Конференція 11-14 жовтня 2016

Тематика та секретаріат конференції       Оргкомітет конференції        Контактна інформація        Програма конференції

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас прийняти участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції

«П’ЯТІ НАУКОВІ ЧИТАННЯ ІМ. АКАДЕМІКА НАНУ А.С. БЕРЕЖНОГО

 «ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ПРОБЛЕМИ В ТЕХНОЛОГІЇ ТУГОПЛАВКИХ І НЕМЕТАЛЕВИХ МАТЕРІАЛІВ»

ДО 90-РІЧЧЯ КАФЕДРИ ТЕХНОЛОГІЇ КЕРАМІКИ, ВОГНЕТРИВІВ, СКЛА ТА ЕМАЛЕЙ»

 

На конференції будуть винесені для обговорення наступні питання: сучасні проблеми силікатних виробництв, задачі створення енерго- та ресурсозаощадних технологій, шляхи вирішення екологічних проблем в силікатних виробництвах, новітні тенденції розвитку силікатних технологій.

Дати проведення: 11 – 14 жовтня 2016 року.

Місце проведення: НТУ «ХПІ» на базі кафедри технології кераміки, вогнетривів, скла та емалей.

Матеріали конференції: До початку конференції планується видання статей у збірнику наукових праць Вісник Національного технічного університету «ХПІ», серія «Хімія, хімічна технологія та екологія», який включено у довідник періодичних видань бази даних «Ulrich’s Periodicals Directory» (New Jersey, USA). Вимоги до оформлення публікацій будуть розміщені на цьому сайті.

Мова конференції:  українська, російська, англійська.

 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ КОНФЕРЕНЦІЇ

11.10.2016

8.00-14.00 – заїзд та реєстрація учасників на кафедрі технології кераміки, вогнетривів, скла та емалей НТУ «ХПІ»

14.00-16.00 – ознайомлення з досягненнями кафедри з наукової та педагогічної роботи

 

12.10.2016

10.00-11.00  – урочисте відкриття конференції

11.00-14.00 – пленарне засідання

14.00-16.00 – секційні засідання

16.00-18.00 – стендові доповіді

18.30 – дружня вечеря

 

13.10.2016

9.00-12.00 – секційні засідання

12.00-14.00 – урочисте закриття конференції

14.00-16.00 – екскурсія по місту Харкову

 

14.10.2016

9.00-12.00 – екскурсія  на виробництво

ВАЖЛИВІ ДАТИ

Відправка другого інформаційного повідомлення  до 15 березня 2016 року.

Прийом заявки на участь до 1 квітня 2016 року.

Прийом матеріалів до збірника наукових праць Вісник НТУ «ХПІ» до 1червня 2016 року на електронну адресу: conferencetnsm.2016@gmail.com

ДО ВІДОМА УЧАСНИКІВ

  1. Участь у конференції – платна. Організаційний внесок за одну доповідь включає: інформаційні послуги, роздаткові матеріали, оплату публікацій, чайно-кавові перерви, презентацію наукових матеріалів на секції, стендах або на пленарному засіданні і складає:

очна участь – 500 грн.

заочна участь – 300 грн.

Оплата для іноземних учасників здійснюється в національній валюті в еквіваленті 50 євро.

  1. Проїзд, харчування та проживання учасники сплачують самостійно.

Студентам та аспірантам можливе надання проживання в гуртожитку (≈50 грн/добу) та профілакторії (≈150 грн/добу) за умови надання оргкомітету попередньої інформації.

Оплата за участь у конференції здійснюється безпосередньо на розрахунковий рахунок до  1 червня 2016 року.

Банківські реквізити для оплати:

Код 26450114, ПАТ «Укрсоцбанк»

МФО 300023

Р/р № 26008000074734 в українських гривнях

Р/р № 26009000074733 в російських рублях

Р/р № 26000000074732 в євро

В графі «Призначення платежу» вказувати: оргвнесок конференція кераміка

 

Вимоги до оформлення публікацій та порядку опублікування статей у Віснику НТУ «ХПІ», який включено до переліку фахових видань ДАК МОН України та у довідник періодичних видань бази даних «Ulrich’s Periodicals Directory» (USA) розміщені на сайті  http://vestnik.kpi.kharkov.ua

До тематичної редколегії необхідно подати такі документи (див. «Порядок опублікування статей у Віснику НТУ «ХПІ»):

– заяву підписану всіма авторами;

– текст статті на аркушах формату А4 обсягом не менше 4 сторінок (не враховуючи бібліографічний список), підписаний усіма авторами, а також бібліографічний список на окремій сторінці – 2 примірники;

– акт експертизи про можливість опублікування матеріалів у відкритому друку та рецензію на статтю, підписану доктором або кандидатом наук;

– електронну версію статті і бібліографічного списку на лазерному диску, USB-диску або іншому носії інформації;

– як окремий документ: відомості про авторів трьома мовами – українською, російською, англійською (прізвища, ім’я та по-батькові кожного автора, науковий ступінь, наукове звання, посада, місце роботи, контактний телефон, електронна адреса) та електронну версію відомостей про авторів.

Назва файлу повинна мати вигляд:

Прізвище.docx. (Іванов.docx)

Статті, оформлені з порушенням вимог або надіслані з запізненням, опубліковані не будуть.