Патенти

https://sites.google.com/site/to4tofill/home/foto2/logo-kafedra.png

 

 1. Патент на винахід № 118679 Україна, МПК C01D 21/22, C01B 21/26 Спосіб отримання нітрогену (І) оксиду / Савенков А.С., Масалітіна Н.Ю.; Власник Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”.  № а 2016 00960; заявл. 05.02.2016; опубл. 25.02.2019, Бюл. №4.  

   

 2. Патент на корисну модель № 123122 (UA) , МПК МПК С12N1/20 А61К35/74 А61К35/741 С12R1/25 А61Р3. Спосіб одержання метаболітів пробіотичних штамів бактерій / Ісаєнко О.Ю., Книш О.В., Бабич Є.М., Ківва Ф.В., Горбач Т.В., Балак О.К. ; ДУ «ІМІ НАМН» . – З. № u 201708821 ; заявл. 04.09.2017. ; опубл. 12.02.2018, Бюл. № 3.
 3. Патент на корисну модель № 126603 (UA) , МПК С12N1/00 А61К36/06 А61К35/66. Спосіб одержання комбінації метаболітів пробіотичних штамів грибів і бактерій / Ісаєнко О.Ю., Книш О.В., Бабич Є.М., Полянська В.П., Зачепило С.В., Ващенко В. Л., Коваленко О.І., Балак О.К. ; ДУ «ІМІ НАМН» . – З. № u 201801032 ; заявл. 02.05.2018. ; опубл. 25.06.2018, Бюл. № 12.
 4. Патент на корисну модель № 130877 U07704 9.07.18 Спосіб диференціальної діагностики тимусзалежною та тимуснезалежної міастенії. / Клімова О.М., Дроздова Л.А., Мінухін Д.В. ; ДУ «Інститут загальної та невідкладної хірургії ім. В.Т. Зайцева НАМНУ» ; заявл. 26.12.2018.  
 5. Патент на винахід № 114042 Україна, МПК B01J 37/03,  B01J 37/08, C01B 21/22, B01J 23/10, B01J 23/18, B01J 23/38. Спосіб одержання каталізатора окиснення амоніаку в нітрогену (I) оксид / Савенков А.С., Масалітіна Н.Ю.; Власник Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”.  № а 2016 00959; заявл. 05.02.2016; опубл. 10.04.2017, Бюл. №7.

   

  https://sites.google.com/site/prokafedru/pub/patents/114042-100.jpg      

  https://sites.google.com/site/prokafedru/pub/patents/113811-100.jpg

   

 

 

 

 

https://sites.google.com/site/prokafedru/pub/patents/2018patent130877.jpg

 

 

    

 

 

 

https://sites.google.com/site/prokafedru/pub/patents/2019patent118679.jpg

 

 

 

 • Патент на винахід № 113811 Україна, МПК С01В 21/26, В01J 23/83, В01J 23/84, В01J 21/10. Каталізатор окиснення амоніаку в нітроген (I) оксид / Савенков А.С., Масалітіна Н.Ю.; Власник Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”.  № а 2016 00942; заявл. 05.02.2016; опубл. 10.03.2017, Бюл. №5.  

       

   

   

 • Патент на корисну модель. № 113456. Спосіб отримання ліпосомального лікарського засобу з оксалиплатином / Стадниченко О.В., Краснопольський Ю.М., Ярних Т.Г. заявл. 25.07.16.; опубл. 25.01.2017, Бюл. № 2.   
 • Патент на корисну модель. № 112699. Спосіб отримання ліпосомальної емульсії, що містить водорозчинні протипухлинні препарати / Дудниченко О.С., Краснопольський Ю.М. опубл. 26.12.2016, Бюл. № 24.
 • Патент на корисну модель № 107462 Україна, МПК A01N 1/00. Пристрій для кріоконсервування ембріонів ссавців при пасивному охолодженні в горловині посудини Дьюара / Горбунов Л.В., Саліна А.С.; Власник Інститут тваринництва НААНУ. – № u201511526; заявл. 23.11.2015; опубл. 10.06.2016, Бюл. №11.

     

   

   

  https://sites.google.com/site/prokafedru/pub/patents/2014patent88033.jpg

   

     https://sites.google.com/site/prokafedru/pub/patents/2015patent102185.jpg

     https://sites.google.com/site/prokafedru/pub/patents/glv16.JPG   

   

   

   

   

   

   

   

  https://sites.google.com/site/prokafedru/pub/patents/123122.jpg   

  https://sites.google.com/site/prokafedru/pub/patents/162603.jpg

   

   

 • Патент № 023079 Евразийское патентное ведомство, МПК A61K 31/4745, A61K 9/127, A61P 35/00. Способ получения липосомальной формы иринотекана (варианты) / Шоболов Д.Л., Краснопольский Ю.М., Ульянов А.М., Натыкан А.А., Тарасов В.В., Балабаньян В.Ю., Швец В.Ю., Стадниченко А.В.; заявитель и патентообладатель Общество с ограниченной ответственностью “Технология лекарств”. – № 201201594; заявл. 24.12.2012; опубл. 29.04.2016, Бюл. №6. 
 • Патент № 023757 Евразийское патентное ведомство, МПК A61K 31/282, A61K 33/24, A61K 9/127, A61P 35/00. Способ получения липосомальной формы оксалиплатина / Шоболов Д.Л., Краснопольский Ю.М., Ульянов А.М., Натыкан А.А., Тарасов В.В., Балабаньян В.Ю., Швец В.Ю.; заявитель и патентообладатель Общество с ограниченной ответственностью “Технология лекарств”. – № 2012000266; заявл. 24.12.2012; опубл. 29.07.2016, Бюл. №7.

   

   

   

   

   

   

 • Патент № 023080 Евразийское патентное ведомство, МПК A61K 31/496, A61K 47/24, A61K 47/26, A61K 9/127, A61P 31/06. Способ получения ингаляционной липосомальной формы рифабутина / Шоболов Д.Л., Краснопольский Ю.М., Ульянов А.М., Натыкан А.А., Тарасов В.В., Балабаньян В.Ю., Швец В.Ю.; заявитель и патентообладатель Общество с ограниченной ответственностью “Технология лекарств”. – № 2012000267; заявл. 24.12.2012; опубл. 29.04.2016, Бюл. №4.
 • Патент № 022182 Евразийское патентное ведомство, МПК A61K 31/337, A61K 47/26, A61K 47/24, A61K 47/12, A61K 9/127, A61P 35/00. Способ получения липосомальной формы доцетаксела / Шоболов Д.Л., Краснопольский Ю.М., Ульянов А.М., Натыкан А.А., Тарасов В.В., Балабаньян В.Ю., Швец В.Ю., Прохоров В.В.; заявитель и патентообладатель Общество с ограниченной ответственностью “Технология лекарств”. – № 2012000270; заявл. 24.12.2012; опубл. 30.11.2015, Бюл. №11.

  https://sites.google.com/site/prokafedru/pub/patents/2010patent48134.jpg

     https://sites.google.com/site/prokafedru/pub/patents/2013patent77634.jpg   https://sites.google.com/site/prokafedru/pub/patents/2013patent78026.jpg

   

     

   

   

  https://sites.google.com/site/prokafedru/pub/patents/2013patent84774.jpg

   

     https://sites.google.com/site/prokafedru/pub/patents/2014patent87813.jpg

   

     

   

   

   

 • Патент № 022182 Евразийское патентное ведомство, МПК A61K 31/352, A61K 9/127. Способ получения липосомальной формы кверцетина / Шоболов Д.Л., Краснопольский Ю.М., Ульянов А.М., Натыкан А.А., Тарасов В.В., Балабаньян В.Ю., Швец В.Ю.; заявитель и патентообладатель Общество с ограниченной ответственностью “Технология лекарств”. – № 2012000268; заявл. 24.12.2012; опубл. 29.05.2015, Бюл. №5.
 • Патент № 022183 Евразийское патентное ведомство, МПК A61K 9/127, A61K 38/00, A61K 47/44, A61P 27/02. Способ получения липосомальной формы цитохрома с / Шоболов Д.Л., Краснопольский Ю.М., Ульянов А.М., Натыкан А.А., Тарасов В.В., Балабаньян В.Ю., Швец В.Ю., Кацай А.Г.; заявитель и патентообладатель Общество с ограниченной ответственностью “Технология лекарств”. – № 2012000269; заявл. 24.12.2012; опубл. 30.11.2015, Бюл. №11.