Семченко Г.Д.

СГД

Семченко Галина Дмитрівна

Науковий ступінь – доктор технічних наук

Вчене звання – професор

Посада – професор кафедри, завідувач лабораторії вогнетривів та конструкційних матеріалів

Контактний телефон: (057) 50-75-433, +38 096-22-906-22

e-mail: sgd.ceram16@ukr.net

Профіль на scholar.google

 

Теми захищених дисертацій: 

 1. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.17.11 «Фізико-хімічні методи інтенсифікації спікання каолінітової глини, шамоту та алюмосилікатних вогнетривких виробів».
 2. Дисертація на здобуття наукового ступеню доктора технічних наук за спеціальністю 05.17.11 «Жаростійкі керамічні матеріали з використанням золь-гель методу в їх технології».

Наукові інтереси:

 • Конструкційна кераміки та вогнетриви;
 • Золь-гель процес;
 • Механохімічний синтез;
 • Наноматеріали.

Дисципліни, що викладаються на кафедрі в теперішній час:

 1. Технологія вогнетривів, теплоізоляційних матеріалів, будівельної та побутової кераміки.
 2. Неформовані вогнетриви.
 3. Сучасні процеси, технології , методи досліджень та прилади.
 4. Матеріалознавство та наноматеріали.

Науковий та педагогічний досвід:

 • Автор та співавтор 20 монографій, підручника та навчальних посібників (російською та українською мовами) і понад 326 статей у рецензованих журналах із 915 наукових публікацій у журналах, розділах книг, матеріалах конференцій та 200 авторських свідоцтв на винаходи СРСР і патентів України.та РФ.
 • Заступник декана з наукової роботи факультету технологій неорганічних речовин НТУ «ХПІ» («Харківський політехнічний інститут», ХДПІ, ХДПУ) (1976-1991);
 • Науковий  керівник  міжвузівських  науково-технічних програм  МОН України (1988-1996), в тому числі 10 ДЗН.(1994-1996 );
 • Керівник держбюджетних проектів МОН України в НТУ «ХПІ»(1987-2016);
 • Засновник і керівник фундаментальних і прикладних досліджень наукової школи кафедри з використання золь-гель процесу в керамічних технологіях.
 • Член редколегій 8 журналів та збірок праць з технології силікатів, хімії та фізики твердого тіла, матеріалознавства та керамології, в тому числі 2 закордонних журналів;
 • Член секції «Технічна кераміка» Державного комітету з науки та техніки СРСР (1983-1991);
 • Засновник Українського керамічного товариства (УКТ), голова наукової ради УКТ (1998-2015);
 • Член бюро Українського товариства матеріалознавства (УМТ) з 2008 р;
 • Голова секції «Технічна кераміка» Українського національного конгресу керамологів (з 2015 р);
 • Голова та член оргкомітетів міжнародних науково-технічних конференцій, семінарів, шкіл тощо;
 • Значний досвід викладання дисциплін по спеціальності «Технологія тугоплавких неметалічних та силікатних  матеріалів.
 • Науковий керівник 3 докторантів, з яких 2 захистили докторські дисертації (2008, 2011), 13 аспірантів та 9 магістрів.
 • Член наукової ради НАН України з проблеми “Неорганічна хімія” (1991-по теперешный час), член механохімічної Асоціації РАН РФ (1990-2005).
 • Приймала участь у створенні філіалу Інститута народоведення НАНУ в Опішні Полтавської обл. (1998), була членом наукової ради створеного філіалу (1999-2006).
 • Провела 22 межнародні науково-технічні конференції “Теория и практика процессов измельчения, разделения, смешения и уплотнения материалов” (Одеса-Затока, 1991-2013).
 • У виробництво і в нову техніку впроваджено 32 винаходи.

Нагороди:

 • Нагрудний знак «Винахідник СРСР» (1986);
 • Медаль «Ветеран праці» (1991);
 • 1 золота (1979), 5 срібних та 11 бронзових медалей , дипломи 1 та 11 ступеню ВДНГ СРСР та УРСР (1980-1991);
 • Тричі лауреат (1976, 1985, 1987) премії Всесоюзного товариства винахідників та раціоналізаторів;
 • Диплом та Золота медаль переможця V11 Міжнародного салону винаходів та нових технологій «Новий час»- Сталий розвиток під час змін (2011);
 • Медаль  Gold Medal the Ukraine – видатному вченому світу.(2011);.
 • Пам’ятна нагорода імені. Г.В.Самсонова за визначний внесок в розвиток матеріалознавства (2012);
 • Диплом переможця конкурсу на здобуття іменної стипендії М.М.Бекетова в галузі науки у номінації «Хімія» для видатних науковців (2015);
 • Степендіат премії М.М.Бекетова в галузі науки у номінації «Хімія» (2015-2016);

Наукові монографії та навчальні посібники:

 1. Семченко Г.Д. Золь-гель процесс в керамической технологии. – Харьков: БИ., 1997.- 144 с. ISBN 5-7763-8821- X.
 2. Семченко Г.Д. Конструкционная керамика и огнеупоры. – Харьков: Штрих, 2000.- – 304 с. ISBN 066-593-119-9.
 3. Семченко Г.Д. Современные процессы в технологии керамики. – Харьков: НТУ «ХПИ», 2001. – 80 с. ISBN 966-7882-15-2.
 4. Семченко Г.Д. Учебное пособие с грифом МОН Украины, «Неформованные огнеупоры».-Харьков: НТУ «ХПИ».- 2007- 304 с. ISBN 978-966-593-475-2.
 5. Семченко Г.Д. Учебное пособие «Теплоизоляционные материалы» .-Харьков: НТУ «ХПИ»..-2008.- 204 с. ISBN 966-593-420-1.
 6. Семченко Г.Д. Учебное пособие с грифом МОН Украины «Вогнетривкі вироби для футерування теплових технологічних агрегатів».- Хаьков: НТУ «ХПИ».-2009.- 176 ISBN 978-966-593-763-0.
 7. Семченко Г.Д., Повшук В.В., Анголенко Л.А., Борисенко О.Н. Углеродсодержащие модифицированные огнеупоры.- Харьков: Олейникова Ю.В., 2009.- 258 с. ISBN 978-966-2209-00-6.
 8. Семченко Г.Д. Учебное пособие с гифом МОНМС Украины, «Теплоізоляційні матеріали».- Харьков: НТУ «ХПИ».- 2011.- 204 с. ISBN 978-966-593-891-0.
 9. Г.Д.Семченко, И.Ю.Шутеева, О.Н.Борисенко.  Корундовые покрытия для высокотемпературной защиты графита от окисления. – Харьков: «Гелиос», 2011. –   204 с. ISBN 978-966-2209-14-3.
 10. Семченко Г.Д, Шутеева И.Ю., Бутенко А.Н, Борисенко О.Н, Старолат Е.Е/ Золь-гель композиции полифункционального назначения. – Харьков: «Гелиос», 2011. –240 с. ISBN 978-966-2209-16-7.
 11. Семченко Г.Д., Борисенко О.Н., Повшук В.В. Наноупрочненные периклазоуглеродистые огнеупоры. – Харьков: «Гелиос», 2011. –176 с. ISBN.
 12. Семченко Г.Д. Современные процессы в технологии конструкционной керамики.-Хаьков: Гелиос, 2011.- 240 с. ISBN 966-8503-16-Х.
 13. Семченко Г.Д. Огнеупорные изделия для футеровки тепловых технологических агрегатов.- Харьков: Радуга, 2012.- 172 с. ISBN 978-966-2209-21-1.
 14. Семченко Г.Д., Борисенко О.Н., Повшук В.В. Наноупрочненные периклазоуглеродистые огнеупоры. – изд-ние 2 исправл. и дополнен.- Х.: Радуга, 2012. –128 с. ISBN 978-966-2209-22-8.
 15. Семченко Г.Д. Проверено огнем и временем. –Харьков:Радуга, 2013.-380 с. ISBN 978-966-2209-23-5.
 16. Семченко Г.Д., Борисенко О.Н., Повшук В.В. Наноупрочненные периклазоуглеродистые огнеупоры. – -2-е изд. исправл. и дополн.- Харьков: «Гелиос», 2011..-. –128 с. ISBN 079-066-2209-22-8.
 17. Семченко Г.Д., Анголенко, Катюха А.С. Неформованные огнеупоры композиции Al2O3-SiC-C.-Харьков: Радуга, 2014.- 220 с. ISBN 978-966-2209-00-6.
 18. Семченко Г.Д., Анголенко, Повшук В.В., Катюха А.С.  Неформованные огнеупоры композиции Al2O3-SiC-C.-Харьков: Радуга, 2015.- 2-е видання випрвл. та доповн..- .- 220 с. ISBN 978-966-2680-07-2.
 19. Геворкян Э.С., Семченко Г.Д. ,Тимофєєва Л.А., Нерубацький В.П «Нові матеріали та способи їх одержання»..- підручник з грифом МОН України (укр. мовою) Харків.: : «Діса +», 2015. – 344 с. .. ISBN 978-617-7064-91-5.
 20. Семченко Г.Д., Анголенко Л.О.., Повшук В.В., Катюха О.С. «Неформованные огнеупоры композиции Al2O3-SiC-C».-Харків.:ЧП «Граф-Икс», 2015.- 220 с. ISBN 978-966-2680-07-2.

Статті (за період з 2011 по 2016 рр.):

 1. Семченко Г.Д., Старолат Е.Е., Дудник Ю.П., Николаенко В.Н., Рябков Ю.И., Питак О.Я., Борисенко О.Н., Шутеева И.Ю. Физико-химические превращения при термообработке модифицированных связующих золь-гель композицій // Огнеупоры и техническая керамика. 2011 – № 1-2. – С. 8 – 13. (за кордоном).
 2. Семченко Г.Д., Старолат Е.Е.., Савина С.П., Шмыгарев Ю.М. Исследование влияния ГСО на уплотнение отливок и материалов на основе Si3N4 и золь-гель связующих // Огнеупоры и техническая керамика. – 2011. – № 10. – С. 26 – 31. (за кордоном).
 3. Семченко Г.Д., Борисенко О.Н., Повшук В.В. Роль созданного органо-неорганического комплекса в наноупрочнении углеродистой матрицы периклазоуглеродистых огнеупоров // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И.Вернадского. – Симферополь, 2011. – Том 24. – № 3.– С. 176–179.
 4. Семченко Г.Д., Шутеева И.Ю., Борисенко О.Н. Исследование причин термической стабильности самотвердеющих корундовых покрытий для высокотемпературной защиты графита от  окисления // Вісник НТУ «ХПІ». – 2011. – № 50. – С. 137–143.
 5. Семченко Г.Д., Борисенко О.Н., Повшук В.В., Колесникова А.А. Влияние солей никеля на процесс гидролиза этилсиликатных связующих для защиты графита от окисления  // Збірник наукових праць ВАТ «УкрНДІВогнетривів імені А.С. Бережного». – 2011. – № 111. – С. 34 – 38.
 6. Семченко Г.Д., Старолат О.Э.., Савіна С.О., Шмигарєв Ю.А. Дослідження впливу складу етилсилікатного зв’язуючого, спікаючих добавок та гідростатичного обтиснення на властивості литих нітрид кремнієвих матеріалів // Збірник наукових праць ВАТ «УкрНДІВогнетривів імені А.С. Бережного». – 2011. – № 111. – С. 45 – 49.
 7. Семченко Г.Д., Борисенко О.Н., Повшук В.В. Периклазоуглеродистые огнеупоры повышенной стойкости на наноупрочненной связке // Вісник НТУ «ХПІ», 2012.- 3 59.- С. 102-109.
 8. Семченко Г.Д., Кобец Н.Ю., Савина С.П., Лысак К.А., Дудник Ю.В. Влияние технологических добавок на физико-механические свойства материала из неформованных огнеупоров системы Al2О3-SiC-C // Новые огнеупоры, 2012.- № 2.- С. 23-27. (за кордоном).
 9. Семченко Г.Д., Кобец Н.Ю., Ростовская С.В., Катюха А.С., Шмыгарев Ю.М. Влияние совместного введения поастификатора «Термопласт» и воды увлажнения на фізико-механические свойства низко цементного бетона композиции Al2О3-SiC-C-волокно с разным содержанием карбида кремния в шихте // Новые огнеупоры, 2012.- №2.- С. 22-27. (за кордоном).
 10. Семченко Г.Д., Старолат Е.Е., Борисенко О.Н., Дудник Ю.В. Исследование влияния технологических факторов на кинетику реакции гидролиза ЭТС-32 без органических растворителей // Огнеупоры и техническая керамика, 2012.- 3 1-2.- С. 2-8. (за кордоном).
 11. Семченко Г.Д., Старолат Е.Е., Борисенко О.Н., Зверева В.С., Шмыгарев Ю.М. Влияние предварительной термообработки геля ЭТС-32 – глицерин на фізико-химические процессы при его обжиге до 1500 оС // Огнеупоры и техническая кераміка, 2012.- № 9.- С. 8-14. (за кордоном).
 12. Семченко Г.Д., Борисенко О.Н., Повшук В.В., Тищенко С.В., Колесникова А.А Термодинамические исследования системы
  Mg-O-C-Al // Сб.научн. тр. ПАО «УкрНИИО им. А.С.Бережного», 2012.- № 112.- С. 118-124.
 13. Семченко Г.Д., Шутеева И.Ю., Рожко И.Н. Роль самоорганизации структур в синтезе наноразмерных тугоплавких соединений // Материалы конф. «Керамика и композиционные материалы».-Сыктывкар: Коми НЦ УрО РАН, 2013.- С. 163-166. (за кордоном).
 14. Семченко Г.Д., Шутеева И.Ю., Рожко И.Н., Повшук В.В. Механохимический синтез термостабильных наночастиц карбида и оксинитрида кремния // Материалы конф. . «Керамика и композиционные материалы».-Сыктывкар: Коми НЦ УрО РАН, 2013.- С. 142-145. (за кордоном).
 15. Семченко Г.Д. Желание – это еще не возможность быстро решить проблемы в подготовке квалифицированных кадров для отрасли // Новые огнеупоры, 2013.- № 3.- С. 180-182. (за кордоном).
 16. Семченко Г.Д.,  Шутеева И.Ю., Рыщенко М.И., Борисенко О.Н. Формирование заданного фазового состава материала из мдифицированного алкоксидом кремния порошка тугоплавкого наполнителя и золь-гель композицій // Новые огнеупоры, 2014.-№ 6.-С. 29-33. (за кордоном).
 17. Semchenko G.D.,  Shuteeva  I.Yu., Ryshсenko M.I Formation of Material Prescraibed Phase Composition from Refractory Filler Silica Powder Modified with Alkoxide and Sol-Gel Composite // Refracrories and Industrial Ceramics,  September 2014, Vol. 55.- Issul 3 (№  3).- PP.- 240-243. (за кордоном).
 18. Семченко Г.Д., Шутеева І.Ю., Рищенко М.І. Разработка технологических параметров уплотнения углеграфитовых изделий золь-гель композициями // Огнеупоры и техническая керамика, 2014.-№ 6.- С. (за кордоном).
 19. Семченко Г.Д., Шутеева І.Ю., Борисенко О.М. Многослойные самотвердеющие корундовые покрытия для защиты графита от окисления, их структура и термостабильность // Огнеупоры и техническая керамика, 2014.- № 7-8,- С.37-44. (за кордоном).
 20. Семченко Г.Д., Шутеева І.Ю., Рищенко М.І. Разработка технологических параметров уплотнения углеграфитовых изделий золь-гель композициями // Огнеупоры и техническая керамика, 2014.-№ 6.- С. 34-38. (за кордоном).
 21. Семченко Г.Д., Шутеева І.Ю., Борисенко О.М. Многослойные самотвердеющие корундовые покрытия для защиты графита от окисления, их структура и термостабильность // Огнеупоры и техническая керамика, 2014.- № 7-8,- С.37-44. (за кордоном).
 22. Семченко Г.Д., Бражник Д.А., Повшук В.В. Виявлення співіснування Ni та NiO з компонетами системи Ni-Mg-O-C // Вісник НТУ «ХПІ», Зб.наук.праць. Серія: Хімія, хім.технологія та екологія.-Харків: НТУ «ХПІ». 2014.-№ 52 (1094).-С. 105-113.
 23. Semchenko G.D., Gevorkyan E.S. Consolidated nan .ocomposite materials with the defined properties // Advances in Scienсe and Technology, 2014.- Vol. 91.- Oct (3).-PP. 24-31. (за кордоном).
 24. Семченко Г.Д., Анголенко Л.О., Катюха А..С. Физико-химические процессы в композициях  Al2O3-SiC-C-волокно-пластифікатор при нагревании до 1000 оС // Вісник НТУ «ХПІ». зб. Наук. Праць. Серія: Хімія, хім.технологія та екологія.-Харків: НТУ «ХПІ». 2014.–№ 52 (1094).-С.113-122.
 25. Семченко Г.Д., Повшук В.В., Борисенко О.М. Вплив комплексного модифікатора на властивості периклазовуглецевих матеріалів із вмістом 15-20 % графіту // Вісник НТУ «ХПІ». зб. Наук. Праць. Серія: Хімія, хім.технологія та екологія.-Харків: НТУ «ХПІ».-№ 53 (1095).- С. 10-16.
 26. Семченко Г.Д., Бражник Д.А., Рожко І.М., Повшук В.В. Использование никелевых антиоксидантов в составе периклазоуглеродистых огнеупоров // Вісник НТУ «ХПІ». зб. Наук. Праць. Серія: Хімія, хім.технологія та екологія.-Харків: НТУ «ХПІ».-№ 53 (1095).- С. 10-16.
 27. Семченко Г.Д., Шутєєва І.Ю, Рожко І.М., Макаренко В.В., Егурнов О.І., Вовк А.В., Толстокорая И.П. Износоустойчивые материалы на основе корундовых и карборундовых наполнителей для футеровки установок для транспортировки сухих угольных смесей // Зб. наук. праць ПАТ «УкрНДІВогнетривів ім А.С.Бережного».-№ 114.-Харків: ПАТ «УкрНДІВ», 2014.- С. 91-100.
 28. Семченко Г.Д., Бражник Д.А., Повшук В.В. Термодинамические аспекты применения Ni и NiO в качестве антиоксиданта периклазоуглеродистых огнеупоров // Огнеупоры и техническая керамика. – 2015. – № 7-8. – С. 36-41. (за кордоном).
 29. Семченко Г.Д., Макаренко В.В., Логвинков С.М., Шутеева И.Ю., Катюха А.С. Особенности создания структуры высокопрочного композиционного материала // Новые огнеупоры. – 2015. – № 4. – С. 29 – 34. (за кордоном).
 30. Semchenko G.D.,  Makarenko V.V., Logvinkov S.M., Shuteeva I.Yu., Katyukha A.S. Features of high-strength composite material structure creation // Refractories and Industrial Ceramics. – V. 56. – Issue – pp. 180 – 183. (за кордоном).
 31. Семченко Г.Д., Бражник Д.А., Повшук В.В., Рожко І.М., Старолат О.Є Оптимізація складу комплексного антиоксиданту //Вісник Національного технічного університету «ХПІ». – Харків: НТУ «ХПІ», 2015. – № 30 (1139). – С. 106-111.
 32. Семченко Г.Д., Повшук В.В., Старолат Е.Е. Переработка отработанной футеровки конвертеров и ковшей // Сб докл. IX международная научная конференция аспирантов и студентов «Охрана окружаюшей среды и рациональное использование природных ресурсов». – ДонНТУ, ДонНУ. – Донецк: ГВУЗ «ДонНТУ», 2015. – 28 – 30 с.
 33. Семченко Г.Д., Повшук В.В., Старолат Е.Е., Борисенко О.Н., Катюха А.С. Сравнение свойств периклазоуглеродистых огнеупоров, содержащих 15-20 % графита, при использовании комплексного золь-гель млдификатора ФФС с разными неорганическими солями // Огнеупоры и техническая керамика, 2015.- № 9.- С.3-8. (за кордоном).
 34. Семченко Г.Д., Бражник Д.А., Повшук В.В., Рожко И.Н., Старолат Е.Е., Вернигора К.П. Синтез и превращения при нагревании органического прекурсора никельсодержащего антиоксиданта для периклазоуглеродистых огнеупоров // Новые огнеупоры, 2016.-№ 1.- С. 29-34. (за кордоном).

  Із 34 статей за цей період 21 опублікована за кордоном.

Дозвілля

Пише вірші. Видано 6 збірників творів:

-Семченко Г.Д. На крыльях счастья: Стихи.-Харьков: Издатель Шуст А.И., 2002.-96 с. ISBN 966-7882-10-1

-Семченко Г.Д. Сказка любви.: Стихи.- Харьков: Изждатель Шуст А.И., 2003.- 56 с. ISBN 966-7882 -24-1

-Семченко Г.Д. На перекрестке судеб: Стихи.-Харьков: Шуст А.И., 2004.- 210 с. ISBN 966-7882-29-2

-Семченко Г.Д. Музыка жизни: Стихи.- Харьков: Олейникова Ю.В., 2007.- 92 с.  ISBN 966-96597-5-2

-Семченко Г.Д. У колыбели грез: Стихи.- Харьков: Олейникова Ю.В., 2009.- 92 с. ISBN  978-966-965597-9-8

-Семченко Г.Д. Миф и реальность: Стихи.- Харьков:Олейникова Ю.В., 2010.- 156 с. ISBN  978-966 -2209-07-5