Документи ХПІ та ІХТІ

https://sites.google.com/site/to4tofill/home/foto2/logo-kafedra.png
Документи НТУ «ХПІ» щодо акредитації
Акредитація — Навчальний Вiддiл НТУ”ХПІ”
http://blogs.kpi.kharkov.ua/v2/nv/akreditatsiya/
Нормативно-правове забезпечення впровадження принципів академічної доброчесності
http://library.kpi.kharkov.ua/uk/Academic_Goodness
 
Документи НТУ «ХПІ»
ПОЛОЖЕННЯ про підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників університету (22 апреля 2019)  .doc
ПОЛОЖЕННЯ про порядок обрання та вивчення дисциплін вільного вибору студентів в НТУ «ХПІ» (29.11.2018)
ПОЛОЖЕННЯ про електронний репозитарій кваліфікаційних випускних робіт здобувачів вищої освіти у НТУ «ХПІ» (25 мая 2018)
ПОЛОЖЕННЯ про порядок обрання та прийняття на роботу науково-педагогічних працівників НТУ «ХПІ» (28 нояюря 2017)
Положення про навчальний процес НТУ «ХПІ»
Розмір плати за навчання та додаткових освітніх послуг
ПОЛОЖЕННЯ з методики розрахунку обсягу навчальної роботи НТУ «ХПИ». Наказ 161-1 від 28.03.2003
Ректорат. Графік прийому 
 
СТАНДАРТИ НТУ «ХПІ»
 
Документи ІХТІ
Контакти дирекції ІХТІ