019 року): матеріали конференції / за ред. проф. Є.І. Сокола. – Харків : НТУ «ХПІ», 2019. – С. 456.   Link  
 18. Личана О.В. Дослідження біотехнології виробництва варенцю / О.В. Личана, О.О. Варанкіна, О.М. Огурцов // В кн.: ХІІІ Міжнародна науково-практична конференція магістрантів та аспірантів «Теоретичні та практичні дослідження молодих науковців» (19–22 листопада 2019 року): матеріали конференції / за ред. проф. Є.І. Сокола. – Харків : НТУ «ХПІ», 2019. – С. 457.   Link  
 19. Мала В.B. Удосконалення біотехнології виробництва масла кисло-вершкового / В.B. Мала, І.А. Бєлих, О.М. Огурцов // В кн.: ХІІІ Міжнародна науково-практична конференція магістрантів та аспірантів «Теоретичні та практичні дослідження молодих науковців» (19–22 листопада 2019 року): матеріали конференції / за ред. проф. Є.І. Сокола. – Харків : НТУ «ХПІ», 2019. – С. 460.   Link  
 20. Маслова Д.В. Оптимізація біотехнології одержання вакцини проти хвороби лайма / Д.В. Маслова, Ю.М. Краснопольський, О.М. Огурцов // В кн.: ХІІІ Міжнародна науково-практична конференція магістрантів та аспірантів «Теоретичні та практичні дослідження молодих науковців» (19–22 листопада 2019 року): матеріали конференції / за ред. проф. Є.І. Сокола. – Харків : НТУ «ХПІ», 2019. – С. 463.   Link  
 21. Нєстєрова К.М. Розробка біотехнології отримання препарату рекомбінантної стрептокінази / К.М. Нєстєрова; О.М. Огурцов // В кн.: ХІІІ Міжнародна науково-практична конференція магістрантів та аспірантів «Теоретичні та практичні дослідження молодих науковців» (19–22 листопада 2019 року): матеріали конференції / за ред. проф. Є.І. Сокола. – Харків : НТУ «ХПІ», 2019. – С. 468–469.   Link  
 22. Овчаренко К.В. Біотехнологія виробництва виноробної продукції з використанням іммобілізованих дріжджів / К.В. Овчаренко, О.В. Звягінцева // В кн.: ХІІІ Міжнародна науково-практична конференція магістрантів та аспірантів «Теоретичні та практичні дослідження молодих науковців» (19–22 листопада 2019 року): матеріали конференції / за ред. проф. Є.І. Сокола. – Харків : НТУ «ХПІ», 2019. – С. 470.   Link  
 23. Панченко І.В. Мікробіологічні та біохімічні аспекти удосконалення біотехнології напівтвердого сиру з пропіоновокислими бактеріями / І.В. Панченко, О.М. Близнюк, М.Ф. Клещев // В кн.: ХІІІ Міжнародна науково-практична конференція магістрантів та аспірантів «Теоретичні та практичні дослідження молодих науковців» (19–22 листопада 2019 року): матеріали конференції / за ред. проф. Є.І. Сокола. – Харків : НТУ «ХПІ», 2019. – С. 471.   Link  
 24. Пилипенко Д.М. Біотехнологічне одержання ліпосомальної форми гідрофобних антиоксидантів та дослідження їх впливу на маркери оксидативного стресу / Д.М. Пилипенко, Ю.М. Краснопольський // В кн.: ХІІІ Міжнародна науково-практична конференція магістрантів та аспірантів «Теоретичні та практичні дослідження молодих науковців» (19–22 листопада 2019 року): матеріали конференції / за ред. проф. Є.І. Сокола. – Харків : НТУ «ХПІ», 2019. – С. 474.   Link  
 25. Пилипенко Д.М. Розробка способу одержання високоочищеної субстанції куркуміноїдів / Д.М. Пилипенко, Ю.М. Краснопольський // В кн.: ХІІІ Міжнародна науково-практична конференція магістрантів та аспірантів «Теоретичні та практичні дослідження молодих науковців» (19–22 листопада 2019 року): матеріали конференції / за ред. проф. Є.І. Сокола. – Харків : НТУ «ХПІ», 2019. – С. 475.   Link  
 26. Познякова А.О. Удосконалення біотехнології виробництва ферментованого безалкогольного напою / А.О. Познякова, О.В. Звягінцева, О.М. Огурцов // В кн.: ХІІІ Міжнародна науково-практична конференція магістрантів та аспірантів «Теоретичні та практичні дослідження молодих науковців» (19–22 листопада 2019 року): матеріали конференції / за ред. проф. Є.І. Сокола. – Харків : НТУ «ХПІ», 2019. – С. 476.   Link  
 27. Стаднік Д.М. Покращення технології бродіння нефільтрованого пива / Д.М. Стаднік, Н.В. Ларінцева, О.М. Огурцов // В кн.: ХІІІ Міжнародна науково-практична конференція магістрантів та аспірантів «Теоретичні та практичні дослідження молодих науковців» (19–22 листопада 2019 року): матеріали конференції / за ред. проф. Є.І. Сокола. – Харків : НТУ «ХПІ», 2019. – С. 483.   Link  
 28. Стаценко М.С. Розробка методу одержання рекомбінантної вакцини Lactobacillus acidophilus з вмістом адгезину Helicobacter Pylori / М.С. Стаценко, О.М. Огурцов // В кн.: ХІІІ Міжнародна науково-практична конференція магістрантів та аспірантів «Теоретичні та практичні дослідження молодих науковців» (19–22 листопада 2019 року): матеріали конференції / за ред. проф. Є.І. Сокола. – Харків : НТУ «ХПІ», 2019. – С. 484.   Link  
 29. Цурко І.А. Біотехнологія виробництва кисломолочних напоїв переробкою молока коров’ячого / І.А. Цурко, Н.Ю. Масалітіна // В кн.: ХІІІ Міжнародна науково-практична конференція магістрантів та аспірантів «Теоретичні та практичні дослідження молодих науковців» (19–22 листопада 2019 року): матеріали конференції / за ред. проф. Є.І. Сокола. – Харків : НТУ «ХПІ», 2019. – С. 492.   Link  
 30. Чудна А.О. Біотехнологія виробництва йогуртів з продуктами бджільництва / А.О. Чудна, О.О. Варанкіна, О.М. Огурцов // В кн.: ХІІІ Міжнародна науково-практична конференція магістрантів та аспірантів «Теоретичні та практичні дослідження молодих науковців» (19–22 листопада 2019 року): матеріали конференції / за ред. проф. Є.І. Сокола. – Харків : НТУ «ХПІ», 2019. – С. 493.   Link  
 31. Шимбрик А.І. Удосконалення технології молочнокислого бродіння / А.І. Шимбрик, С.І. Самойленко, О.М. Огурцов // В кн.: ХІІІ Міжнародна науково-практична конференція магістрантів та аспірантів «Теоретичні та практичні дослідження молодих науковців» (19–22 листопада 2019 року): матеріали конференції / за ред. проф. Є.І. Сокола. – Харків : НТУ «ХПІ», 2019. – С. 494.   Link 

   


 

VІIІ Міжнародна науково-практична онлайн конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Біотехнологія: звершення та надії»    Link
(НУБіП, 15 листопада 2019, Київ)

 

 1. Андрощук Д.Р. Дослідження амілолітичної активності культуральної рідини природного симбіонту Medusomyces Gisevii в промисловій біотехнології виробництва амілаз / Д.Р. Андрощук, Н.Ю. Масалітіна, О.М. Огурцов // В кн.: Біотехнологія: звершення та надії: збірник тез VIІІ Міжнародної науково-практичної онлайн конференції студентів, аспірантів та молодих вчених. – Київ : НУБіП України, 2019. – С. 45.   Link 
 2. Кошиль А.В. Удосконалення біотехнології каротиноїдів шляхом підвищення продуктивності їх синтезу / А.В. Кошиль, О.О. Варанкіна // В кн.: Біотехнологія: звершення та надії: збірник тез VIІІ Міжнародної науково-практичної онлайн конференції студентів, аспірантів та молодих вчених. – Київ : НУБіП України, 2019. – С. 51.    Link  
 3. Личана О.В. Удосконалення біотехнології виробництва лізину / О.В. Личана, О.О. Варанкіна // В кн.: Біотехнологія: звершення та надії: збірник тез VIІІ Міжнародної науково-практичної онлайн конференції студентів, аспірантів та молодих вчених. – Київ : НУБіП України, 2019. – С. 53–54.     Link  
 4. Мала В.В. Удосконалення біотехнології виробництва масла кисло-вершкового / В.В. Мала, І.А. Бєлих, О.М. Огурцов // В кн.: Біотехнологія: звершення та надії: збірник тез VIІІ Міжнародної науково-практичної онлайн конференції студентів, аспірантів та молодих вчених. – Київ : НУБіП України, 2019. – С. 54.    Link  
 5. Масалітіна Н.Ю. Дослідження біотехнології отримання пробіотіотичних препаратів з використанням кефірного гриба / Н.Ю. Масалітіна, Ю.О. Гугніна // В кн.: Біотехнологія: звершення та надії: збірник тез VIІІ Міжнародної науково-практичної онлайн конференції студентів, аспірантів та молодих вчених. – Київ : НУБіП України, 2019. – С. 56–57.    Link   
 6. Масалітіна Н.Ю. дослідження протимікробних та антибіотичних властивостей Oryzamyces indici / Н.Ю. Масалітіна, Д.Є. Загребельний // В кн.: Біотехнологія: звершення та надії: збірник тез VIІІ Міжнародної науково-практичної онлайн конференції студентів, аспірантів та молодих вчених. – Київ : НУБіП України, 2019. – С. 57–58.     Link   
 7. Маслова Д.В. Оптимізація біотехнології одержання вакцини проти хвороби Лайма / Д.В. Маслова, О.М. Огурцов // В кн.: Біотехнологія: звершення та надії: збірник тез VIІІ Міжнародної науково-практичної онлайн конференції студентів, аспірантів та молодих вчених. – Київ : НУБіП України, 2019. – С. 58–59.     Link   
 8. Пилипенко Д.М. Перспективи використання біотехнологічної тест-системи на основі культури Paramecium caudatum для скринінгу ліпосомальних форм антиоксидантів / Д.М. Пилипенко, М.А. Ракітянська, А.І. Комаров // В кн.: Біотехнологія: звершення та надії: збірник тез VIІІ Міжнародної науково-практичної онлайн конференції студентів, аспірантів та молодих вчених. – Київ : НУБіП України, 2019. – С. 62.     Link   
 9. Пилипенко Д.М. Нанобіотехнологічне одержання ліпосомальної форми куркуміну / Д.М. Пилипенко // В кн.: Біотехнологія: звершення та надії: збірник тез VIІІ Міжнародної науково-практичної онлайн конференції студентів, аспірантів та молодих вчених. – Київ : НУБіП України, 2019. – С. 65.    Link   
 10. Єршова І.І. Вдосконалення біотехнології виробництва бренді / І.І. Єршова, Н.В. Ларінцева, О.М. Огурцов // В кн.: Біотехнологія: звершення та надії: збірник тез VIІІ Міжнародної науково-практичної онлайн конференції студентів, аспірантів та молодих вчених. – Київ : НУБіП України, 2019. – С. 71.    Link   
 11. Євстіфєєва О.А. Оптимізація виробництва дріжджового корму за рахунок використання відходів сільських господарств / О.А. Євстіфєєва, О.О. Варанкіна, О.М. Огурцов // В кн.: Біотехнологія: звершення та надії: збірник тез VIІІ Міжнародної науково-практичної онлайн конференції студентів, аспірантів та молодих вчених. – Київ : НУБіП України, 2019. – С. 71–72.   Link   
 12. Звягінцева О.В. Біотехнологія виробництва ферментованого безалкогольного напою / О.В. Звягінцева, А.О. Познякова // В кн.: Біотехнологія: звершення та надії: збірник тез VIІІ Міжнародної науково-практичної онлайн конференції студентів, аспірантів та молодих вчених. – Київ : НУБіП України, 2019. – С. 73–74.    Link   
 13. Близнюк О.М. Біотехнологічні аспекти мікробної трансформації нітроген(І) оксиду в ґрунтах Харківського регіону / О.М. Близнюк, Н.Ю. Масалітіна, О.М. Огурцов // В кн.: Біотехнологія: звершення та надії: збірник тез VIІІ Міжнародної науково-практичної онлайн конференції студентів, аспірантів та молодих вчених. – Київ : НУБіП України, 2019. – С. 83–84.    Link   
 14. Девянін Д.В. Дисковий біофільтр як елемент системи очистки стічних вод в екологічній біотехнології / Д.В. Девянін, І.П. Данилов, О.М. Огурцов // В кн.: Біотехнологія: звершення та надії: збірник тез VIІІ Міжнародної науково-практичної онлайн конференції студентів, аспірантів та молодих вчених. – Київ : НУБіП України, 2019. – С. 87–88.    Link   
 15. Безрукавий Д.В. Біотехнологія одержання ДНК-рекомбінантної вакцини проти лімфоми / Д.В. Безрукавий, Ю.М. Краснопольський // В кн.: Біотехнологія: звершення та надії: збірник тез VIІІ Міжнародної науково-практичної онлайн конференції студентів, аспірантів та молодих вчених. – Київ : НУБіП України, 2019. – С. 102–103.    Link    
 16. Бурий С.О. Удосконалення біотехнології процесу виробництва вакцини для профілактики ротавірусної інфекції / С.О. Бурий, Ю.М. Краснопольський // В кн.: Біотехнологія: звершення та надії: збірник тез VIІІ Міжнародної науково-практичної онлайн конференції студентів, аспірантів та молодих вчених. – Київ : НУБіП України, 2019. – С. 104–105.    Link   
 17. Дорохіна В.А. Оптимізація біотехнологічного одержання ліпосомальної форми доксорубіцину гідрохлориду / В.А. Дорохіна, Ю.М. Краснопольський // В кн.: Біотехнологія: звершення та надії: збірник тез VIІІ Міжнародної науково-практичної онлайн конференції студентів, аспірантів та молодих вчених. – Київ : НУБіП України, 2019. – С. 105–106.    Link   
 18. Чудна А.О. Вдосконалення біотехнології виробництва йогуртів продуктами бджільництва / А.О. Чудна, О.О. Варанкіна, О.М. Огурцов // В кн.: Біотехнологія: звершення та надії: збірник тез VIІІ Міжнародної науково-практичної онлайн конференції студентів, аспірантів та молодих вчених. – Київ : НУБіП України, 2019. – С. 182–183.    Link 

   


 

 

 

VІIІ Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні досягнення фармацевтичної технології і біотехнології»    Link

 

(НФаУ, Харків, 7–8 листопада 2019)
 1. Близнюк О.М. Розробка методів визначення концентрації в біотехнології аскорбінової кислоти / О.М. Близнюк, Н.Ю. Масалітіна, М.Ф. Клещев, О.М. Огурцов // В кн.: Сучасні досягнення фармацевтичної технології і біотехнології : збірник наукових праць. Випуск 6. – Xарків : Вид-во НФаУ, 2019. – С. 81.   Link 
 2. Горбунов Л.В. Методологія інтерактивного навчання у вищій школі / Л.В. Горбунов, К.О. Міщенко, Т.В. Павлова // В кн.: Сучасні досягнення фармацевтичної технології і біотехнології : збірник наукових праць. Випуск 6. – Xарків : Вид-во НФаУ, 2019. – С. 151.   Link 
 3. Горбунов Л.В. Методи розвитку критичного мислення у студентів спеціальності «Біотехнології та біоінженерія» / Л.В. Горбунов, Д.Р. Андрощук, О.В. Звягінцева // В кн.: Сучасні досягнення фармацевтичної технології і біотехнології : збірник наукових праць. Випуск 6. – Xарків : Вид-во НФаУ, 2019. – С. 152–156.    Link 
 4. Загайнова Ю.О. Удосконалення біотехнології виробництва рекомбінантної вакцини для профілактики вірусу папіломи людини / Ю.О. Загайнова, І.А. Бєлих // В кн.: Сучасні досягнення фармацевтичної технології і біотехнології : збірник наукових праць. Випуск 6. – Xарків : Вид-во НФаУ, 2019. – С. 182.    Link 
 5. Комаров А.І. Дослідження мембраностабілізуючої та антиоксидантної активності ліпосомальних форм препаратів на тест-системі Paramecium caudatum / А.І. Комаров, Д.М. Пилипенко // В кн.: Сучасні досягнення фармацевтичної технології і біотехнології : збірник наукових праць. Випуск 6. – Xарків : Вид-во НФаУ, 2019. – С. 233.    Link 
 6. Ларинцева Н.В. Забезпечення умов збіжності результатів за допомогою математичного моделювання у дослідженнях гібридів мутації зерен кукурудзи / Н.В. Ларинцева, Л.В. Горбунов, А.Р. Суполкіна // В кн.: Сучасні досягнення фармацевтичної технології і біотехнології : збірник наукових праць. Випуск 6. – Xарків : Вид-во НФаУ, 2019. – С. 285.    Link 
 7. Мала В.B. Удосконалення біотехнології одержання протеолітичних ферментів з використанням штаму Bacillus licheniformis / В.B. Мала, І.А. Бєлих, С.І. Самойленко // В кн.: Сучасні досягнення фармацевтичної технології і біотехнології : збірник наукових праць. Випуск 6. – Xарків : Вид-во НФаУ, 2019. – С. 300–301.    Link 
 8. Масалітіна Н.Ю. Біотехнологія виробництва препаратів на основі трансгенних рослин / Н.Ю. Масалітіна, Д.О. Бригаднова // В кн.: Сучасні досягнення фармацевтичної технології і біотехнології : збірник наукових праць. Випуск 6. – Xарків : Вид-во НФаУ, 2019. – С. 308.    Link 
 9. Масалітіна Н.Ю. Розробка напою функціонального призначення з використанням кефірних грибків / Н.Ю. Масалітіна, Ю.О. Гугніна // В кн.: Сучасні досягнення фармацевтичної технології і біотехнології : збірник наукових праць. Випуск 6. – Xарків : Вид-во НФаУ, 2019. – С. 309.    Link 
 10. Масалітіна Н.Ю. Дослідження лікувально-профілактичних властивостей культуральної рідини Oryzamyces indici / Н.Ю. Масалітіна, Д.Є. Загребельний // В кн.: Сучасні досягнення фармацевтичної технології і біотехнології : збірник наукових праць. Випуск 6. – Xарків : Вид-во НФаУ, 2019. – С. 310.    Link 
 11. Пилипенко Д.М. Біотехнологічна розробка комплексного ліпосомального препарату біофлаваноїдів / Д.М. Пилипенко // В кн.: Сучасні досягнення фармацевтичної технології і біотехнології : збірник наукових праць. Випуск 6. – Xарків : Вид-во НФаУ, 2019. – С. 377.    Link 

 

VІІ Міжнародна науково-практична конференція «Хімія, біо- і нанотехнології, екологія та економіка в харчовій і косметичній промисловості» 

(Харків, 7–8 листопада 2019)
 1. Яковенко М.Г. Биологически активные добавки из медузомицета  М.Г. Яковенко, В.В. Россихин // В кн. : Хімія, біо- і нанотехнології, екологія та економіка в харчовій і косметичній промисловості: Збірник матеріалів VІІ Міжнародній науково-практичній конференції. – Харків : НТУ «ХПІ», 2019. – С. 85–86.    Link 
 2. Ларінцева Н.В. Біотехнологічні аспекти використання кукурудзяної олії як бази для виробництва косметичних засобів / Н.В. Ларінцева, Л.В. Горбунов, О.М. Чаплигіна // В кн. : Хімія, біо- і нанотехнології, екологія та економіка в харчовій і косметичній промисловості: Збірник матеріалів VІІ Міжнародній науково-практичній конференції. – Харків : НТУ «ХПІ», 2019. – С. 95–98.    Link 

 

 

The 7th International Conference on DV-Xα Method, ICDM2019
(
Universitas PGRI Semarang, Indonesia, 24 September, 2019
 1. Ogurtsov A.N. Crystal Size Effect in Polaritonic Luminescence from Atomic Cryocrystals / A.N. Ogurtsov, O.N. Bliznjuk, N.Yu. Masalitina // In: Program book of the 7th International Conference on DV-Xα Method. – Semarang : Universitas PGRI, 2019. – P. 31–32.     Просмотреть 

 

https://sites.google.com/site/prokafedru/pub/conferences/2019-xxiv-isssmc.jpg?attredirects=0
XXIV Galyna Puchkovska International School-Seminar «Spectroscopy of Molecules and Crystals»XXIV ISSSMC   (Odesa, 25–30 August, 2019) 

 

 

 

 1. Ogurtsov A.N. Manifestation of Crystal Size Effect in Polaritonic Luminescence from Rare-Gas Solids / A.N. Ogurtsov, O.N. Bliznjuk, N.Yu. Masalitina // In: Spectroscopy of Molecules and Crystals: Book of Abstracts of XXIV Galyna Puchkovska International School-Seminar, Odessa, Ukraine, August 25-30, 2019. – ISBN 978-966-02-8941-3. – Odessa : Institute of Physics NAS Ukraine, 2019. – P. 83.
 2. Bliznjuk O.N. IR and X-ray Investigation of Mixed Oxides Fe–Co–O Nanoparticles as Ammonia Oxidation Catalyst Prepared by Sol-Gel Method: Effect of Calcination Temperatures / O.N. Bliznjuk, N.Yu. Masalitina, A.N. Ogurtsov // In: Spectroscopy of Molecules and Crystals: Book of Abstracts of XXIV Galyna Puchkovska International School-Seminar, Odessa, Ukraine, August 25-30, 2019. – ISBN 978-966-02-8941-3. – Odessa : Institute of Physics NAS Ukraine, 2019. – P. 141.    
 3. Masalitina N.Yu. XRD Investigation of Cerium-Containing Mn-Cu Mixed Oxide Catalyst for Ammonia Oxidation to N2O / N.Yu. Masalitina, O.N. Bliznjuk, A.N. Ogurtsov // In: Spectroscopy of Molecules and Crystals: Book of Abstracts of XXIV Galyna Puchkovska International School-Seminar, Odessa, Ukraine, August 25-30, 2019. – ISBN 978-966-02-8941-3. – Odessa : Institute of Physics NAS Ukraine, 2019. – P. 155.

 

 

 

XXVІІ Международная научно-практическая конференция «Информационные технологии: Наука, Техника, Технология, Образование, Здоровье» MicroCAD-2019    
(Харьков, 1517 мая 2019)

 

Доклады кафедры:

 1. Аксенко Є.А. Вплив рослинних інгредієнтів на в’язкість збагачених йогуртів / Є.А. Аксенко, О.М. Близнюк // В кн.: Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: тези доповідей ХXVІІ міжнародної науково-практичної конференції MicroCAD-2019, 15-17 травня 2019 р.: у 4 ч. Ч. II. / за ред. проф. Сокола Є.І. – Харків: НТУ «ХПІ». – С. 195.   Просмотреть.
 2. Алдаркіна А.О. Удосконалення біотехнології виробництва хлібобулочних виробів / А.О. Алдаркіна, О.В. Звягінцева // В кн.: Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: тези доповідей ХXVІІ міжнародної науково-практичної конференції MicroCAD-2019, 15-17 травня 2019 р.: у 4 ч. Ч. II. / за ред. проф. Сокола Є.І. – Харків: НТУ «ХПІ». – С. 196.   Просмотреть.
 3. Алдаркіна А.О. Дослідження біотехнологічних особливостей виробництва хлібобулочних виробів / А.О. Алдаркіна, О.В. Звягінцева // В кн.: Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: тези доповідей ХXVІІ міжнародної науково-практичної конференції MicroCAD-2019, 15-17 травня 2019 р.: у 4 ч. Ч. II. / за ред. проф. Сокола Є.І. – Харків: НТУ «ХПІ». – С. 197.   Просмотреть.
 4. Андрощук Д.Р. Дослідження біотехнології амілолітичної активності культуральної рідини medusomyces gisevii / Д.Р. Андрощук, Н.Ю. Масалітіна // В кн.: Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: тези доповідей ХXVІІ міжнародної науково-практичної конференції MicroCAD-2019, 15-17 травня 2019 р.: у 4 ч. Ч. II. / за ред. проф. Сокола Є.І. – Харків: НТУ «ХПІ». – С. 201.   Просмотреть.
 5. Андрощук Д.Р. Біотехнологічне удосконалення виробництва натурального яблучного оцту / Д.Р. Андрощук, І.В. Саєнко, Н.В. Ларінцева, О.М. Огурцов // В кн.: Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: тези доповідей ХXVІІ міжнародної науково-практичної конференції MicroCAD-2019, 15-17 травня 2019 р.: у 4 ч. Ч. II. / за ред. проф. Сокола Є.І. – Харків: НТУ «ХПІ». – С. 202.   Просмотреть.
 6. Анціборенко Б.Р. Удосконалення біотехнології одержання вторинних метаболітів рослин на прикладі глікозидів / Б.Р. Анціборенко, О.М. Фролова // В кн.: Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: тези доповідей ХXVІІ міжнародної науково-практичної конференції MicroCAD-2019, 15-17 травня 2019 р.: у 4 ч. Ч. II. / за ред. проф. Сокола Є.І. – Харків: НТУ «ХПІ». – С. 204.   Просмотреть.
 7. Барнашевська К.В. Удосконалення аналітичного контролю якості антибіотику гентаміцину / К.В. Барнашевська, О.М. Близнюк // В кн.: Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: тези доповідей ХXVІІ міжнародної науково-практичної конференції MicroCAD-2019, 15-17 травня 2019 р.: у 4 ч. Ч. II. / за ред. проф. Сокола Є.І. – Харків: НТУ «ХПІ». – С. 206.   Просмотреть.
 8. Безрукавий Д.В. Одержання ферментних препаратів лікарського призначення біотехнологічним шляхом / Д.В. Безрукавий, Л.П. Владімірова, Н.В. Ларінцева, О.М. Огурцов // В кн.: Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: тези доповідей ХXVІІ міжнародної науково-практичної конференції MicroCAD-2019, 15-17 травня 2019 р.: у 4 ч. Ч. II. / за ред. проф. Сокола Є.І. – Харків: НТУ «ХПІ». – С. 207.   Просмотреть
 9. Бєлих І.А. Удосконалення біотехнології виробництва L-аспарагінової кислоти / І.А. Бєлих, Л.В. Капустян, О.М. Огурцов // В кн.: Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: тези доповідей ХXVІІ міжнародної науково-практичної конференції MicroCAD-2019, 15-17 травня 2019 р.: у 4 ч. Ч. II. / за ред. проф. Сокола Є.І. – Харків: НТУ «ХПІ». – С. 208.   Просмотреть.
 10. Бєлих І.А. Удосконалення біотехнології виробництва бета-каротину / І.А. Бєлих, Ю.С. Малигіна // В кн.: Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: тези доповідей ХXVІІ міжнародної науково-практичної конференції MicroCAD-2019, 15-17 травня 2019 р.: у 4 ч. Ч. II. / за ред. проф. Сокола Є.І. – Харків: НТУ «ХПІ». – С. 209.   Просмотреть
 11. Бохонко Я.І. Вплив компонентного складу на реологічні характеристики та термін зберігання кисломолочного масла вершкового / Я.І. Бохонко, О.М. Близнюк // В кн.: Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: тези доповідей ХXVІІ міжнародної науково-практичної конференції MicroCAD-2019, 15-17 травня 2019 р.: у 4 ч. Ч. II. / за ред. проф. Сокола Є.І. – Харків: НТУ «ХПІ». – С. 212.   Просмотреть
 12. Ворфоломєєва В.І. Підходи до удосконалення біотехнології одержання інтерлейкіну-10 людини (hil-10) / В.І. Ворфоломєєва, О.М. Клімова, О.М. Огурцов // В кн.: Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: тези доповідей ХXVІІ міжнародної науково-практичної конференції MicroCAD-2019, 15-17 травня 2019 р.: у 4 ч. Ч. II. / за ред. проф. Сокола Є.І. – Харків: НТУ «ХПІ». – С. 225.   Просмотреть
 13. Ворфоломєєва В.І. Використання діагностичних та біосенсорних тест-систем для індивідуального підбору фармпрепаратів / В.І. Ворфоломєєва, О.М. Клімова, А.І. Божков // В кн.: Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: тези доповідей ХXVІІ міжнародної науково-практичної конференції MicroCAD-2019, 15-17 травня 2019 р.: у 4 ч. Ч. II. / за ред. проф. Сокола Є.І. – Харків: НТУ «ХПІ». – С. 226.   Просмотреть
 14. Галушко А.С. Дослідження основних показників якості молока тваринного та рослинного походжень в біотехнології сиру кисломолочного / А.С. Галушко, О.О. Варанкіна, О.М. Огурцов // В кн.: Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: тези доповідей ХXVІІ міжнародної науково-практичної конференції MicroCAD-2019, 15-17 травня 2019 р.: у 4 ч. Ч. II. / за ред. проф. Сокола Є.І. – Харків: НТУ «ХПІ». – С. 229.   Просмотреть.
 15. Гончар Є.В. Удосконалення біотехнології виробництва етанолу з використанням нетрадиційної сировини / Є.В. Гончар, С.І. Самойленко, О.М. Огурцов // В кн.: Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: тези доповідей ХXVІІ міжнародної науково-практичної конференції MicroCAD-2019, 15-17 травня 2019 р.: у 4 ч. Ч. II. / за ред. проф. Сокола Є.І. – Харків: НТУ «ХПІ». – С. 233.   Просмотреть.
 16. Гуржий А.А. Удосконалення технології біокаталізаторів на основі ліпази штамів Саndida аntarctica / А.А. Гуржий, О.М. Огурцов // В кн.: Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: тези доповідей ХXVІІ міжнародної науково-практичної конференції MicroCAD-2019, 15-17 травня 2019 р.: у 4 ч. Ч. II. / за ред. проф. Сокола Є.І. – Харків: НТУ «ХПІ». – С. 241.   Просмотреть.
 17. Євстіфєєва О.А. Підбір оптимальної сировини для виробництва біоетанолу / О.А. Євстіфєєва, О.В. Семерніна, Н.В. Ларінцева, О.М. Огурцов // В кн.: Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: тези доповідей ХXVІІ міжнародної науково-практичної конференції MicroCAD-2019, 15-17 травня 2019 р.: у 4 ч. Ч. II. / за ред. проф. Сокола Є.І. – Харків: НТУ «ХПІ». – С. 249.   Просмотреть.
 18. Ильина А.Т. Исследование действия различных концентраций наночастиц диоксида церия на тест-системах / А.Т. Ильина, Е.М. Климова, А.Н. Огурцов // В кн.: Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: тези доповідей ХXVІІ міжнародної науково-практичної конференції MicroCAD-2019, 15-17 травня 2019 р.: у 4 ч. Ч. II. / за ред. проф. Сокола Є.І. – Харків: НТУ «ХПІ». – С. 260.   Просмотреть.
 19. Копылова В.С. Оптимизация технологии получения рекомбинантного тромбоцитарного фактора роста / В.С. Копылова, Е.М. Климова, А.Н. Огурцов // В кн.: Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: тези доповідей ХXVІІ міжнародної науково-практичної конференції MicroCAD-2019, 15-17 травня 2019 р.: у 4 ч. Ч. II. / за ред. проф. Сокола Є.І. – Харків: НТУ «ХПІ». – С. 273.   Просмотреть.
 20. Куковська В.С. Роль протективного антигену Bacillus anthracis у вакцинах проти сибірської язви / В.С. Куковська, О.М. Огурцов // В кн.: Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: тези доповідей ХXVІІ міжнародної науково-практичної конференції MicroCAD-2019, 15-17 травня 2019 р.: у 4 ч. Ч. II. / за ред. проф. Сокола Є.І. – Харків: НТУ «ХПІ». – С. 279.   Просмотреть.
 21. Ладоня М.Ю. Удосконалення біотехнології виробництва пробіотику біфідумбактерину / М.Ю. Ладоня, О.М. Близнюк // В кн.: Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: тези доповідей ХXVІІ міжнародної науково-практичної конференції MicroCAD-2019, 15-17 травня 2019 р.: у 4 ч. Ч. II. / за ред. проф. Сокола Є.І. – Харків: НТУ «ХПІ». – С. 282.   Просмотреть.
 22. Личана О.В. Удосконалення біотехнології виробництва варенцю / О.В. Личана, О.О. Варанкіна, О.М. Огурцов // В кн.: Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: тези доповідей ХXVІІ міжнародної науково-практичної конференції MicroCAD-2019, 15-17 травня 2019 р.: у 4 ч. Ч. II. / за ред. проф. Сокола Є.І. – Харків: НТУ «ХПІ». – С. 284.   Просмотреть.
 23. Логвиненко Д.А. Разработка биотехнологического метода получения профилактической вакцины против коклюша / Д.А. Логвиненко, Н.Ю. Масалитина, А.Н. Огурцов // В кн.: Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: тези доповідей ХXVІІ міжнародної науково-практичної конференції MicroCAD-2019, 15-17 травня 2019 р.: у 4 ч. Ч. II. / за ред. проф. Сокола Є.І. – Харків: НТУ «ХПІ». – С. 285.   Просмотреть.
 24. Логвиненко Д.О. Удосконалення методики отримання протикашлюкової вакцини / Д.О. Логвиненко, Н.Ю. Масалітіна, О.М. Огурцов // В кн.: Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: тези доповідей ХXVІІ міжнародної науково-практичної конференції MicroCAD-2019, 15-17 травня 2019 р.: у 4 ч. Ч. II. / за ред. проф. Сокола Є.І. – Харків: НТУ «ХПІ». – С. 286.   Просмотреть.
 25. Лукаш М.С. Біотехнологія рослин при отриманні імунобіологічних лікарських засобів / М.С. Лукаш, О.М. Огурцов // В кн.: Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: тези доповідей ХXVІІ міжнародної науково-практичної конференції MicroCAD-2019, 15-17 травня 2019 р.: у 4 ч. Ч. II. / за ред. проф. Сокола Є.І. – Харків: НТУ «ХПІ». – С. 290.   Просмотреть.
 26. Лук’янова Є.Є. Удосконалення біотехнології виробництва напівтвердих сирів типу гауда / Є.Є. Лук’янова, Н.Ю. Масалітіна // В кн.: Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: тези доповідей ХXVІІ міжнародної науково-практичної конференції MicroCAD-2019, 15-17 травня 2019 р.: у 4 ч. Ч. II. / за ред. проф. Сокола Є.І. – Харків: НТУ «ХПІ». – С. 291.   Просмотреть.
 27. Мала В.B. Оптимізація біотехнології виробництва масла кисло-вершкового / В.B. Мала, І.А. Бєлих, О.М. Огурцов // В кн.: Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: тези доповідей ХXVІІ міжнародної науково-практичної конференції MicroCAD-2019, 15-17 травня 2019 р.: у 4 ч. Ч. II. / за ред. проф. Сокола Є.І. – Харків: НТУ «ХПІ». – С. 296.   Просмотреть.
 28. Нєстєрова К.М. Дослідження біотехнології отримання препаратів для використання у трансплантації / К.М. Нєстєрова, О.М. Огурцов // В кн.: Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: тези доповідей ХXVІІ міжнародної науково-практичної конференції MicroCAD-2019, 15-17 травня 2019 р.: у 4 ч. Ч. II. / за ред. проф. Сокола Є.І. – Харків: НТУ «ХПІ». – С. 305.   Просмотреть.
 29. Овчаренко К.В. Оптимізація біотехнології виробництва кормового концентрату вітаміну В12 з відходів спиртових заводів / К.В. Овчаренко, Н.В. Ларінцева, О.М. Огурцов // В кн.: Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: тези доповідей ХXVІІ міжнародної науково-практичної конференції MicroCAD-2019, 15-17 травня 2019 р.: у 4 ч. Ч. II. / за ред. проф. Сокола Є.І. – Харків: НТУ «ХПІ». – С. 308.   Просмотреть.
 30. Овчаренко К.В. Удосконалення біотехнології виробництва кормового концентрату вітаміну В12 з відходів спиртових заводів / К.В. Овчаренко, Н.В. Ларінцева, О.М. Огурцов // В кн.: Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: тези доповідей ХXVІІ міжнародної науково-практичної конференції MicroCAD-2019, 15-17 травня 2019 р.: у 4 ч. Ч. II. / за ред. проф. Сокола Є.І. – Харків: НТУ «ХПІ». – С. 309. Просмотреть.
 31. Пилипенко Д.М. Разработка метода экстракции куркумина из природного сырья / Д.М. Пилипенко, А.С. Дудниченко, Ю.М. Краснопольский // В кн.: Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: тези доповідей ХXVІІ міжнародної науково-практичної конференції MicroCAD-2019, 15-17 травня 2019 р.: у 4 ч. Ч. II. / за ред. проф. Сокола Є.І. – Харків: НТУ «ХПІ». – С. 312.   Просмотреть.
 32. Разбєгіна О.В. Дослідження методів отримання низькомолекулярних пептидів – аналогів інфекційних епітопів / О.В. Разбєгіна, О.М. Клімова, О.М. Огурцов // В кн.: Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: тези доповідей ХXVІІ міжнародної науково-практичної конференції MicroCAD-2019, 15-17 травня 2019 р.: у 4 ч. Ч. II. / за ред. проф. Сокола Є.І. – Харків: НТУ «ХПІ». – С. 322.   Просмотреть.
 33. Рогозинський М.С. Біотехнологія одержання біогазу з відходів молокопереробних підприємств / М.С. Рогозинський, Т.А. Горбовану, С.І. Самойленко // В кн.: Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: тези доповідей ХXVІІ міжнародної науково-практичної конференції MicroCAD-2019, 15-17 травня 2019 р.: у 4 ч. Ч. II. / за ред. проф. Сокола Є.І. – Харків: НТУ «ХПІ». – С. 327.   Просмотреть.
 34. Семененко А.Є. Дослідження біотехнології отримання бактеріальної целюлози / А.Є. Семененко, Н.Ю. Масалітіна // В кн.: Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: тези доповідей ХXVІІ міжнародної науково-практичної конференції MicroCAD-2019, 15-17 травня 2019 р.: у 4 ч. Ч. II. / за ред. проф. Сокола Є.І. – Харків: НТУ «ХПІ». – С. 340.   Просмотреть.
 35. Скорнякова В.С. Оптимізація біотехнології виробництва ряжанки термостатним способом / В.С. Скорнякова, Н.Ю. Масалітіна // В кн.: Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: тези доповідей ХXVІІ міжнародної науково-практичної конференції MicroCAD-2019, 15-17 травня 2019 р.: у 4 ч. Ч. II. / за ред. проф. Сокола Є.І. – Харків: НТУ «ХПІ». – С. 344.   Просмотреть.
 36. Стаценко М.С. Оптимізація біотехнології отримання рибосомальних вакцин / М.С. Стаценко, О.М. Огурцов // В кн.: Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: тези доповідей ХXVІІ міжнародної науково-практичної конференції MicroCAD-2019, 15-17 травня 2019 р.: у 4 ч. Ч. II. / за ред. проф. Сокола Є.І. – Харків: НТУ «ХПІ». – С. 346.   Просмотреть
 37. Стаценко М.С. Перспективи одержання рибосомальних вакцин / М.С. Стаценко, О.М. Огурцов // В кн.: Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: тези доповідей ХXVІІ міжнародної науково-практичної конференції MicroCAD-2019, 15-17 травня 2019 р.: у 4 ч. Ч. II. / за ред. проф. Сокола Є.І. – Харків: НТУ «ХПІ». – С. 347.   Просмотреть
 38. Уско А.О. Удосконалення біотехнології виробництва м’яких сирів типу камамбер з використанням Рenicillium camemberti / А.О. Уско, С.І. Самойленко, О.М. Огурцов // В кн.: Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: тези доповідей ХXVІІ міжнародної науково-практичної конференції MicroCAD-2019, 15-17 травня 2019 р.: у 4 ч. Ч. II. / за ред. проф. Сокола Є.І. – Харків: НТУ «ХПІ». – С. 355.   Просмотреть
 39. Уско А.О. Корисні властивості м’яких сирів типу камамбер з використанням Рenicillium camamberti / А.О. Уско, С.І. Самойленко, О.М. Огурцов // В кн.: Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: тези доповідей ХXVІІ міжнародної науково-практичної конференції MicroCAD-2019, 15-17 травня 2019 р.: у 4 ч. Ч. II. / за ред. проф. Сокола Є.І. – Харків: НТУ «ХПІ». – С. 356.   Просмотреть.
 40. Фьодорова О.В. Удосконалення біотехнології виробництва вермуту / О.В. Фьодорова, О.О. Варанкіна // В кн.: Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: тези доповідей ХXVІІ міжнародної науково-практичної конференції MicroCAD-2019, 15-17 травня 2019 р.: у 4 ч. Ч. II. / за ред. проф. Сокола Є.І. – Харків: НТУ «ХПІ». – С. 361.   Просмотреть
 41. Цурко І.А. Біотехнологія виробництва марочних коньяків / І.А. Цурко, Н.Ю. Масалітіна // В кн.: Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: тези доповідей ХXVІІ міжнародної науково-практичної конференції MicroCAD-2019, 15-17 травня 2019 р.: у 4 ч. Ч. II. / за ред. проф. Сокола Є.І. – Харків: НТУ «ХПІ». – С. 362.   Просмотреть
 42. Чудна А.О. Удосконалення біотехнологічного способу промислового виробництва L-гістидину / А.О. Чудна, І.В. Фесенко, Н.В. Ларінцева, О.М. Фролова // В кн.: Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: тези доповідей ХXVІІ міжнародної науково-практичної конференції MicroCAD-2019, 15-17 травня 2019 р.: у 4 ч. Ч. II. / за ред. проф. Сокола Є.І. – Харків: НТУ «ХПІ». – С. 363.   Просмотреть
 43. Горбунов Л.В. Интерактивное обучение агробиотехнологии / Л.В. Горбунов, Н.В. Ларинцева, А.В. Иванова // В кн.: Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: тези доповідей ХXVІІ міжнародної науково-практичної конференції MicroCAD-2019, 15-17 травня 2019 р.: у 4 ч. Ч. II. / за ред. проф. Сокола Є.І. – Харків: НТУ «ХПІ». – С. 385.   Просмотреть.
 44. Горбунов Л.В. Математическая модель описания жизнеспособности черенков плодово-ягодных культур после криоконсервирования / Л.В. Горбунов, Т.Д. Дикина // В кн.: Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: тези доповідей ХXVІІ міжнародної науково-практичної конференції MicroCAD-2019, 15-17 травня 2019 р.: у 4 ч. Ч. III. / за ред. проф. Сокола Є.І. – Харків: НТУ «ХПІ». – С. 20.   Просмотреть.
 45. Ларинцева Н.В. Определение условий сравнительного количественного анализа продуктивности кукурузы / Н.В. Ларинцева, Л.В. Горбунов, К.С. Гербич // В кн.: Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: тези доповідей ХXVІІ міжнародної науково-практичної конференції MicroCAD-2019, 15-17 травня 2019 р.: у 4 ч. Ч. III. / за ред. проф. Сокола Є.І. – Харків: НТУ «ХПІ». – С. 33.   Просмотреть

XХIІ міжнародна науково-технічна конференція
ТЕХНОЛОГІЯ-2019
(Сєвєродонецьк, 26–27 квітня 2019 року) 

 

 1. Масалітіна Н.Ю. Каталітична очистка викидних газів азотнокислотних установок від N2O / Н.Ю. Масалітіна, О.М. Близнюк, А.С. Савенков, О.М. Огурцов // В кн.: Технологія-2019 : XХIІ матеріали міжнар.наук.-техн. конф., Ч. I. – Сєвєродонецьк : Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля, 2019. – С. 133.    Просмотреть      

 


 

 

10th International Conference «Basic Problems of Optics – 2018» 

(Saint-Petersburg, 1519 October, 2018)

Program of the 10th International Conference «Basic Problems of Optics – 2018»

 1. Огурцов А.Н. Люминесцентное исследование процесса термической инактивации дефектов в криокристаллах криптона / А.Н. Огурцов, О.Н. Близнюк, Н.Ю. Масалитина, Н.Ф. Клещев // В кн. Сборник трудов Х Международной конференции «Фундаментальные проблемы оптики – 2018». Санкт-Петербург, 15-19 октября 2018 / Под ред. проф. В.Г. Беспалова, проф. С.А. Козлова. – ISBN 978-985-553-537-0. – СПб: Университет ИТМО, 2018. –  С. 125–126.    Просмотреть

 

Sixth International Conference «Engineering of Scintillation Materials and Radiation Technologies» 
(Minsk, Belarus, 912 October 2018).

 

Program of the 6th International Conference “Engineering of Scintillation Materials and Radiation Technologies” ISMART 2018.  

 1. Ogurtsov A.N. Renormalization of atomic cryocrystals luminescence spectra stimulated by excitonicaly induced defect formation / A.N. Ogurtsov, O.N. Bliznjuk, N.F. Kleshchev, N.Yu. Masalitina // In: Sixth International Conference «Engineering of Scintillation Materials and Radiation Technologies ISMART 2018»: Book of Abstracts, 9–12 Oct. 2018. – ISBN 978-985-553-537-0. – Minsk, Belarus, 2018. – P. 76–77.    Просмотреть.

 

Ювілейна XX конференція з неорганічної хімії за участю закордонних учених до 100-річчя заснування Національної Академії наук України XX UCIC  
(Дніпро, Україна, 1720 вересня 2018)

 

 1. Масалітіна Н.Ю. Структурно-функціональний дизайн нанокомпозитних каталізаторів для процесу окиснення амоніаку до N2O / Н.Ю. Масалітіна, А.С. Савенков, О.М. Близнюк, О.М.Огурцов // В кн.: ХХ українська конференція з неорганічної хімії, XX UCIC. – ISBN ISBN 978-966-981-038-0. – Дніпро : ЛІРА, 2018. – С.175.      Просмотреть

 

11th International Conference «Electronic Processes in Organic and Inorganic Materials» 
(Ivano-Frankivsk, Ukraine, May 2125, 2018)

 

 1. Bliznjuk O.N. Development of MN-BI mixed oxide catalyst for ammonia oxidation to N2O / O.N. Bliznjuk, A.N. Ogurtsov, N.Yu. Masalitina, A.S. Savenkov // In: Conference Abstracts of 11th International Conference «Electronic Processes in Organic and Inorganic Materials», ICEPOM-11. – Ivano-Frankivsk, May 21-25, 2018. – P. 152. 

ICEPOM-11 Program (lectures)

ICEPOM-11 Program (poster sessions)
 

 

 

 

XXVІ Международная научно-практическая конференция «Информационные технологии: Наука, Техника, Технология, Образование, Здоровье» MicroCAD-2018    

 

(Харьков, 1618 мая 2018)

 

 


Доклады кафедры:

 1. Блощук О.Г. Дослідження впливу інтерлейкіну на фагоцитарну активність нейтрофілів / О.Г. Блощук, О.М. Клімова, О.М. Огурцов // В кн.: Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: тези доповідей ХXVІ міжнародної науково-практичної конференції MicroCAD-2018, 16-18 травня 2018р.: у 4 ч. Ч. IІ. / за ред. проф. Сокола Є.І. – Харків: НТУ «ХПІ». – С. 191.   Просмотреть
 2. Борисенко В.Б. Оптимізація параметрів культивування в біотехнології виробництва глутамінової кислоти / В.Б.Борисенко, О.М. Близнюк // В кн.: Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: тези доповідей ХXVІ міжнародної науково-практичної конференції MicroCAD-2018, 16-18 травня 2018р.: у 4 ч. Ч. IІ. / за ред. проф. Сокола Є.І. – Харків: НТУ «ХПІ». – С. 192.   Просмотреть
 3. Босенко О.Ю. Удосконалення контролю якості в біотехнології виробництва вітаміну С / О.Ю. Босенко, Н.Ю. Масалітіна // В кн.: Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: тези доповідей ХXVІ міжнародної науково-практичної конференції MicroCAD-2018, 16-18 травня 2018р.: у 4 ч. Ч. IІ. / за ред. проф. Сокола Є.І. – Харків: НТУ «ХПІ». – С. 194.   Просмотреть
 4. Бугайова Ю.В. Оптимізація біотехнології виробництва йогурту / Ю.В. Бугайова, О.О. Варанкіна, О.М. Огурцов // В кн.: Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: тези доповідей ХXVІ міжнародної науково-практичної конференції MicroCAD-2018, 16-18 травня 2018р.: у 4 ч. Ч. IІ. / за ред. проф. Сокола Є.І. – Харків: НТУ «ХПІ». – С. 197.   Просмотреть.
 5. Галушко А.С. Дослідження біотехнології виробництва сиру кисломолочного / А.С. Галушко, О.О. Варанкіна // В кн.: Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: тези доповідей ХXVІ міжнародної науково-практичної конференції MicroCAD-2018, 16-18 травня 2018р.: у 4 ч. Ч. IІ. / за ред. проф. Сокола Є.І. – Харків: НТУ «ХПІ». – С. 218.   Просмотреть.
 6. Горбунов Л.В. Методи розвитку критичного мислення у студентів спеціальності «біотехнології та біоінженерія» / Л.В. Горбунов, О.В. Звягінцева, Д.Р. Андрощук // В кн.: Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: тези доповідей ХXVІ міжнародної науково-практичної конференції MicroCAD-2018, 16-18 травня 2018р.: у 4 ч. Ч. IІІ. / за ред. проф. Сокола Є.І. – Харків: НТУ «ХПІ». – С. 8.       Просмотреть.
 7. Горбунов Л.В. Интерактивное обучение основам биоинженерии / Л.В. Горбунов, Ю.Г. Годунова, А.В. Захожий // В кн.: Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: тези доповідей ХXVІ міжнародної науково-практичної конференції MicroCAD-2018, 16-18 травня 2018р.: у 4 ч. Ч. IІІ. / за ред. проф. Сокола Є.І. – Харків: НТУ «ХПІ». – С. 9.    Просмотреть.
 8. Даниленко М.Є. Дослідження біотехнології виробництва вакцин проти вірусів грипозної групи / М.Є. Даниленко, В.В. Россіхін, О.М. Огурцов // В кн.: Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: тези доповідей ХXVІ міжнародної науково-практичної конференції MicroCAD-2018, 16-18 травня 2018р.: у 4 ч. Ч. IІ. / за ред. проф. Сокола Є.І. – Харків: НТУ «ХПІ». – С. 224.   Просмотреть.
 9. Качанова А.Ю. Дослідження ролі клітинних рецепторів в регуляції генної експресії / А.Ю. Качанова, О.М. Клімова // В кн.: Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: тези доповідей ХXVІ міжнародної науково-практичної конференції MicroCAD-2018, 16-18 травня 2018р.: у 4 ч. Ч. IІ. / за ред. проф. Сокола Є.І. – Харків: НТУ «ХПІ». – С. 242.   Просмотреть.
 10. Кобзев Д.В. Разработка метода конъюгации антител с R-фикоэритрином для применения в мультиплексном анализе / Д.В. Кобзев, А.Л. Татарец, А.Н. Огурцов // В кн.: Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: тези доповідей ХXVІ міжнародної науково-практичної конференції MicroCAD-2018, 16-18 травня 2018р.: у 4 ч. Ч. IІ. / за ред. проф. Сокола Є.І. – Харків: НТУ «ХПІ». – С. 245.   Просмотреть
 11. Корнієвська А.В. Дослідження реологічних властивостей у біотехнології виробництва сирів / А.В. Корнієвська, Н.Ю. Масалітіна // В кн.: Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: тези доповідей ХXVІ міжнародної науково-практичної конференції MicroCAD-2018, 16-18 травня 2018р.: у 4 ч. Ч. IІ. / за ред. проф. Сокола Є.І. – Харків: НТУ «ХПІ». – С. 249.   Просмотреть.
 12. Кутько П.І. Роль мікро РНК та інтерлейкину-10 у корекції автоімунних процесів / П.І. Кутько, О.М. Клімова, О.В. Звягінцева // В кн.: Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: тези доповідей ХXVІ міжнародної науково-практичної конференції MicroCAD-2018, 16-18 травня 2018р.: у 4 ч. Ч. IІ. / за ред. проф. Сокола Є.І. – Харків: НТУ «ХПІ». – С. 254.   Просмотреть.
 13. Ларінцева Н.В. Визначення умов порівнянності кількісного вмісту олії у зерні кукурудзи при різних кліматичних умовах у різний час / Н.В. Ларінцева, Л.В. Горбунов // В кн.: Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: тези доповідей ХXVІ міжнародної науково-практичної конференції MicroCAD-2018, 16-18 травня 2018р.: у 4 ч. Ч. IІІ. / за ред. проф. Сокола Є.І. – Харків: НТУ «ХПІ». – С. 50.     Просмотреть.
 14. Литюга А.О. Дослідження вмісту біологічно активних речовин в екстрактах коренів солодки голої після біотехнологічної переробки / А.О. Литюга, О.О. Варанкіна // В кн.: Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: тези доповідей ХXVІ міжнародної науково-практичної конференції MicroCAD-2018, 16-18 травня 2018р.: у 4 ч. Ч. IІ. / за ред. проф. Сокола Є.І. – Харків: НТУ «ХПІ». – С. 260.   Просмотреть.
 15. Лук’янова Є.Є. Удосконалення біотехнології переробки молока в продукти дитячого харчування / Є.Є. Лук’янова, М.Ф. Клещев, О.М. Огурцов // В кн.: Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: тези доповідей ХXVІ міжнародної науково-практичної конференції MicroCAD-2018, 16-18 травня 2018р.: у 4 ч. Ч. IІ. / за ред. проф. Сокола Є.І. – Харків: НТУ «ХПІ». – С. 261.   Просмотреть
 16. Мартиненко П.Ю. Оптимізація реологічних властивостей в біотехнології виробництва йогурту / П.Ю. Мартиненко, О.М. Близнюк // В кн.: Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: тези доповідей ХXVІ міжнародної науково-практичної конференції MicroCAD-2018, 16-18 травня 2018р.: у 4 ч. Ч. IІ. / за ред. проф. Сокола Є.І. – Харків: НТУ «ХПІ». – С. 265.   Просмотреть
 17. Нідельська М.С. Вивчення маркерів антиоксидантного стресу на тлі кардіопатологій різного генезу / М.С. Нідельська, Ю.М. Краснопольський // В кн.: Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: тези доповідей ХXVІ міжнародної науково-практичної конференції MicroCAD-2018, 16-18 травня 2018р.: у 4 ч. Ч. IІ. / за ред. проф. Сокола Є.І. – Харків: НТУ «ХПІ». – С. 274.   Просмотреть
 18. Півень Л.О. Удосконалення технології виробництва рекомбінантної вакцини проти вірусу папіломи людини / Л.О. Півень, О.М. Огурцов // В кн.: Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: тези доповідей ХXVІ міжнародної науково-практичної конференції MicroCAD-2018, 16-18 травня 2018р.: у 4 ч. Ч. IІ. / за ред. проф. Сокола Є.І. – Харків: НТУ «ХПІ». – С. 280.   Просмотреть
 19. Пилипенко Д.М. Дослідження ефективності ліпосомальних форм гідрофільних препаратів / Д.М. Пилипенко, Ю.М. Краснопольський // В кн.: Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: тези доповідей ХXVІ міжнародної науково-практичної конференції MicroCAD-2018, 16-18 травня 2018р.: у 4 ч. Ч. IІ. / за ред. проф. Сокола Є.І. – Харків: НТУ «ХПІ». – С. 282.   Просмотреть
 20. Полуян Д.В. Дослідження біотехнології одержання вітамінів групи В / Д.В. Полуян, Н.Ю. Масалітіна // В кн.: Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: тези доповідей ХXVІ міжнародної науково-практичної конференції MicroCAD-2018, 16-18 травня 2018р.: у 4 ч. Ч. IІ. / за ред. проф. Сокола Є.І. – Харків: НТУ «ХПІ». – С. 287.   Просмотреть
 21. Скорнякова В.С. Удосконалення біотехнології переробки молока в кисломолочні продукти на прикладі сметани / В.С. Скорнякова, М.Ф. Клещев, О.М. Огурцов // В кн.: Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: тези доповідей ХXVІ міжнародної науково-практичної конференції MicroCAD-2018, 16-18 травня 2018р.: у 4 ч. Ч. IІ. / за ред. проф. Сокола Є.І. – Харків: НТУ «ХПІ». – С. 307.   Просмотреть.
 22. Стародубова А.А. Біотехнології очищення природної води / А.А. Стародубова, О.В. Звягінцева // В кн.: Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: тези доповідей ХXVІ міжнародної науково-практичної конференції MicroCAD-2018, 16-18 травня 2018р.: у 4 ч. Ч. IІ. / за ред. проф. Сокола Є.І. – Харків: НТУ «ХПІ». – С. 311.   Просмотреть
 23. Чернявська Є.Г. Роль екзогенних індукторів у продукуванні активних форм кисню при фагоцитозі / Є.Г. Чернявська, О.М. Клімова // В кн.: Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: тези доповідей ХXVІ міжнародної науково-практичної конференції MicroCAD-2018, 16-18 травня 2018р.: у 4 ч. Ч. IІ. / за ред. проф. Сокола Є.І. – Харків: НТУ «ХПІ». – С. 324.   Просмотреть
 24. Шапкіна І.Є. Оптимізація біотехнології отримання каротиноїдів / І.Є. Шапкіна, О.О. Варанкіна, О.М. Огурцов // В кн.: Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: тези доповідей ХXVІ міжнародної науково-практичної конференції MicroCAD-2018, 16-18 травня 2018р.: у 4 ч. Ч. IІ. / за ред. проф. Сокола Є.І. – Харків: НТУ «ХПІ». – С. 327.   Просмотреть

 

XII Международная научно-практическая конференция магистрантов и аспирантов 

 

(Харьков, 1720 апреля 2018)
Доклады кафедры:

 

 1. Блощук О.Г. Дослідження впливу інтерлейкіну на фагоцитарну активність нейтрофілів / О.Г. Блощук, О.М. Клімова, О.М. Огурцов // В кн.: ХІІ Міжнародна науково-практична конференція магістрантів та аспірантів (17–20 квітня 2018 року): матеріали конференції: у 3-х ч. – Ч. 3 / за ред. проф. Є.І. Сокола. – Харків : НТУ «ХПІ», 2018. – С. 11.   Просмотреть.  
 2. Бугайова Ю.В. Удосконалення біотехнології виробництва йогурту / Ю.В. Бугайова, О.О. Варанкіна, О.М. Огурцов // В кн.: ХІІ Міжнародна науково-практична конференція магістрантів та аспірантів (17–20 квітня 2018 року): матеріали конференції: у 3-х ч. – Ч. 3 / за ред. проф. Є.І. Сокола. – Харків : НТУ «ХПІ», 2018. – С. 15.       Просмотреть
 3. Даниленко М.Є. Удосконалення біотехнології виробництва вакцин проти вірусів грипозної групи / М.Є. Даниленко, В.В. Россіхін, О.М. Огурцов // В кн.: ХІІ Міжнародна науково-практична конференція магістрантів та аспірантів (17–20 квітня 2018 року): матеріали конференції: у 3-х ч. – Ч. 3 / за ред. проф. Є.І. Сокола. – Харків : НТУ «ХПІ», 2018. – С. 31.   Просмотреть
 4. Дядечко І.Г. Дослідження впливу фітогемаглютиніну на проліферативну активність клітин-продуцентів / І.Г. Дядечко, О.М. Огурцов // В кн.: ХІІ Міжнародна науково-практична конференція магістрантів та аспірантів (17–20 квітня 2018 року): матеріали конференції: у 3-х ч. – Ч. 3 / за ред. проф. Є.І. Сокола. – Харків : НТУ «ХПІ», 2018. – С. 40–41.   Просмотреть
 5. Капустян Л.В. Удосконалення біотехнології одержання вакцини проти поліомієліту / Л.В. Капустян, О.М. Огурцов // В кн.: ХІІ Міжнародна науково-практична конференція магістрантів та аспірантів (17–20 квітня 2018 року): матеріали конференції: у 3-х ч. – Ч. 3 / за ред. проф. Є.І. Сокола. – Харків : НТУ «ХПІ», 2018. – С. 51.   Просмотреть
 6. Качанова А.Ю. Вивчення ролі клітинних рецепторів в регуляції генної експресії / А.Ю. Качанова, О.М. Клімова // В кн.: ХІІ Міжнародна науково-практична конференція магістрантів та аспірантів (17–20 квітня 2018 року): матеріали конференції: у 3-х ч. – Ч. 3 / за ред. проф. Є.І. Сокола. – Харків : НТУ «ХПІ», 2018. – С. 54–55.   Просмотреть.
 7. Клименко В.О. Дослідження та оптимізація біотехнології виробництва світлого пива / В.О. Клименко, О.М. Огурцов // В кн.: ХІІ Міжнародна науково-практична конференція магістрантів та аспірантів (17–20 квітня 2018 року): матеріали конференції: у 3-х ч. – Ч. 3 / за ред. проф. Є.І. Сокола. – Харків : НТУ «ХПІ», 2018. – С. 56.   Просмотреть
 8. Кобзев Д.В. Разработка методов связывания антител с высокомолекулярными флуоресцентными маркерами для использования в мультиплексном анализе / Д.В. Кобзев, А.Л. Татарец, А.Н. Огурцов // В кн.: ХІІ Міжнародна науково-практична конференція магістрантів та аспірантів (17–20 квітня 2018 року): матеріали конференції: у 3-х ч. – Ч. 3 / за ред. проф. Є.І. Сокола. – Харків : НТУ «ХПІ», 2018. – С. 58.   Просмотреть.
 9. Кравченко О.М. Фітобіотехнологія виробництва гігієнічних препаратів для тварин / О.М. Кравченко, О.О. Варанкіна // В кн.: ХІІ Міжнародна науково-практична конференція магістрантів та аспірантів (17–20 квітня 2018 року): матеріали конференції: у 3-х ч. – Ч. 3 / за ред. проф. Є.І. Сокола. – Харків : НТУ «ХПІ», 2018. – С. 60.   Просмотреть
 10. Кутько П.І. Фактори патогенезу автоімунних захворювань та їх корекція / П.І. Кутько, О.М. Клімова // В кн.: ХІІ Міжнародна науково-практична конференція магістрантів та аспірантів (17–20 квітня 2018 року): матеріали конференції: у 3-х ч. – Ч. 3 / за ред. проф. Є.І. Сокола. – Харків : НТУ «ХПІ», 2018. – С. 65.   Просмотреть
 11. Литюга А.О. Біотехнологічні основи використання біологічно активних речовин солодки голої у складі косметичних засобів / А.О. Литюга, О.О. Варанкіна // В кн.: ХІІ Міжнародна науково-практична конференція магістрантів та аспірантів (17–20 квітня 2018 року): матеріали конференції: у 3-х ч. – Ч. 3 / за ред. проф. Є.І. Сокола. – Харків : НТУ «ХПІ», 2018. – С. 68.   Просмотреть
 12. Лук’янова Є.Є. Дослідження та оптимізація біотехнології переробки молока в продукти дитячого харчування / Є.Є. Лук’янова, М.Ф. Клещев, О.М. Огурцов // В кн.: ХІІ Міжнародна науково-практична конференція магістрантів та аспірантів (17–20 квітня 2018 року): матеріали конференції: у 3-х ч. – Ч. 3 / за ред. проф. Є.І. Сокола. – Харків : НТУ «ХПІ», 2018. – С. 69.   Просмотреть
 13. Нідельська М.С. Нанобіотехнологічне створення антиоксидантного препарату на основі наночасток / М.С. Нідельська, Ю.М. Краснопольський // В кн.: ХІІ Міжнародна науково-практична конференція магістрантів та аспірантів (17–20 квітня 2018 року): матеріали конференції: у 3-х ч. – Ч. 3 / за ред. проф. Є.І. Сокола. – Харків : НТУ «ХПІ», 2018. – С. 83.   Просмотреть.
 14. Пилипенко Д.М. Розробка наноформи цитохрому с для застосування у кардіології / Д.М. Пилипенко, Ю.М. Краснопольський // В кн.: ХІІ Міжнародна науково-практична конференція магістрантів та аспірантів (17–20 квітня 2018 року): матеріали конференції: у 3-х ч. – Ч. 3 / за ред. проф. Є.І. Сокола. – Харків : НТУ «ХПІ», 2018. – С. 89.   Просмотреть
 15. Півень Л.О. Дослідження технології виробництва рекомбінантної вакцини проти вірусу папіломи людини / Л.О. Півень, О.М. Огурцов // В кн.: ХІІ Міжнародна науково-практична конференція магістрантів та аспірантів (17–20 квітня 2018 року): матеріали конференції: у 3-х ч. – Ч. 3 / за ред. проф. Є.І. Сокола. – Харків : НТУ «ХПІ», 2018. – С. 90–91.   Просмотреть
 16. Скорнякова В.С. Оптимізація біотехнології переробки молока в кисломолочні продукти на прикладі сметани / В.С. Скорнякова, М.Ф. Клещев, О.М. Огурцов // В кн.: ХІІ Міжнародна науково-практична конференція магістрантів та аспірантів (17–20 квітня 2018 року): матеріали конференції: у 3-х ч. – Ч. 3 / за ред. проф. Є.І. Сокола. – Харків : НТУ «ХПІ», 2018. – С. 109.   Просмотреть
 17. Скотніков В.Р. Оптимізація технології виробництва ацидофільного молока на основі нового штаму Lactobacillus acidophilus / В.Р. Скотніков, О.В. Звягінцева, О.М. Огурцов // В кн.: ХІІ Міжнародна науково-практична конференція магістрантів та аспірантів (17–20 квітня 2018 року): матеріали конференції: у 3-х ч. – Ч. 3 / за ред. проф. Є.І. Сокола. – Харків : НТУ «ХПІ», 2018. – С. 110.     Просмотреть
 18. Стародубова А.А. Біотехнологічні основи очищення природної води / А.А. Стародубова, О.В. Звягінцева // В кн.: ХІІ Міжнародна науково-практична конференція магістрантів та аспірантів (17–20 квітня 2018 року): матеріали конференції: у 3-х ч. – Ч. 3 / за ред. проф. Є.І. Сокола. – Харків : НТУ «ХПІ», 2018. – С. 113.   Просмотреть.
 19. Усатенко Ю.С. Розробка складу та біотехнології отримання комплексного пробіотичного препарату / Ю.С. Усатенко, Ю.М. Краснопольський // В кн.: ХІІ Міжнародна науково-практична конференція магістрантів та аспірантів (17–20 квітня 2018 року): матеріали конференції: у 3-х ч. – Ч. 3 / за ред. проф. Є.І. Сокола. – Харків : НТУ «ХПІ», 2018. – С. 120.   Просмотреть
 20. Чернявська Є.Г. Дослідження впливу екзогенних індукторів на утворення активних форм кисню при фагоцитозі / Є.Г. Чернявська, О.М. Клімова // В кн.: ХІІ Міжнародна науково-практична конференція магістрантів та аспірантів (17–20 квітня 2018 року): матеріали конференції: у 3-х ч. – Ч. 3 / за ред. проф. Є.І. Сокола. – Харків : НТУ «ХПІ», 2018. – С. 126–127.   Просмотреть
 21. Чумаченко К.М. Оптимізація біотехнології виробництва мікроскопічних водоростей (спіруліни) / К.М. Чумаченко, В.В. Россіхін, О.М. Огурцов // В кн.: ХІІ Міжнародна науково-практична конференція магістрантів та аспірантів (17–20 квітня 2018 року): матеріали конференції: у 3-х ч. – Ч. 3 / за ред. проф. Є.І. Сокола. – Харків : НТУ «ХПІ», 2018. – С. 128.   Просмотреть
 22. Шапкіна І.Є. Удосконалення біотехнології отримання каротиноїдів / І.Є. Шапкіна, О.О. Варанкіна, О.М. Огурцов // В кн.: ХІІ Міжнародна науково-практична конференція магістрантів та аспірантів (17–20 квітня 2018 року): матеріали конференції: у 3-х ч. – Ч. 3 / за ред. проф. Є.І. Сокола. – Харків : НТУ «ХПІ», 2018. – С. 129.   Просмотреть.

 


Central European Conference on Photochemistry, CECP-2018 
(February 4-8, 2018, Bad Hofgastein, Austria)

 

 1. Kobzev D. Bright and stable tandems of R-PE and PerCP for fluorescence microscopy and flow cytometry applications // In: Book of Abstract of Central European Conference on Photochemistry, CECP-2018. February 4-8, 2018, Bad Hofgastein, Austria.  P. 69.    Просмотреть   

 

 

 

https://sites.google.com/site/prokafedru/pub/conferences/kmoss.jpg
ІІІ Міжнародна науково-технічна конференція «Комп’ютерне моделювання та оптимізація складних систем», КМОСС-2017 

 

(1-3 листопада 2017 р., Дніпро, Україна)

 

 

 1. Bliznjuk O.N. Kinetic modeling of the catalytic ammonia oxidation to N2O / O.N. Bliznjuk, A.N. Ogurtsov, A.S. Savenkov, N.Yu. Masalitina // В кн.: Комп’ютерне моделювання та оптимізація складних систем (КМОСС-2017): матеріали ІIІ Всеукраїнської науково-технічної конференції з міжнародною участю.  ISBN 978-966-494-054-9. – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2017. – С. 18–19.       Просмотреть  

 

5th International Conference «NANOBIOPHYSICS: Fundamental and Applied Aspects», NBP-2017   (Kharkov, October 25, 2017)

 

Ogurtsov A.N. Nanobiophysics in Bionanotechnology and Nanopharmacy / A.N. Ogurtsov, O.N. Bliznjuk, N.Yu. Masalitina, N.F. Kleshchev // In: 5th International Conference “Nanobiophysics: Fundamental and Applied Aspects” NBP-2017, Book of Abstracts, October 2-5, 2017, Kharkov, Ukraine. – P. 35.  Просмотреть  

Інформація про 5-ту Міжнародну конференцію «Нанобіофізика: фундаментальні та прикладні аспекти» НБФ-2017
 Біофізичний вісник.  2017.  Том 2, № 38. – С. 5-11

 

XXIII Galyna Puchkovska International School-Seminar «Spectroscopy of Molecules and Crystals», XXIII ISSSMC   (Киев, 2027 сентября 2017) 

 

 

 1. Bliznjuk O.N. Synchrotron-Radiation Induced Renormalization of Luminescence Spectra from Atomic Cryocrystals / O.N. Bliznjuk, N.F. Kleshchev, A.N. Ogurtsov // In: Spectroscopy of Molecules and Crystals: the Book of Abstracts of XXIII Galyna Puchkovska International School-Seminar, Kyiv, Ukraine, September 20-25, 2017. – ISBN 978-617-7397-44-0. – K. : Talkom, 2017. – P. 64.     Просмотреть 
 2. Ogurtsov A.N. Thermoluminescence Study of Nonisothermic Energy Transfer Kinetics to Matrix-Isolated Centers in Solid Argon / A.N. Ogurtsov, N.Yu. Masalitina, O.N. Bliznjuk // In: Spectroscopy of Molecules and Crystals: the Book of Abstracts of XXIII Galyna Puchkovska International School-Seminar, Kyiv, Ukraine, September 20-25, 2017. – ISBN 978-617-7397-44-0. – K. : Talkom, 2017. – P. 74.     Просмотреть 
 3. Masalitina N.Yu. Spectroscopic Analysis of Molecular Photodissociation in NH3 Thing Films / N.Yu. Masalitina, O.N. Bliznjuk, A.N. Ogurtsov // In: Spectroscopy of Molecules and Crystals: the Book of Abstracts of XXIII Galyna Puchkovska International School-Seminar, Kyiv, Ukraine, September 20-25, 2017. – ISBN 978-617-7397-44-0. – K. : Talkom, 2017. – P. 187.     Просмотреть 

 

 

18th International
Conference
on Luminescence, ICL-2017   (
João Pessoa, August 27September 1, 2017)

 

 1. Ogurtsov A.N. Effect
  of crystal size effect on polaritonic luminescence from rare-gas solids / A.N.
  Ogurtsov, O.N. Bliznjuk, N.F. Kleshchev, N.Yu. Masalitina // In: Program Book
  of the 18th International Conference on Luminescence, João Pessoa,
  Paraíba State, Brazil, August 27th–September 1st, 2017. –
  P.100. 

 

Всеукраїнська наукова конференція «Розвиток прикладної науки, освіти та студентського самоврядування на Буковині», присвячена 20-річчю від дня заснування Чернівецького факультету Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»   
(Чернівці, 2627 травня 2017) 
Доклады кафедры:

 

 1. Апальков Б.Р. Исследование фракций низкомолекулярных белков с помощью различных методов электрофореза / Б.Р. Апальков, Е.М. Климова, А.Н. Огурцов // В кн.: Всеукраїнська наукова конференція «Розвиток прикладної науки, освіти та студентського самоврядування на Буковині», присвячена 20-річчю від дня заснування Чернівецького факультету Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут», 26–27 травня 2017 р., м. Чернівці: матеріали конференції. – Харків: НТУ «ХПІ», 2017. – C. 100-101.   Просмотреть 
 2. Єременко І.В. Біотехнологічне одержання удосконаленої лікарської форми для транспортування судинно-ендотеліального фактору росту VEGF / І.В. Єременко, О.М. Клімова, О.М. Огурцов // В кн.: Всеукраїнська наукова конференція «Розвиток прикладної науки, освіти та студентського самоврядування на Буковині», присвячена 20-річчю від дня заснування Чернівецького факультету Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут», 26–27 травня 2017 р., м. Чернівці: матеріали конференції. – Харків: НТУ «ХПІ», 2017. – C. 105-107.   Просмотреть 
 3. Кобзев Д.В. Разработка конъюгатов моноклональных антител с новым флуоресцентным маркером K7-547 / Д.В. Кобзев, Е.М. Климова, А.Л. Татарец, А.Н. Огурцов // В кн.: Всеукраїнська наукова конференція «Розвиток прикладної науки, освіти та студентського самоврядування на Буковині», присвячена 20-річчю від дня заснування Чернівецького факультету Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут», 26–27 травня 2017 р., м. Чернівці: матеріали конференції. – Харків: НТУ «ХПІ», 2017. – C. 107-109.   Просмотреть 
 4. Кравченко О.М. Дослідження та удосконалення технології виробництва хлібопекарських дріжджів / О.М. Кравченко, Н.В. Решетняк, О.М. Огурцов // В кн.: Всеукраїнська наукова конференція «Розвиток прикладної науки, освіти та студентського самоврядування на Буковині», присвячена 20-річчю від дня заснування Чернівецького факультету Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут», 26–27 травня 2017 р., м. Чернівці: матеріали конференції. – Харків: НТУ «ХПІ», 2017. – C. 111-112.   Просмотреть 
 5. Кутько П.І. Дослідження та розробка генетичного вектору для протеосомної деградації онкобілків / П.І. Кутько, О.М. Клімова, О.М. Огурцов // В кн.: Всеукраїнська наукова конференція «Розвиток прикладної науки, освіти та студентського самоврядування на Буковині», присвячена 20-річчю від дня заснування Чернівецького факультету Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут», 26–27 травня 2017 р., м. Чернівці: матеріали конференції. – Харків: НТУ «ХПІ», 2017. – C. 112-114.   Просмотреть 
 6. Литюга А.О. Дослідження біотехнології виробництва глюкозо-галактозного сиропу з сирної сироватки / А.О. Литюга, О.О. Варанкіна, О.М. Огурцов // В кн.: Всеукраїнська наукова конференція «Розвиток прикладної науки, освіти та студентського самоврядування на Буковині», присвячена 20-річчю від дня заснування Чернівецького факультету Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут», 26–27 травня 2017 р., м. Чернівці: матеріали конференції. – Харків: НТУ «ХПІ», 2017. – C. 114-115.   Просмотреть 
 7. Нідельська М.С. Дослідження біотехнології одержання протипухлинних вакцин / М.С. Нідельська, О.М. Огурцов // В кн.: Всеукраїнська наукова конференція «Розвиток прикладної науки, освіти та студентського самоврядування на Буковині», присвячена 20-річчю від дня заснування Чернівецького факультету Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут», 26–27 травня 2017 р., м. Чернівці: матеріали конференції. – Харків: НТУ «ХПІ», 2017. – C. 117-119.   Просмотреть 
 8. Пилипенко Д.М. Дослідження біотехнології одержання специфічних імуноглобулінів Y / Д.М. Пилипенко, О.М. Огурцов // В кн.: Всеукраїнська наукова конференція «Розвиток прикладної науки, освіти та студентського самоврядування на Буковині», присвячена 20-річчю від дня заснування Чернівецького факультету Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут», 26–27 травня 2017 р., м. Чернівці: матеріали конференції. – Харків: НТУ «ХПІ», 2017. – C. 119-120.   Просмотреть 
 9. Полуян Д.В. Дослідження та удосконалення біотехнології виробництва м’яких сирів / Д.В. Полуян, О.О. Варанкіна, О.М. Огурцов // В кн.: Всеукраїнська наукова конференція «Розвиток прикладної науки, освіти та студентського самоврядування на Буковині», присвячена 20-річчю від дня заснування Чернівецького факультету Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут», 26–27 травня 2017 р., м. Чернівці: матеріали конференції. – Харків: НТУ «ХПІ», 2017. – C. 120-122.   Просмотреть 
 10. Стародубова А.А. Дослідження біотехнологічного способу отримання та хроматографічної очистки білків теплового шоку / А.А. Стародубова, О.М. Клімова, О.М. Огурцов // В кн.: Всеукраїнська наукова конференція «Розвиток прикладної науки, освіти та студентського самоврядування на Буковині», присвячена 20-річчю від дня заснування Чернівецького факультету Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут», 26–27 травня 2017 р., м. Чернівці: матеріали конференції. – Харків: НТУ «ХПІ», 2017. – C. 124-126.   Просмотреть 
 11. Усатенко Ю.С. Удосконалення біотехнологічної схеми одержання інтерлейкінів / Ю.С. Усатенко, О.М. Огурцов // В кн.: Всеукраїнська наукова конференція «Розвиток прикладної науки, освіти та студентського самоврядування на Буковині», присвячена 20-річчю від дня заснування Чернівецького факультету Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут», 26–27 травня 2017 р., м. Чернівці: матеріали конференції. – Харків: НТУ «ХПІ», 2017. – C. 126-127.   Просмотреть 
 12. Яремінець Н.С. Удосконалення технологічної схеми одержання біологічно-активних речовин із калусної тканини календули лікарської / Н.С. Яремінець, І.А. Бєлих, О.М. Огурцов // В кн.: Всеукраїнська наукова конференція «Розвиток прикладної науки, освіти та студентського самоврядування на Буковині», присвячена 20-річчю від дня заснування Чернівецького факультету Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут», 26–27 травня 2017 р., м. Чернівці: матеріали конференції. – Харків: НТУ «ХПІ», 2017. – C. 128-129.   Просмотреть 

 

http://science.kpi.kharkov.ua/pro-provedennya-mizhnarodnoi-naukovo-p/
XXV Международная научно-практическая конференция «Информационные технологии: Наука, Техника, Технология, Образование, Здоровье» MicroCAD-2017    (Харьков, 1719 мая 2017)

 


Доклады кафедры:

 1. Апальков Б.Р. Верификация низкомолекулярных белков с помощью различных методов электрофореза / Б.Р. Апальков, Е.М. Климова, А.Н. Огурцов // В кн.: Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: тези доповідей ХXV міжнародної науково-практичної конференції MicroCAD-2017, 17-19 травня 2017 р. : у 4 ч. Ч. IІ. / за ред. проф. Сокола Є.І. – Харків : НТУ «ХПІ». – С. 288.   Просмотреть 
 2. Бурлуцька Т.С. Удосконалення біотехнології виробництва м’якого сиру з використанням сироваткового парапродукту харчування / Т.С. Бурлуцька, І.А. Бєлих, О.М. Огурцов // В кн.: Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: тези доповідей ХXV міжнародної науково-практичної конференції MicroCAD-2017, 17-19 травня 2017 р. : у 4 ч. Ч. IІ. / за ред. проф. Сокола Є.І. – Харків : НТУ «ХПІ». – С. 293.   Просмотреть 
 3. Кобзев Д.В. Создание конъюгатов моноклональных антител с новым флуоресцентным маркером K7-547 / Д.В. Кобзев, Е.М. Климова, А.Л. Татарец, А.Н. Огурцов // В кн.: Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: тези доповідей ХXV міжнародної науково-практичної конференції MicroCAD-2017, 17-19 травня 2017 р. : у 4 ч. Ч. IІ. / за ред. проф. Сокола Є.І. – Харків : НТУ «ХПІ». – С. 303.    Просмотреть 
 4. Кравченко О.М. Оптимізація технології виробництва хлібопекарських дріжджів / О.М. Кравченко, Н.В. Решетняк, О.М. Огурцов // В кн.: Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: тези доповідей ХXV міжнародної науково-практичної конференції MicroCAD-2017, 17-19 травня 2017 р. : у 4 ч. Ч. IІ. / за ред. проф. Сокола Є.І. – Харків : НТУ «ХПІ». – С. 305.   Просмотреть 
 5. Кутько П.І. Дослідження протеолітичної деградації онкобілку BCL-2 / П.І. Кутько, О.М. Клімова // В кн.: Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: тези доповідей ХXV міжнародної науково-практичної конференції MicroCAD-2017, 17-19 травня 2017 р. : у 4 ч. Ч. IІ. / за ред. проф. Сокола Є.І. – Харків : НТУ «ХПІ». – С. 307.   Просмотреть 
 6. Лаврик Д.В. Дослідження активності ферментного препарату протеолітичної дії в залежності від водневого показника середовища / Д.В. Лаврик, О.О. Варанкіна // В кн.: Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: тези доповідей ХXV міжнародної науково-практичної конференції MicroCAD-2017, 17-19 травня 2017 р. : у 4 ч. Ч. IІ. / за ред. проф. Сокола Є.І. – Харків : НТУ «ХПІ». – С. 309.   Просмотреть 
 7. Литюга А.О. Біотехнологічні продукти та процеси в технології косметичних засобів / А.О. Литюга, О.О. Варанкіна, О.М. Огурцов // В кн.: Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: тези доповідей ХXV міжнародної науково-практичної конференції MicroCAD-2017, 17-19 травня 2017 р. : у 4 ч. Ч. IІ. / за ред. проф. Сокола Є.І. – Харків : НТУ «ХПІ». – С. 314.   Просмотреть 
 8. Мандретова А.А. Исследование влияния разных видов заквасок на процесс сквашивания молока / А.А. Мандретова, С.И. Самойленко // В кн.: Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: тези доповідей ХXV міжнародної науково-практичної конференції MicroCAD-2017, 17-19 травня 2017 р. : у 4 ч. Ч. IІ. / за ред. проф. Сокола Є.І. – Харків : НТУ «ХПІ». – С. 315.   Просмотреть 
 9. Мартынюк Н.М. Получение продуктов питания с низким и высоким гликемическим индексом на основе амилозного и амилопектинового крахмала кукурузы / Н.М. Мартынюк // В кн.: Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: тези доповідей ХXV міжнародної науково-практичної конференції MicroCAD-2017, 17-19 травня 2017 р. : у 4 ч. Ч. IІ. / за ред. проф. Сокола Є.І. – Харків : НТУ «ХПІ». – С. 318.   Просмотреть 
 10. Нідельська М.С. Розробка біотехнології одержання протипухлинних вакцин / М.С. Нідельська, О.М. Огурцов, Ю.М. Краснопольський // В кн.: Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: тези доповідей ХXV міжнародної науково-практичної конференції MicroCAD-2017, 17-19 травня 2017 р. : у 4 ч. Ч. IІ. / за ред. проф. Сокола Є.І. – Харків : НТУ «ХПІ». – С. 323.   Просмотреть 
 11. Пилипенко Д.М. Удосконалення біотехнології одержання специфічних імуноглобулінів Y / Д.М. Пилипенко, О.М. Огурцов // В кн.: Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: тези доповідей ХXV міжнародної науково-практичної конференції MicroCAD-2017, 17-19 травня 2017 р. : у 4 ч. Ч. IІ. / за ред. проф. Сокола Є.І. – Харків : НТУ «ХПІ». – С. 325.   Просмотреть 
 12. Полуян Д.В. Оптимізація біотехнології виробництва м’яких сирів / Д.В. Полуян, О.О. Варанкіна, О.М. Огурцов // В кн.: Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: тези доповідей ХXV міжнародної науково-практичної конференції MicroCAD-2017, 17-19 травня 2017 р. : у 4 ч. Ч. IІ. / за ред. проф. Сокола Є.І. – Харків : НТУ «ХПІ». – С. 327.   Просмотреть 
 13. Сергієнко Б.В. Дослідження концентрації антоціанів в екстрактах з плодів йошти в залежності від температури / Б.В. Сергієнко, О.О. Варанкіна // В кн.: Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: тези доповідей ХXV міжнародної науково-практичної конференції MicroCAD-2017, 17-19 травня 2017 р. : у 4 ч. Ч. IІ. / за ред. проф. Сокола Є.І. – Харків : НТУ «ХПІ». – С. 333.     Просмотреть 
 14. Стародубова А.А. Удосконалення біотехнологічного регламенту отримання білків теплового шоку / А.А. Стародубова, О.В. Звягінцева, О.М. Клімова, О.М. Огурцов // В кн.: Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: тези доповідей ХXV міжнародної науково-практичної конференції MicroCAD-2017, 17-19 травня 2017 р. : у 4 ч. Ч. IІ. / за ред. проф. Сокола Є.І. – Харків : НТУ «ХПІ». – С. 334.   Просмотреть 
 15. Усатенко Ю.С. Удосконалення біотехнології одержання інтерлейкінів / Ю.С. Усатенко, О.М. Огурцов // В кн.: Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: тези доповідей ХXV міжнародної науково-практичної конференції MicroCAD-2017, 17-19 травня 2017 р. : у 4 ч. Ч. IІ. / за ред. проф. Сокола Є.І. – Харків : НТУ «ХПІ». – С. 338.   Просмотреть 
 16. Яремінець Н.С. Удосконалення технології одержання біологічно-активних речовин із калусної тканини календули лікарської / Н.С. Яремінець, І.А. Бєлих, О.М. Огурцов // В кн.: Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: тези доповідей ХXV міжнародної науково-практичної конференції MicroCAD-2017, 17-19 травня 2017 р. : у 4 ч. Ч. IІ. / за ред. проф. Сокола Є.І. – Харків : НТУ «ХПІ». – С. 345.   Просмотреть 
 17. Горбунов Л.В. Методология интерактивного обучения в высшей школе / Л.В. Горбунов, Н.В. Решетняк, Н.М. Мартынюк // В кн.: Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: тези доповідей ХXV міжнародної науково-практичної конференції MicroCAD-2017, 17-19 травня 2017 р. : у 4 ч. Ч. IІІ. / за ред. проф. Сокола Є.І. – Харків : НТУ «ХПІ». – С. 65.   Просмотреть 
 18. Горбунов Л.В. Обеспечение условия сопоставимости результатов в исследовании гибридов мутации зерен кукурузы при помощи компьютерного эксперимента / Л.В. Горбунов, О.В. Звягинцева // В кн.: Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: тези доповідей ХXV міжнародної науково-практичної конференції MicroCAD-2017, 17-19 травня 2017 р. : у 4 ч. Ч. IІІ. / за ред. проф. Сокола Є.І. – Харків : НТУ «ХПІ». – С. 93.   Просмотреть 
 19. Решетняк Н.В. Определение условий сопоставимости количественных результатов выращивания линий и гибридов кукурузы на зерно при разных климатических условиях в разное время / Н.В. Решетняк, Л.В. Горбунов // В кн.: Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: тези доповідей ХXV міжнародної науково-практичної конференції MicroCAD-2017, 17-19 травня 2017 р. : у 4 ч. Ч. IІІ. / за ред. проф. Сокола Є.І. – Харків : НТУ «ХПІ». – С. 120.   Просмотреть 

 

 


V Міжнародна науково-практична конференція, присвяченої 30-річчю біологічного факультету Запорізького національного університету   (2628 квітня 2017)

 

 1. Кобзев Д.В. Флуоресцентно меченые антитела для микроскопии и проточной цитометрии для возбуждения в фиолетовой области спектра / Д.В. Кобзев, Р.П. Свояков, И.А. Федюняева и др. // В кн.: Сучасні проблеми біології, екології та хімії: збірник матеріалів V Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 30-річчю біологічного факультету Запорізького національного університету (Запоріжжя, 26-28 квітня 2017 р.). – Запоріжжя : АА Тандем, 2017. – С. 283-284.  Просмотреть.

 


Пленарное заседание конференции

 

http://web.kpi.kharkov.ua/masters/language/ru/

 

XI Международная научно-практическая конференция магистрантов и аспирантов
(Харьков, 18
21 апреля 2017)
Доклады кафедры:
 1. Кобзев Д.В. Разработка и тестировавние флуоресцентно меченых антител для возбуждения 405 нм / Д.В. Кобзев, Е.М. Климова, А.Л. Татарец, А.Н. Огурцов // В кн.: ХІ Міжнародна науково-практична конференція магістрантів та аспірантів (18–21 квітня 2017 року): матеріали конференції: у 3-х ч. – Ч. 2 / за ред. проф. Є.І. Сокола. – Харків : НТУ «ХПІ», 2017. – С. 214.   Просмотреть
 2. Кравченко О.М. Удосконалення технології виробництва хлібопекарських дріжджів / О.М. Кравченко, Н.В. Решетняк, О.М. Огурцов // В кн.: ХІ Міжнародна науково-практична конференція магістрантів та аспірантів (18–21 квітня 2017 року): матеріали конференції: у 3-х ч. – Ч. 2 / за ред. проф. Є.І. Сокола. – Харків : НТУ «ХПІ», 2017. – С. 217.   Просмотреть
 3. Кутько П.І. Створення генетичної конструкції для протеосомної деградації онкобілків / П.І. Кутько, О.М. Клімова, О.М. Огурцов // В кн.: ХІ Міжнародна науково-практична конференція магістрантів та аспірантів (18–21 квітня 2017 року): матеріали конференції: у 3-х ч. – Ч. 2 / за ред. проф. Є.І. Сокола. – Харків : НТУ «ХПІ», 2017. – С. 219.   Просмотреть
  Видео доклада П.И. Кутько на Пленарном заседании конференции (33:30-46:42)
 4. Лаврик Д.В. Обгрунтування вибору концентрації ферментних препаратів протеолітичної дії у складі миючих засобів / Д.В. Лаврик, О.О. Варанкіна // В кн.: ХІ Міжнародна науково-практична конференція магістрантів та аспірантів (18–21 квітня 2017 року): матеріали конференції: у 3-х ч. – Ч. 3 / за ред. проф. Є.І. Сокола. – Харків : НТУ «ХПІ», 2017. – С. 31.   Просмотреть
 5. Литюга А.О. Удосконалення біотехнології виробництва глюкозо-галактозного сиропу з сирної сироватки / А.О. Литюга, О.О. Варанкіна, О.М. Огурцов // В кн.: ХІ Міжнародна науково-практична конференція магістрантів та аспірантів (18–21 квітня 2017 року): матеріали конференції: у 3-х ч. – Ч. 2 / за ред. проф. Є.І. Сокола. – Харків : НТУ «ХПІ», 2017. – С. 220.   Просмотреть
 6. Маренич К.П. Дослідження проліферативної активності Saccharomyces cerevisiae під дією активаторів та інгібіторів / К.П. Маренич, І.А. Бєлих // В кн.: ХІ Міжнародна науково-практична конференція магістрантів та аспірантів (18–21 квітня 2017 року): матеріали конференції: у 3-х ч. – Ч. 2 / за ред. проф. Є.І. Сокола. – Харків : НТУ «ХПІ», 2017. – С. 179.   Просмотреть
 7. Нідельська М.С. Удосконалення біотехнології одержання протипухлинних вакцин / М.С. Нідельська, О.М. Огурцов // В кн.: ХІ Міжнародна науково-практична конференція магістрантів та аспірантів (18–21 квітня 2017 року): матеріали конференції: у 3-х ч. – Ч. 2 / за ред. проф. Є.І. Сокола. – Харків : НТУ «ХПІ», 2017. – С. 228.   Просмотреть
 8. Пилипенко Д.М. Розробка біотехнології одержання специфічних імуноглобулінів Y / Д.М. Пилипенко, О.М. Огурцов //  В кн.: ХІ Міжнародна науково-практична конференція магістрантів та аспірантів (18–21 квітня 2017 року): матеріали конференції: у 3-х ч. – Ч. 2 / за ред. проф. Є.І. Сокола. – Харків : НТУ «ХПІ», 2017. – С. 229.   Просмотреть
 9. Полуян Д.В. Удосконалення біотехнології виробництва м’яких сирів / Д.В. Полуян, О.О. Варанкіна, О.М. Огурцов // В кн.: ХІ Міжнародна науково-практична конференція магістрантів та аспірантів (18–21 квітня 2017 року): матеріали конференції: у 3-х ч. – Ч. 2 / за ред. проф. Є.І. Сокола. – Харків : НТУ «ХПІ», 2017. – С. 230.   Просмотреть
 10. Стародубова А.А. Розробка біотехнологічного способу отримання та хроматографічної очистки білків теплового шоку / А.А. Стародубова, О.М. Клімова, О.М. Огурцов // В кн.: ХІ Міжнародна науково-практична конференція магістрантів та аспірантів (18–21 квітня 2017 року): матеріали конференції: у 3-х ч. – Ч. 2 / за ред. проф. Є.І. Сокола. – Харків : НТУ «ХПІ», 2017. – С. 231–232.   Просмотреть
 11. Усатенко Ю.С. Біотехнологія удосконалення одержання цитокінів (IL-3) / Ю.С. Усатенко, О.М. Огурцов // В кн.: ХІ Міжнародна науково-практична конференція магістрантів та аспірантів (18–21 квітня 2017 року): матеріали конференції: у 3-х ч. – Ч. 2 / за ред. проф. Є.І. Сокола. – Харків : НТУ «ХПІ», 2017. – С. 234.   Просмотреть

XXIV Международная научно-практическая конференция «Информационные технологии: Наука, Техника, Технология, Образование, Здоровье»  MicroCAD-2016– (Харьков, 18-20 мая 2016)
V Міжнародна науково-практична конференція «Комп’ютерне моделювання в хімії і технологіях та системах сталого розвитку» – КМХТ-2016.  – С. 138, 143 (Київ, 18-20 травня 2016 року).
4th International Conference on Radiation and Applications in Various Fields of Research, RAD 4– Niš University. – P. 86, 197, 294 (May 23-27, 2016).
XXII International School-Seminar Spectroscopy of Molecules and Crystals, ISSSMC XXII. – Ukraine, 2015. – P. 86, 107, 146 (September 27 – October 4, 2015).
VIII Международная конференция «Фундаментальные проблемы оптики – 2014»– С. 104, 107, 110 (Санкт-Петербург, 20-24 октября 2014).
IV Международная конференция «Инженерия сцинтилляционных материалов и радиационные технологии»ИСМАРТ 2014.  – С. 36, 110 (Минск, 12-16 октября 2014).
6th Conference on Elementary Processes in Atomic Systems CEPAS2014, Bratislava, Slovakia, 2014. – P. 242–244 (July 9-12, 2014).