Аспірантам

https://sites.google.com/site/to4tofill/home/foto2/logo-kafedra.png
Сайт відділу аспірантури НТУ “ХПІ”
Дисертація — Віддділ аспирантури НТУ “ХПІ”
Порядок приёма в аспирантуру НТУ “ХПИ”
Програми для проведення вступних випробувань ( у т.ч. зі спеціальності162 «Біотехнології та Біоінженерія»)

 


НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ

 

     Постанова КМУ від 6 березня 2019 р. № 167 Про проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії 

     Наказ МОН № 40 від 12.01.2017 Про затвердження Вимог до оформлення дисертації
     
Постанова КМУ від 23 березня 2016 р. № 261 Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах) 

    Постанова КМУ від 24 липня 2013 р. № 567 Про затвердження Порядку присудження наукових ступенів (Редакція від 06.09.2016) 


Корисні посилання:
Advego Plagiatus – проверка уникальности текста

Козьменко С. Руководство по написанию и защите диссертаций (2007) – PDF
Наказ МОН 1112 Про опублікування результатів дисертацій (2012) – Download

Бюлетень ВАК України №6 (2007) – Download

Пам’ятка офіційному опонентові (2007) – Download 
Вимоги щодо оформлення списку лiтератури  ВАК Украины №5 (2009)

Довідник здобувача накуового ступеню (ВАК України, 2004) – Download