Річний план роботи

https://sites.google.com/site/to4tofill/home/foto2/logo-kafedra.png

ГРАФІК освітнього процесу НТУ «ХПІ»:   ДЕННА     ЗАОЧНА  

 
1 семестр
Вересень
 1. Підсумки минулого навчального року. 
 2. Підсумки прийому на 1 та 5 курс та організація роботи кафедри з нового прийому.
 3. Звіт та атестація аспірантів. 
 4. Навчальна робота науково-педагогічних працівників в новому навчальному році.
 5. Методична робота науково-педагогічних працівників в новому навчальному році.
 6. Наукова робота науково-педагогічних працівників в новому навчальному році.
 7. Організаційна робота науково-педагогічних працівників в новому навчальному році.
 8. Про роботу кураторів в осінньому семестрі.
 9. Про тематику дипломних робіт бакалаврів.
Жовтень
 1. Аналіз забезпечення методичними матеріалами та робочими програмами навчальних дисциплін на кафедрі. 
 2. Про підвищення кваліфікації викладачів. 
 3. Виконання студентами навчального графіка. 
 4. Про наукову роботу студентів. Про роботу наукових гуртків кафедри. 
 5. Про затвердження тем аспірантів першого року навчання.
 6. Про відвідування гуртожитку.
 7. Про хід підготовки до виконання дипломних робіт магістрів.
Листопад 
 1. Про працевлаштування випускників.
 2. Про роботу щодо нового приймання до аспірантури. 
 3. Підсумки переддипломної практики магістрів.
 4. Про хід підготовки дипломних робіт магістрів.
 5. Про графік проведення підсумкової атестації магістрів.
 6. Про проведення днів відкритих дверей.
 7. Аналіз забезпеченості навчально-методичною літературою.
Грудень
 1. Підсумки захисту дипломних робіт магістрів.
 2. Про стан наукової роботи на кафедрі.
 3. Про правила приймання до університету у наступному році.
 4. Про стан методичної роботи на кафедрі.
 5. Про проведення зимової екзаменаційної сесії.
 6. Про контроль працевлаштування випускників.
 7. Підсумки роботи кураторів в осінньому семестрі.
 8. Про зміни у графіку навчального процесу.
Січень
 1. Навчальна робота науково-педагогічних працівників в новому році.
 2. Про затвердження тем науково-дослідних робіт в межах робочого часу науково-педагогічних працівників на календарний рік. 
 3. Організаційна робота науково-педагогічних працівників в новому році.
 4. Про стан лабораторної бази кафедри та забезпечення лабораторних робіт методичними вказівками та навчальними посібниками. 
 5. Про стан профорієнтаційної роботи на кафедрі.
 6. Подання дипломних робіт на конкурс.
2 семестр
Лютий
 1. Про підсумки зимової екзаменаційної сесії та ліквідацію академічних заборгованостей.
 2. Виконання плану роботи кафедри в осінньому семестрі.
 3. Звіт науково-педагогічних працівників про виконання індивідуальних планів роботи в осінньому семестрі.
 4. Про проведення днів відкритих дверей.
 5. Про участь студентів у олімпіаді з біотехнології.
 6. Про роботу кураторів у весняному семестрі.
 7. Про тематику дипломних робіт магістрів.
Березень
 1. Про участь студентів у НДР та у конференціях.
 2. Про роботу щодо нового приймання до аспірантури. 
 3. Про підготовку та організацію переддипломної практики бакалаврів денного навчання. 
 4. Про роботу методичної комісії та виконання викладачами методичної роботи.
 5. Про роботу по встановленню зв’язків кафедри з випускниками.
 6. Про стан поточної успішності студентів.
Квітень
 1. Про стан поточної успішності.
 2. Про хід підготовки дипломних робіт бакалаврів.
 3. Про стан науково-дослідної роботи на кафедрі.
 4. Про роботу наукових гуртків кафедри. 
 5. Про виконання програми «Підручник».
 6. Звіт та атестація аспірантів. 
Травень
 1. Підсумки ІІ туру Всеукраїнських олімпіад та НДР студентів.
 2. Про роботу з нового прийому.
 3. Про взаємовідвідування занять викладачами кафедри.
 4. Про відвідування гуртожитку.
 5. Підсумки підвищення кваліфікації викладачів.
 6. Про хід підготовки дипломних робіт бакалаврів.
 7. Підсумки роботи кураторів у весняному семестрі.
 8. Про графік проведення підсумкової атестації бакалаврів.
Червень
 1. Результати захисту бакалаврських робіт.
 2. Подання дипломних робіт на конкурс.
 3. Звіт науково-педагогічних працівників про виконання індивідуальних планів роботи у весняному семестрі.
 4. Про виконання плану роботи кафедри у весняному семестрі.
 5. Затвердження навчальних доручень на наступний навчальний рік.
 6. Затвердження плану науково-дослідної роботи викладачів на наступний навчальний рік.
 7. Затвердження документів навчально-методичного забезпечення дисциплін на наступний навчальний рік.
 8. Затвердження плану роботи кафедри на наступний навчальний рік.