Вибір дисциплін вільного вибору

Увага!

З 15.03.21 по 29.03.21 згідно з “Положенням про порядок реалізації студентами права на вільний вибір навчальних дисциплін” НТУ “ХПІ” студенти факультету відповідних курсів повинні ознайомитись з Переліком дисциплін вільного вибору та подати заяву для подальшого формування навчальних груп.

You may also like...