Консультації з дипломного проектування для магістрів

Консультування дипломників (магістрів наукового спрямування)
у весняному семестрі 2021р. на факультеті проводять наступні викладачі:

Групи Консультант з Охорони праці Консультант з Цивільного захисту
КІТ-Н219в доц. Васьковец Л.А. ludmilavaskovets2@gmail.com доц. Гуренко І.В. gyry1986@gmail.com
КІТ-Н119б,
КІТ-Н619а
доц. Євтушенко Н.С. evtushenkonataliia@ukr.net ст.викл. Твердохлєбова Н.Є. natatv@ukr.net
КІТ-Н519в доц. Ящеріцин Є.В.
ycsher@i.ua
доц. Семенов Є.О.
982945@gmail.com

Консультант з економіки Погорелов С.М. pogser@ukr.net або serhii.pohorielov@khpi.edu.ua

You may also like...