Соціальна стипендія!

Соціальна стипендія переоформлюється кожен семестр!

Студенти, що склали сесію без боргів і без хвістівок, які мають право на соціальну стипендію, терміново принести до деканату копії документів.

КОПІЇ ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ОТРИМАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ СТИПЕНДИЇ:

  1. Паспорт.
  2. Довідка про внесення відомостей до єдиного державного демографічного реєстру.
  3. Довідка про реєстрацію місця проживання.
  4. Свідоцтво про народження.
  5. Ідентифікаційний код.
  6. Студентський квиток (з обох сторін).
  7. Довідка, підтверджуюча статус.

Всі копії повинні бути гарної якості у 3-х примірниках (для студентів, які отримують вперше).

Для продовження виплат – у 2-х примірниках.

Соціальна стипендія нараховується кожний семестр тільки студентам-бюджетникам, які склали сесію в строк без хвістівок та не отримують академічну стипендію (по досягненню 23 років).

Діти-сироти або позбавлені батьківського піклування можуть отримувати 2 стипендії у разі, якщо сесія здана в строк без хвістівок та студент у рейтингу (до завершення навчання).

Якщо строк дії паспорта закінчився, виплата стипендії призупиняється. Для відновлення виплат треба негайно змінити паспорт, принести до деканату 3 копії та знову написати заяву на продовження виплати соціальної стипендії.

Для нарахування стипендії соціальної або академічної студентам необхідно відкрити або активувати картку Приватбанку.

Для активування: код 02071180 ОКПО НТУ «ХПІ».
Пл. Конституції, 2/2, або зателефонувати до банку.

Додаткова інформація за посиланням

You may also like...