Брагіна Л.Л.

Брагіна

Брагіна Людмила Лазарівна

Науковий ступінь – доктор технічних наук

Вчене звання – професор

Посада – професор кафедри, завідувач лабораторії скла, емалей та композиційних покриттів по металам

Контактний телефон: (057) 707-68-78, +38 057 707 68 78

e-mail: bragina_l@ukr.net

 

Теми захищених дисертацій: 

Дисертація на здобуття наукового степеню доктора технічних наук за спеціальністю 05.17.11 «Жаростойкие силикатные покрытия для защиты черных металлов».

Наукові інтереси:

 • Дослідження структури, властивостей силікатних розплавів та їх взаємодії зі сталевим субстратом
 • Розробка мідьвмісних, безкобальтових і безнікелевих грунтових та безгрунтових емалей для сталевих виробів побутової техніки та водонагрівачів за технологією електростатичного нанесення
 • Створення та промислове впровадження високотемпературних склокерамічних покриттів (600 – 1350 °C) для металургійної промисловості та важкого машинобудування
 • Розробка біосклокераміки для кісткового ендопротезування і стекол для іммобілізації радіоактивних відходів

Дисципліни, що викладаються на кафедрі в теперішній час:

 1. Вступ до спеціальності.
 2. Ресурсо-та енергозбереження в технології тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів.
 3. Структура силікатних розплавів.
 4. Сучасні процеси, технології, методи досліджень та прилади.
 5. Емалі.
 6. Хімічна технологія захисних покриттів.
 7. Хімічна технологія основних видів ТНСМ.

Науковий та педагогічний досвід:

 •  Співавтор 4 монографій та підручників (російською та українською мовами) і понад 96 статей у рецензованих журналах з 500 наукових публікацій у журналах, розділах книг, матеріалах конференцій та 50 патентів різних країн.
 •  Керівник держбюджетних проектів від МОН України.
 •  Рецензент та член редколегій 5 журналів та збірок праць з технології силікатів та матеріалознавства.
 •  Вчений секретар секції емалей Державного комітету з науки та техніки СРСР (1976 – 1991)
 •  Президент Української асоціації емалювальників.
 •  Член Міжнародного товариства матеріалознавців ASM International (США) та член виконавчого і технічного комітетів Європейського управління з емалювання.
 •  Академік Російської Академії емалювання.
 •  Голова ряду засідань міжнародних конференцій / нарад.
 •  Значний досвід викладання технології тугоплавких і неметалевих силікатних матеріалів
 •  Керівник 2 докторантів, 15 аспірантів и 15 магістрів.

Нагороди:

 •  Нагрудний знак «Петро Могила» (2010)
 •  2 срібні та 3 бронзові медалі ВДНГ СРСР та України (1980-2006)
 •  Золоті медалі переможця Всеукраїнського конкурсу – виставки «Кращий вітчизняний товар 2009 року» та 5 Міжнародного салону винаходів та нових технологій «Новий час»
 •  Диплом переможця конкурсу на здобуття іменної стипендії М.М.Бекетова в галузі науки у номінації «Хімія» для видатних науковців (2014)

Наукові монографії та навчальні посібники:

 1. Свирский Л. Д., Брагина Л. Л. Вопросы технологи и теории эмалевых и жаростойких покрытий /Под общ. ред. Л.Д. Свирского, Л.Л. Брагиной, Л.И. Приходько. – Харьков: ХПИ, 1977. – 177 с.
 2. Технология эмали и защитных покрытий : учебное пособие / Л. Л. Брагина [и др.] ; ред.: Л. Л. Брагина, А. П. Зубехин ; Харьковский политехнический ин-т, нац. техн. ун-т, ЮРГТУ (НПИ). – Харьков : НТУ “ХПИ”, 2003. – 484 с. (ISBN 966-593-299-3)
 3. Хімічна технологія тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів у прикладах і задачах: навч. посібник у 2-х ч. Ч.1. Технологічні розрахунки в хімічних технологіях тугоплавких неметалевих і силікатних / [Брагіна Л.Л., Корогодська А.М., Пітак О.Я. та ін.]; за ред. М.І. Рищенка. − Х.: Підручник НТУ «ХПИ», 2012. − 332 с. (ISBN 978-966-2426-38-0), (ISBN 978-966-2426-39-7 (Ч.1))
 4. Хімічна технологія тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів у прикладах і задачах: навч. посібник : у 2 ч. – ISBN 978-966-2426-38-0.
 5. Ч. 2 : Фізико-хімічні системи, фазові рівноваги, термодинаміка, ресурсо- та енергозбереження в технології тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів / О. Ю. Федоренко [та ін.] ; ред. М. І. Рищенко ; Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т. – Харків : Підручник НТУ “ХПІ”, 2015. – 336 с. (ISBN 978-617-687-060-9)

Статті (за період з 2010 по 2015 рр.):

 1. Покроева Я.А. Особенности получения сухих готовых смесей типа Premix для шликерного эмалирования / Я.А. Покроева, Л.Л. Брагина, О.В. Шалыгина, Г.К. Воронов // Вісник НТУ «ХПІ». – № 45, 2009. – С. 124-129
 2. Покроева Я.О. Разработка стеклоэмалевых покрытий для защиты внутренних баков электроводонагревателей/ Покроева Я.О., Шалігина О.В., Брагина Л.Л. // Информац. вестник ООО «УАЭ» «Стеклоэмаль и эмалирование металлов», 2010, №5 . – С. 61-69
 3. Саввова О.В. Переспективы создания антибактеиальных стеклопокрытий для защиты стальных панелей / Саввова О.В., Брагина Л.Л. // Информац. вестник ООО «УАЭ» «Стеклоэмаль и эмалирование металлов», 2010, №5 . – С. 55-60.
 4. Саввова О.В. Антибактериальные стеклокомпозиционные стеклопокрытия для защиты стальных панеле специального назначения / Саввова О.В., Брагина Л.Л. // Стекло и керамика. – №4, 2010. – С.27-29.
 5. Саввова О.В. Использование диоксида титана при разработке антибактериальных стеклоэмалевых покрытий / Саввова О.В., Брагина Л.Л. // Стекло и керамика. – №6, 2010. – С.32-36.
 6. Шалыгина О. В. Безгрунтовые стеклоэмали с комплексным активатором сцепления для технологии PUESTА / Шалыгина О. В., Брагина Л. Л. // Стекло и керамика. – №10, 2010. – С.34-38. Брагина Л. Л. Применение стеклокерамических покрытий для защиты от окисления углеродистых сталей / Брагина Л. Л., Воронов Г. К. // Зб. наук. праць ВАТ “УкрНДІ вогнетривів ім. Бережного”.– Харків: Каравела. – 2010.– № 110.– С. 357-361.
 7. Саввова О. В. Особливості структуроутворення стекол в системі Na2O – CaO – ZnO – TiO2 – P2O5 – B2O3 – SiO2 / Саввова О. В., Брагіна Л. Л., Бабіч О. В. // Зб. наук. праць ВАТ “УкрНДІ вогнетривів ім. Бережного”.– Харків: Каравела. – 2010.– № 110.– С. 343-350.
 8. Брагина Л. Л.. Легкоочищающиеся эмалевые покрытия для духовых шкафов бытовых плит / Брагина Л. Л., Шалыгина О. В, Курякин Н. А. // Зб. наук. праць ВАТ “УкрНДІ вогнетривів ім. Бережного”.– Харків: Каравела. – 2010.– № 109.– С. 384-390.
 9. Bragina L. L. Fritte di Smalto per L’applicazione Elettrostatica a Polvere / [Bragina L. L., Shaligina O. V., Voronov G. K. and other] // Smalto Porcellanato. – 2010. – № 2. – P.14-21.
 10. Шалыгина О. В. Разработка термостойких стеклоэмалевых покрытий для водонагревательной аппаратуры / Шалыгина О. В., Брагина Л.Л., Миронова Г. И., Воронов Г.К. // Вісник Національного технічного университету «Харківський політехнічний інститут». – Харків: НТУ «ХПІ». – 2011. – Вип. 31.- С. 114-119.
 11. Шалыгина О.В. Актуальные проблемы получения однофриттных безникилевых стеклоэмалевых покрытий по технологии POESTA / Шалігина О.В., Брагина Л.Л., Анненков В.З. и др. // Информац. вестник ООО «УАЭ» «Стеклоэмаль и эмалирование металлов». – Харків – 2011.-Вып. 7  – С. 18-26.
 12. Брагина Л.Л. Применение стеклокерамических покрытий для защиты от окисления углеродистых сталей / Брагина Л.Л., Воронов Г.К., Ермаков А.Н. // Информац. вестник ООО «УАЭ» «Стеклоэмаль и эмалирование металлов», – Харків – 2011.-Вып. 7 – С. 42-46
 13. Брагина Л.Л. Защитные покрытия для выплавки оловянных бронз / Брагина Л.Л., Соболь Ю.О. // Информац. вестник ООО «УАЭ» «Стеклоэмаль и эмалирование металлов», – Харків – 2011.-Вып. 7 – С. 46-49
 14. Саввова О.В. Биоцидные стеклокомпозиционные покрытия для защиты хозяйственной посуды / Саввова О.В., Брагина Л.Л., Воробьев Д.Л. // Информац. вестник ООО «УАЭ» «Стеклоэмаль и эмалирование металлов», – Харків – 2011.-Вып. 7  – С. 49-52.
 15. Саввова О.В. Силікофосфатні стекла як основа для одержання антибактеріальних склокристалічних покриттів / Саввова О.В., Брагіна Л.Л., Бабіч О.В. // Вопросы химии и химической технологии. – Днепропетровск. – 2011. – № 1. – С.131-134.
 16. Брагина Л.Л. Полидисперсные сухие композиции для шликерного эмалирования тонколистовой стали /  Брагина Л.Л., Покроева Я.А. // Стекло и керамика. – №11, 2011. – С.17-19.
 17. Саввова О.В. Закономірності структуроутворення в апатитових стеклах для одержання склокристалічних покриттів / Саввова О.В., Брагіна Л.Л., Бабіч О.В. // Вопросы химии и химической технологии. – Днепропетровск. – 2011. – № 2. – С.131-134.
 18. Саввова О.В. Дослідження структуроутворення склокерамічних матеріалів на основі фосфатного скла / Саввова О.В., Брагіна Л.Л., Бабіч О.В. та ін.. // Керамика. Наука и жизнь – Киев. – 2011. – № 3(13). – С.34-42.
 19. Саввова О.В. Вплив структури та фазового складу на електроопір склокристалічних цинквміщуючих кальційфосфатних покриттів / Саввова О.В., Брагіна Л.Л., Бабіч О.В. та ін.. // Керамика. Наука и жизнь – Киев. – 2011. – № 3(13). – С.50-42.
 20. Шалыгина О.В. Роль дисперсности порошков в формировании температуроустойчивых порошков / О.В. Шалыгина, Л.Л. Брагина, Г.И. Миронова, Г.К. Воронов // Зб. наук. праць ВАТ “УкрНДІ вогнетривів ім. Бережного”.– Харків, – № 111.– С. 231-238.
 21. Курякин Н.А. Особенности явлений в зоне контакта температуроустойчивых композиционных покрытий / Н.А. Курякин, Л.Л. Брагина // Зб. наук. праць ВАТ “УкрНДІ вогнетривів ім. Бережного”.– Харків, – № 111.– С. 239-246.
 22. Покроева Я.А. Композиции на основе стеклофритты для получения шликеров из смесей RTU / Покроева Я.А., Брагина Л.Л. // Вісник Національного технічного университету «Харківський політехнічний інститут». – Харків: НТУ «ХПІ». – 2011. – Вип. 65.- С. 145-151.
 23. Шалыгина О.В. Получение покровных светлоокрашенных стклоэмалей для порошковой электростатической технологии / О.В. Шалыгина, А.П. Одинцова, Л.Л. Брагина // Вісник Національного технічного университету «Харківський політехнічний інститут». – Харків: НТУ «ХПІ». – 2011. – Вип. 65. – С. 156–162.
 24. Bragina L. Powder electrostatic enamelling of household appliances / L. Bragina, O. Shalygina, N. Kuriakin et al.//Institute of Physics Conf. Series: Materials Sciennce and Engineering, 2011. – Vol. 25. – 012012.
 25. Savvova O. Antibacterial glass-composite coatings for protection of special purpose steel panels / O. Savvova, L. Bragina, E. Babich // Institute of Physics Conf. Series: Materials Science and Engineering. 2011. – Vol. 25. – 012012.
 26. Брагина Л.Л. Полидисперсные сухие композиции для шликерного эмалирования тонколистовой стали / Брагина Л.Л., Покроева Я.А // Стекло и керамика. – 2011. – №12. – С.28-30.
 27. Яицкий С.Н. Особенности разрушения огнеупорной футеровки стекловаренных печей при производстве листового стекла / С.Н. Яицкий, Л.Л. Брагина, Н.С. Яицкий // Вісник Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут”. – Харків: НТУ “ХПІ”, 2012. – № 32. – С. 72
 28. Термодинамическая оценка реакционной способности расплавов эмалевых фритт / С.М. Логвинков, О.В. Шалыгина, Л.Л. Брагина, Н.А. Курякин, Г.И. Миронова // Вісник Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут”. – Харків: НТУ “ХПІ”, 2012. – № 32. – С. 129
 29. Влияние дисперсности стеклоэмалевых порошков при их электростатическом нанесении на качество покрытия / О.В. Шалыгина, Л.Л. Брагина, Г.И. Миронова, В.З. Анненков, К.И. Куприяненко // Вопросы химии и химической технологии. – Днепропетровск: ДВНЗ «УДХТУ», 2012. – № 1. – С. 158-161.
 30. Брагина Л.Л. Современное состояние и перспективы мировой эмалировочной отрасли / Л.Л. Брагина // Информационный вестник ООО «УАЭ» «Стеклоэмаль и эмалирование металлов». – Харьков, 2012. – Вып. 8. – С. 3-20.
 31. Курякин Н.А. Легкоочищаемые эмали для духовых шкафов бытовых плит / Н.А. Курякин, Л.Л. Брагина // Информационный вестник ООО «УАЭ» «Стеклоэмаль и эмалирование металлов». – Харьков, 2012. – Вып. 8. – С. 29-33.
 32. Саввова О.В. Біоцидні склоемалеві покриття, забарвлені солями металів змінної валентності / О.В. Саввова, Л.Л. Брагіна, Д.Є. Пантус // Керамика: наука и жизнь. – 2012. – № 3 (17). – С. 37
 33. Яицкий С.Н. Свойства и опыт использования кварцевых песков месторождений Харьковской области в силикатной промышленности / С.Н. Яицкий, Л.Л. Брагина, Ю.О. Соболь // Зб. наук. праць ПАТ “УкрНДІ вогнетривів ім. А.С. Бережного”.– Харків: ПАТ “УкрНДІ вогнетривів ім. А.С. Бережного”. – 2012.– № 112.– С. 250-255.
 34. Брагіна Л.Л. Термодинамічний аналіз процесів при нагріві в системі бронза – склопокриття / Л.Л. Брагіна, Ю.О. Соболь // Зб. наук. праць ПАТ “УкрНДІ вогнетривів ім. А.С. Бережного”.– Харків: ПАТ “УкрНДІ вогнетривів ім. А.С. Бережного”. – 2012.– № 112.– С. 274-277.
 35. Саввова О.В. Исследование биоцидных свойств стеклокристаллических покрытий на основе стекол системы R2O – RO – TiO2 – P2O5 – R2O3 – SiO2 / О.В. Саввова, Л.Л. Брагина, Е.В. Бабич // Стекло и керамика. – 2012. – №1. –  С.20-25.
 36. Shalygina O. Powder electrostatic technology of household appliances enamelling /O. Shalygina, L. Bragina, Kuriakin // Chemistry and Chemical Technology, 2012. – Vol. 6. – No.4. – pp.435-441.
 37. Babich E.V. Research of solubility of biocompatible calciumsilicophosphate glass materials in physiological media / Babich E.V., Savvova O.V., Bragina L.L. // Materials of  Mediterranean-East-Europe Meeting “Multifunctional nanomaterials ( NanoEuroMed  2011)”   Ushgorod, 2011.-220 p.(51-52)
 38. Savvova O.V. Antibacterial glass-composite coatings for protection of special purpose steel panels / Savvova O.V., Bragina L.L., Babich E.V., Yalovaya Y.O., Konik O.N. // Book of abstracts of the 5th Baltic Conference on Silikate Materials “ Baltica 2011” 23-25 may 2011, Riga, Latvia. P. 20-21.
 39. Bragina L.L. Powder electrostatic enamelling of household appliances in Ukraine / Bragina L.L., Shalygina O.V., Kuryakin N.A., Annenkov V.Z., Kupriyanenko K.I., Guzenko N.M., Hudyakov V.І., Landik A.V. // Book of abstracts of the 5th Baltic Conference on Silikate Materials “ Baltica 2011” 23-25 may 2011, Riga, Latvia. P. 31-32.
 40. One-Frit Nickel-Free Antibacterial Vitreous Enamel / L. Bragina, O. Shalygina, G. Voronov, N. Kuryakin, V. Hudiakov, N. Guzenko,V. Annenkov, K. Kupriyanenko, A. Landik // Lectures of 22nd International Enamellers’ Congress, 3rd – 7th June 2012, Cologne. P – 29 – 41.
 41. Nickelfreie, antibakterielle Direktmails / L. Bragina, O. Shalygina, G. Voronov, N. Kurjakin, V. Hudjakov, N. Guzenko, V. Annenkov, K. Kuprijanenko, A. Landik // Email. – 2013. – Vol. 61, № 2. – P. 26-32.
 42. Bragina L. One-Frit Nickel-Free Antibacterial Vitreous Enamels / L. Bragina, O. Shalygina, G. Voronov, N. Kuryakin, V. Hudialov, N. Guzenko, V. Annenkov, K. Kupriyanenko, A. Landik // Smalto Porcellanato. – 2013. – № 2. – P. 33 – 39.
 43. Формування апатитоподібного шару на поверхні кальційсилікофосфатних склокерамічних матеріалів в умовах живого організму / О. В. Саввова, Л. Л. Брагіна, С. В. Малишкіна, О. В. Бабіч // Зб. наук. праць ПАТ “УкрНДІВогнетривів ім. А.С. Бережного”. – Харків, 2013.– № 113.– С. 193-201.
 44. Легкоочисні хімічно стійкі композиційні покриття / Л.Л. Брагіна, М.О.Курякін, Ю.О. Соболь, М.М. Капінос // Зб. наук. праць ПАТ “УкрНДІВогнетривів ім. А.С. Бережного”. – Харків, 2013.– № 113.– С. 227-232.
 45. Курякін М. О. Вплив типів каталізаторів окиснення на самоочищення композиційніх покриттів / М. О. Курякін, Л. Л. Брагіна, А. О. Рєдіна // Зб. наук. праць ПАТ “УкрНДІВогнетривів ім. А.С. Бережного”. – Харків, 2013.– № 113.– С. 233-239.
 46. Особенности синтеза стеклопокрытий с легко- и самочищающейся поверхностью / Л.Л. Брагина, Н.А. Курякин, Ю.О. Соболь, М.Н. Капинос, А.А. Редина // Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Інноваційні дослідження у наукових роботах студентів. – 2014. – № 16 (1059). – С. 145 – 155.
 47. Композиционные покрытия для защиты деталей теплообменников мусоросжигательных установок / Л.Л. Брагина, О.И. Ровенский, Г.К. Воронов, А.М. Губаренко, В.В. Боровая // Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Інноваційні дослідження у наукових роботах студентів. – 2014. – № 16 (1059). – С. 155 – 165.
 48. Брагина Л.Л. Архитектурно-строительные стекла с низкоэмиссонными энергосберегающими покрытиями / Л.Л. Брагина, С.Н. Яицкий, В.В. Машкин // Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Інноваційні дослідження у наукових роботах студентів. – 2014. – № 16 (1059). – С. 165 – 174.
 49. Стеклопокрытия со специальными свойствами для защиты духовых шкафов / Л. Л. Брагина, Н. А. Курякин, Ю. О. Соболь, М. Н. Капинос, А. А. Редина // Вопросы химии и химической технологии . – 2014. – № 2. – С. 55–60.
 50. Однофриттные безникелевые стеклоэмалевые покрытия, получаемые по технологии “POESTA” / Шалыгина О. В., Брагина Л. Л., Миронова Г. И., Одинцова А. П. // Стекло и керамика. – 2014. – №6. – С. 38-42.
 51. Технологическое обеспечение свойств термообрабатываемых сталей / А.Д. Чепурной, Л.Л. Брагина, А.В. Литвиненко [и др.] // Механіка та машинобудування. – Харків : НПКП «Механіка», 2014. – № 1. – С. 148-156.
 52. Bragina L. Glass coatings on the basis of Na2O-B2O3-SiO2 system for tin bronze protection during melting / L. Bragina, Yu. Sobol // Chemistry and chemical technology. – 2015. – Vol. 9, № 1. – P. 111 – 117.
 53. Саввова О. В. Свойства биоактивных стеклокристаллических покрытий на сплавах титана, полученных по шликерной технологии / О. В. Саввова, Л. Л. Брагина, Г. Н. Шадрина // Стекло и керамика. – 2015. – № 4. – С. 37-42.
 54. Savvova O.V. Properties of bioactive glass ceramic coatings on titanium alloys obtained by slip technology / O. V. Savvova, L. L. Bragina, G. N. Shadrina // Glass and Ceramics. – 2015. – Vol. 72, № 3. – P. 145 – 149.
 55. Vitreous Enamels for Easy-to-Clean and Catalytic Coatings / L.L. Bragina, O.V. Shalygina, N.A. Kuryakin, N.M. Guzenko, V.I. Hudiakov, V.Z. Annenkov // Lectures of 23rd International Enamellers Congress, May 24th – 28th, 2015, Florence. – P. 101 – 112.